VECKA 48
Måndag
28
November
BT-annons
2008-11-19
photo


Klassisk teknisk analys: vimpel
I vår serie om klassisk teknik analys har vi kommit fram till fortsättningsformationen vimpel som vid utbrottet visar att trenden är återupptagen. Denna formation är intressant därför att utbrotten ofta sker explosionsartat.

 

Fakta
En vimpel tillhör gruppen fortsättningsformationer, vilket innebär att denna formation bildas i en redan rådande trend. Om utbrottet sker med trenden är sannolikheten hög att kursen fortsätter i dess riktning.

Det engelska namnet på denna formation är pennant, vilket betyder just vimpel. Men när en vimpel bildas över en längre period, kallas den för stigande eller fallande kil.

Tolkning
En vimpel består av två trendlinjer, antingen stigande eller fallande. Kriterierna är som följer:

[image]
Vimpel stigande trend.

För en stigande trend gäller följande:

1) Vid punkt 1 är trenden stigande och kursgrafen skall innehålla högre toppar och bottnar.

2) Även vid punkt 2 är trenden obruten men när kursen stiger från denna nivå måste uppgången stanna av vid en lägre topp. Det sker vid punkt tre.

3) Då kursen faller från punkt 3 kan en fallande trendlinje ritas in i grafen.

4) När kursen stiger från en lägre botten, vid punkt 4, kan ytterligare en trendlinje binda samman de två senaste bottnarna och på så sätt har en triangel bildats.

5) Köpsignal utlöses om kursen noteras över den övre trendlinjen. Signalen är starkare om volymen dessutom har minskat under formationens bildande samt om den ökar kraftigt vid utbrottet.

[image]
Vimpel fallande trend.

För en fallande trend gäller följande:

1) Vid punkt 1 är trenden fallande och kursgrafen skall innehålla lägre bottnar och toppar.

2) Även vid punkt 2 är trenden obruten men när kursen faller från denna nivå måste nedgången stanna av vid en högre botten. Det sker vid punkt tre.

3) Då kursen stiger från punkt 3 kan en stigande trendlinje ritas in i grafen.

4) När kursen faller från en högre topp, vid punkt 4, kan en ytterligare trendlinje binda samman de två senaste topparna och på så sätt har en triangel bildats.

5) Säljsignal utlöses om kursen noteras under den nedre trendlinjen. Signalen är starkare om volymen dessutom har minskat under formationens bildande samt om den ökar kraftigt vid utbrottet.

[image]
Triangel 2/3.

När en triangel bildats visar det på en konsoliderande marknad. Varken köpare eller säljare dominerar. Det är normalt att ett utbrott åt något håll sker 2/3 från triangelns apex.

Sker utbrottet före är risken stor att det går lite för fort och att signalen således är falsk. Men tar det å andra sida för lång tid riskeras formationen att rinna ut i sanden i brist på intresse från köpare och säljare. Därför ökar risken för en falsk signal om utbrottet sker i början eller slutet av triangeln.

Typfall

[image]
AAPL. Vimpel fallande trend.

I grafen ovan kan vi se en vimpel i Apple. Kursen befann sig i en fallande trend före formationens bildande och vid utbrottet utlöstes en säljsignal.

De konvergerande linjerna visar på en minskad aktivitet bland både köpare och säljare men vid utbrottet tar säljarna åter kontrollen.

[image]
CAT. Vimpel stigande trend.

Caterpillar bildade en vimpel i början av den stigande trenden. Det är inte alltid volymen stämmer överens med det optimala, men i detta fall fick vi se en volymökning vid utbrottet upp, vilket var början på en långvarig trend.

Kommentar
När en vimpel bildas i en stigande trend innebär det att kursen noterar en serie med lägre toppar och bottnar. Det är ett tecken på att trenden kan vara nära en vändning men de konvergerande linjerna visar att varken köpare eller säljare är redo att ta över.

När kursen väl bryter ut brukar det ske med explosiva rörelser, eftersom det då ofta står klart att den tidigare trenden är återupptagen. De lägre topparna och bottnarna fick många aktörer att ta fel position och när de har fel gör de exit och ger därmed kraft till köparna.

I en fallande trend råder omvänt resonemang. De som köpt på en förväntad vändning av trenden ligger fel och när trenden fortsätter hoppar många av i ren panik.

Vimpelformationen har likheter med en flagga som istället för två konvergerande linjer består av två parallella. Ofta beror det på analytikern vilken av de två som ritas in i grafen då de kan vara svåra att skiljas åt. Men det viktiga är inte vad formationen heter, utan när kursen bryter den övre linjen i en stigande trend, eller den under i en fallande.

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2
 
 
 
 
 
 
 
Annons