VECKA 48
Måndag
28
November
BT-annons
2008-12-22
photo


Klassisk teknisk analys: grafer
Det finns många olika graftyper, vilken man väljer beror till stor del på syfte och mål.

 

Fakta
En graf är en avspegling av en varas historiska prissättning. Genom att grafiskt visualisera alla avslut och dess prisnivåer går det att bilda sig en uppfattning om priset är dyrt eller billigt i förhållande till tidigare noteringar.

Före dataåldern fördes grafer för hand på papper med penna och linjal. Särskilda företag var specialiserade på att leverera nya färska grafer inför varje dag. Detta var naturligtvis både dyrt och tidskrävande, varför endast ett fåtal hade tillgång till denna service.

Det finns många olika varianter av prisgrafer men de vanligaste är: linjär graf, bar chart och candlestick chart.

Tolkning

[image]
Linjär graf.

En linjär graf sammanbinder en varas stängningskurser till en linje.

I denna graf går det därmed enbart att se vilka nivåer stängningskursen befunnit sig på.

[image]
Bar.

I en barchart går det att utläsa högsta och lägsta notering samt öppnings- och stängningskurs.

Högsta notering är toppen i stapeln och lägsta är bottnen. Fliken ut till vänster representerar öppningskursen och fliken till höger stängningskursen.

[image]
Bar chart.

Barcharts ger en bra bild av vad som hänt tidigare. Det går lätt att se en varas tidigare prishistorik.

[image]
Candlestick positiv

I en candlestick-graf ritas en sk kropp in mellan öppnings och stängningskurs. Den färgas sedan vit om priset stigit i värde. Två sk skuggor sticker ut från kroppen och visar var högsta och lägsta notering nåddes.

[image]
Candlestick negativ

Om stängningskursen ligger under öppningskursen färgas candlestick-stapeln. Negativa dagar sticker således ut ur kursgrafen.

[image]
Candlestick Doji.

När öppning- och stängningskurs ligger på samma nivå kalls en candlestick stapel för Doji.

[image]
Candlestickgraf.

Candlestickgrafen har sitt ursprung i Japan. Fördelen med denna grafmetod är att man lätt kan se stäningskursens förhållande till öppningskursen.

Utöver graftyper som här presenterats finns även Point & Figure, Renko, Candlevolume, Equivolume, Kagi mfl.

Typfall

[image]
SPX. Bar chart

I bilden ovan kan vi se en barchart där de negativa dagarna är färgade röda och de positiva gröna.

[image]
SPX. Candlestick chart

Candlestickstaplarnas färg kan väljas efter önskemål om chartprogrammet tillåter. I grafen ovan kan vi se att de positiva dagarna är gröna och de negativa röd. Shadow-linjerna är vita.

[image]
Linjär graf.

En linjär graf används bäst för att överblicka en lång period. Grafen ovan visar en linjär månadsgraf över S&P 500. I en enda graf kan vi således rymma över 20 år av kurshistorik.

Kommentar
Valet av graftyp är högst individuellt. Det beror till stor del på syfte och mål. För den som vill överblicka ett stort tidsspann är en linjär graf att föredra. Men vid kortsiktig trading saknas viktig kursdata i en linjär graf, varför candlestick eller bar chart kan vara bättre.

I en graf kan vi se vad som tidigare hänt med priset, men vi kan inte se in i framtiden. En teknisk analytiker studerar ofta en prisgraf i förhållande till volym. På det sättet kan han bilda sig en uppfattning om det är köpare eller säljare som dominerar och hur stor sannolikheten är för stigande eller fallande kurser i framtiden.

Prisgrafen är den tekniska analysens grundsten. Utöver denna använder den tekniske analytikern oftast olika verktyg, sk indikatorer, (medelvärdeskurvor etc) som alla är härledda ur grafens pris- eller volyminformation.

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2
 
 
 
 
 
 
 
Annons