VECKA 48
Måndag
28
November
BT-annons
2008-12-26
photo


Klassisk teknisk analys: Elliotts vågteori
Elliotts vågteori är omtalad världen över. Strategin kan användas som en komplett metod för trading men den gör sig bäst hos marknadens spågubbar som analyserar grafens mönster för att bestämma nästa tänkbara rörelse. Hur detta går till skall vi i dag gå lite närmre in på i vår serie om den klassiska tekniska analysen.

 

Fakta
Elliotts vågteori har varit föremål för en utbredd debatt. Dess skapare Ralph Nelson Elliott (1871-1948) menar att aktiemarknaden rör sig inom ett vågmönster på samma sätt som många företeelser i naturen.

Elliotts teori är inspirerad av The Dow Theory, men något mer komplex. Strategin presenterades först i magasinet Financial World 1939. Ett par år före sin död gav Elliott också ut en bok med den storvulna titeln Nature´s Law – The Secrets of the Universe.

Efter upphovsmannens bortgång presenterade Hamilton Bolton boken Elliott Wave Principle – A Critical Appraisal som gavs ut 1960. På senare år är det främst Robert Prechter och A.J. Frost som propagerat för Elliots teorier. De båda skrev boken Elliott Wave Principle, år 1978.

Det som nu kommer att presenteras är enbart en introduktion till Elliotts teorier. För den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas böckerna som nämnts.

Tolkning

[image]
Elliotts vågteori.

1) Varje trend rör sig i fem vågor och avslutas med rekylvågor (abc) vågor.
2) Våg 1, 3 och 5 kallas för impulsvågor och 2 och 4 är rekylvågor. De avslutande abc vågorna är en rekylvåg.

[image]
Elliots vågteori.

3) Varje större våg består i sin tur av minde vågsekvenser som är en exakt kopia av den större.

Elliot delade in marknaden i tre olika huvudcykler: Grand supercycle, supercycles och cycles. Indelningen fortsatte sedan till mindre och mindre dignitet med primary, intermediate, minute och Sub-minute.

I detta system bestod varje cykel av en femvågsrörelse inom närmast mindre cykel.

4) Elliots vågsystem tar även hänsyn till Fibonaccinummer (en berömd talserie där varje nytt nummer är lika med summan av de två föregående 1,1,2,3,5,8,13,21……etc.), dessa används för att bestämma en rörelses längd både i tid och magnitud.

Regler finns sedan uppsatta för hur varje våg skall bete sig för att få klassas in i detta mönster. De vågor som inte platsar in i det perfekta mönstret kan oftast "förlängas", vilket ger Elliotts teori en starkt subjektiv anstrykning. Vi nöjer oss dock med att enbart presentera strategins grundstomme i denna text.

Typfall


OEX. Elliotts vågteori.


I grafen för S&P 100 kan vi se en stigande trend som varade i fem vågor. Tre vågor upp och två ned. När trenden var över inledes en trevågors abc-rekyl.

Kommentar
Elliots vågteorier fångar ofta en publik som vågar gå utanför gränserna. Dess komplexitet och subjektivitet gör modellen enormt svår att applicera i verkligheten.

Det finns dock framgångsrika traders som använder sig av dessa strategier, men den som väljer bort Elliotts vågteori missar inget väsentligt för trading. Kännedom om strategin tillhör dock allmänbildningen för en trader.

Elliotts grundidé var att dela in marknadens rörelser efter ett förutbestämt mönster grundat på naturens lagar och uppbyggnad. Det kan vara lite för mycket hokus pokus i för de flesta, men strategin har många anhängare världen över.

De som når framgång med denna modell, gör det dock sannolikt inte för att Elliotts vågteori är bättre än någon annan strategi och sålunda erbjuder en större fördel i marknaden, utan snarare för att de mognat som trader i sin helhet.

Här kan du läsa mer om Klassisk Teknisk Analys!

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2
 
 
 
 
 
 
 
Annons