VECKA 49
Måndag
04
December
BT-annons
2016-08-03
photo


Klassisk teknisk analys: trippeltopp
En trippeltopp är en klassisk omslagsformation där en stigande trend skiftar till fallande.

Fakta
En trippeltopp består av tre toppar på ungefär samma nivå. Oftast ser denna formation ut som en tradingrange eller huvud/skuldra-formation.

En trippeltopp är en fortsättning på omslagsformationen dubbeltopp, de båda varnar för ett skifte i trenden.

Det engelska namnet är triple top.

Tolkning
Reglerna för en trippeltopp är som följer.
[image]
 
Trippeltopp.

1) Kursen skall befinna sig i en stigande trend och därmed notera en ny högre toppar.

2) Efter en normal rekyl ned skall tidigare topp återtestas. Köparna är svaga denna gång och kursen faller utan att ha noterat en ny högre topp.

3) Passeras tidigare rekylbotten fullbordas en dubbeltopp. I detta fall är säljarna dock inte redo att ta priset till en ny lägre botten och kursen stiger åter mot tidigare toppar.

4) Vid punkt 4 bildas den tredje toppen som ligger i nivå med tidigare. Inte heller denna gång orkar köparna pressa upp kursen till en ny högre topp.

5) En linje kan förbinda de båda rekylbottnarna till en stödlinje, den behöver inte alltid vara horisontell. När kursen bryter stödet utlöses en säljsignal från en trippeltoppformation.

Den nya lägre bottnen visar att trenden skiftat, det är säljarna som styr.

 

[image]
Trippeltopp.

Efter ett utbrott ned under rekylbottnarna är kursen översåld och därmed kan vi ibland få ett återtest av tidigare utbrottsnivå. När det sker gäller följande.

6) Nedgången till punkt 6 bör ha skett under tilltagande volym.

7) Volymen i rekylen upp bör vara avtagande, en blankning kan då göras i nivå med tidigare bottnar.

 

[image]
Trippeltopp med prisobjekt.

Ett målområde för den nya trenden kan räknas ut genom att mäta distansen mellan topparna och rekylbottnarna och sedan subtrahera det från utbrottsnivån.

Typfall

[image]
UTX. Trippel topp.

United Technologies avslutade en stigande trend med en trippeltopp. Volymen var låg under bildandet av formationen för att sedan öka vid utbrottet ned.

Säljarna var så starka att en rekyl upp och återtest av tidigare utbrottsnivå uteblev.

Kommentar
När en trippeltopp bildas visar det på en försvagad köpkraft, den stigande trenden övergår till att konsolidera. Om det sker under låg volym vet vi att inresset är lågt. När en ny lägre botten bildas sker ett trendskifte då säljarna tar över.

Det kan vara svårt att avgöra om det är en tippeltopp, tradingrange eller huvud-skildra/formation. Vad vi namnger formationen har dock inte någon betydelse. Det viktiga är att en ny lägre botten bildas och att vi därigenom får ett skifte av trenden.

Den största skillnaden mellan en tradingrange och en trippeltopp är att utbrottslinjen, som sammanbinder rekylbottnarna, inte behöver vara horisontell.

Skillnaden mellan en huvud-skuldra/formation är att den andra toppen ligger något högre än den första och tredje.

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2
 
 
 
 
 
 
 
Annons