VECKA 29
Söndag
21
Juli
BT-annons
2023-05-05
photo


Satoshi Nakamoto
Bitcoin ned mot en positiv trend.

Dagsgraf från MetaStock

Bitcoin
Grafen ovan visar att Bitcoin noteras i en rekyl ned mot en positiv trend.

Vi ser också att det tidigare varit normalt med dippar på 30 procent eller mer mot trenden.

Bitcoin är en decentraliserad digital valuta som skapades 2009 av en person eller grupp under pseudonymen "Satoshi Nakamoto".

Bitcoin bygger på en teknologi som kallas blockchain, som gör det möjligt för transaktioner att verifieras och lagras på ett säkert sätt utan behov av en central auktoritet som en bank eller regering. 

Bitcoin har ingen fysisk form och finns enbart i digital form. Detta innebär att den kan skickas över hela världen på ett snabbt, billigt och säkert sätt utan att behöva gå igenom traditionella finansiella institutioner. 

Bitcoin är en decentraliserad valuta, vilket betyder att ingen enskild organisation eller myndighet kontrollerar dess utgivning eller transaktioner. Istället används en process som kallas "mining" för att skapa nya Bitcoin och verifiera transaktioner.

Genom mining används datorstyrka för att lösa komplexa matematiska problem, vilket bekräftar transaktioner och skapar nya Bitcoin. 

Bitcoin har genomgått en dramatisk prisutveckling sedan det första introducerades. Efter sin skapelse var Bitcoin nästan värdelös, men gradvis ökade priset till några cent per Bitcoin.

Under 2013 nådde priset på bitcoin $1 000 för första gången, men föll sedan tillbaka till runt $200 under 2015. 

Under 2017 upplevde Bitcoin en explosiv tillväxt i värde och nådde sin historiska högsta nivå på nästan $20 000 i december samma år. Priset föll sedan tillbaka under 2018 och varierade mellan $3 000 och $10 000. 

Sedan dess har priset på Bitcoin fortsatt att variera kraftigt, men har överlag stigit och nått nya höjder. Den senaste historiska toppnoteringen skedde under april 2021 då priset nådde över $69 000. Idag är priset på bitcoin cirka $30 000 per enhet. 

Bitcoin har stött på kritik för sin brist på reglering och användning i olagliga transaktioner, men många ser också dess potential som ett säkert och decentraliserat alternativ till traditionella valutor.

Bitcoin och dess teknologi blockchain anses av många som banbrytande och kan komma att ha stor påverkan på framtiden för ekonomi och teknik. 

http://www.pursegainer.com/images/new_home/Öppna konto hos Ava Trade här!.png 

http://www.pursegainer.com/images/new_home/Öppna konto hos GFF brokers här!.png

 
Börstjänaren