VECKA 48
Måndag
28
November
BT-annons
2008-12-30
photo


Klassisk teknisk analys: huvud/skuldra-topp
När en huvud/skuldra-formation bildats visar det att trenden har vänt. Formationen bildas både vid bottnar och toppar, det vi i dag skall gå igenom är hur den ter sig vid en topp.

 

Fakta
Omslagsformationen huvud/skuldra är en av de mest omskrivna toppformationerna inom den tekniska analysen. Framför allt kanske på grund av dess höga träffsäkerhet, men även dess enkelhet kan ha en viss inverkan.

Under formationens bildande får vi en varning om en möjlig trendvändning och när den är fullbordad får vi en bekräftelse på att trenden vänt.

Huvud/skuldra-topp är som namnet blottar en toppformation och visar att den stigande trenden vänt till fallande. Det engelska namnet är Head and Shoulders top.

Tolkning
Namnet huvud/skuldra-formation kommer från dess likhet med överkroppen på en människa med två axlar (eng. shoulder) och ett huvud i mitten. Kriterierna är som följer:

[image]
Huvud/skuldra-topp.

1) Kursen skall befinna sig i en stigande trend, dvs. notera nya högre bottnar och toppar. Vid punkt 1 bildas vänstra skuldran och allt är än så länge normalt för den stigande trenden.

2) Vid andra punkten bildas själva huvudet. Trenden är fortfarande stigande men volymen bör vara avtagande i denna topp och därmed varna för en svag köpstyrka.

3) Från toppen skall kursen sedan inleda en rekyl nedåt under ökad volym. Nästa botten vid punkt tre kan ligga i nivå med den tidigare, något över eller under.

4) Uppgången till punkt 4 bör ske under minskad volym. Den nya toppen vid punkt 4 måste ligga lägre än punkt 2 och således bilda den högra skuldran. När kursen faller från denna nivå kan en nacklinje ritas in mellan de två föregående bottnarna.

5) Nacklinjen representeras av den röda linjen i grafen ovan. När den bryts utlöses en säljsignal och formationen är fullbordad; trenden är fallande eftersom kursgrafen då innehåller en lägre topp och botten. Volymen bör öka vid fallet från punkt 4.

[image]
Huvud/skuldra-topp.

I vissa fall återtestas nacklinjen som ett motstånd, När det händer gäller följande:

6) Nedgången till punkt 6 bör ha skett under ökad volym.

7) Om uppgången till punkt 7 sker under minskad volym, skapas en andra chans att sälja blankt.

[image]
Huvud/skuldra-topp med målområde.

När distansen mellan toppen och nacklinjen subtraheras från nacklinjens värde, får vi ett målområde för den nya trenden.

Typfall

[image]
XOM. Huvud/skuldra-topp.

I Exxon Mobil kan vi se en regelrätt huvud/skuldra-topp. Kursgrafen innehåller två lägre toppar, skuldror, och en högre i mitten.

Det är inte ofta volymen stämmer överens med skolboksexemplet men i detta fall kan vi se att den faktiskt minskade i uppgångarna och ökade i nedgången. Det är mycket negativt och vi kunde även se en ökad volym när nacklinjen bröts.

[image]
CAT. Huvud/skuldra-topp.

Caterpillar har bildat en huvud/skuldra-topp. Formationen är något tveksam och klar först i efterhand. Vi kan se att nacklinjen skär igenom en av bottnarna. Att detta vara det bästa sättet att rita in linjen fick vi reda på först när kursen föll tillbaka från septembertoppen

För att rita in en huvud/skuldra-formation krävs en subjektiv bedömning, varför det kan diskuteras om nacklinjen verkligen är korrekt dragen i grafen ovan. Men det finns inget rätt eller fel, tekniska analytiker kommer ofta fram till olika resultat, därför att få kursgrafer visar det perfekta mönstret.

[image]
AA. Huvud/skuldra-topp.

I grafen över Alcoa är formationen dock lite tydligare, men här har vi inte något stöd från volymen.

Volymvariabeln stämmer sällan överens med skolexemplet, därför brukar man ofta bortse från detta krav.

Kommentar
En huvud/skuldra-topp fungerar därför att den psykologiska grundstommen är sund. Givetvis finns det inget system som har rätt till 100 procent, men när denna formation bildas bör man vara extra vaksam.

Vad formationen upplyser är att trenden vänt till fallande. Den högra skuldran visar på en lägre topp och utbrottet ned genom nacklinjen ger bekräftelse på att en ny lägre botten är på väg att bildas.

När den högra skuldran formas visar det att köparna tappat kraft, eftersom de inte orkar driva kursen upp till en ny topp. Vid utbrottet ned, visar säljarna sin dominans då en ny botten bildas.

Formationen kan förekomma i alla tidsskalor. En veckograf visar större rörelser medan en 60-minuters graf enbart indikerar att den kortsiktiga trenden kan komma att vända.

Men en huvud/skuldra-topp i en månadsgraf som kanske tagit flera år att bildas, har mindre betydelse. Tekniska analys är ett instrument för tajming på kortare sikt. På lång sikt är den fundamentala analysen överlägsen.

Här kan du läsa mer om Klassisk Teknisk Analys!

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2
 
 
 
 
 
 
 
Annons