VECKA 16
Onsdag
17
April
BT-annons
2023-06-04
photo


Tradingpsykologi 2: socialpsykologi - inledning
Socialpsykologin är ett stort område inom tradingspykologin och kommer att behandlas i ett flertal artiklar. Vi kommer att tala om trender och masspsykoser, tillhörighetsgrupper, ledare, olika tradingrupper, social anpassning, drivkrafter, propaganda, tips och rykten m.m.

Inledning – sammanfattning
Vi inleder med en sammanfattning av ämnesområdet och går därefter in på de enskilda delarna, i en undersökning som kommer att omfatta sammanlagt sex artiklar.

Inom socialpsykologin studerar man hur människan påverkas av grupper; individens reaktioner och inverkan på grupper. Hela vårt samhälle är uppbyggt som en enda stor grupp, bestående av ett otal mindre grupper, där vi alla har möjlighet att tillgodose det grundläggande behovet av att bli sedda av andra. En grupp ger kamratskap och chansen att visa framfötterna.

När vi relaterar socialpsykologi till börsen och trading har vi tre huvudaspekter: trenden hos marknadens aktörer, masspsykoser och individens roll. Det vi kommer att lägga störst vikt vid är den enskilda individens roll i den stora massan. De två andra aspekterna kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

Människan har ett behov av att känna trygghet och gemenskap; det är ett livsvillkor för många, som ofta uppfylls via grupptillhörigheter. Inom trading kan grupptillhörigheter dock göra mer skada än nytta och bromsa utveckling för en trader.

Börsens värld är fylld av gruppledare, där den ena mer desperat än den andra har behov av att synas och få gehör av andra. Många av dessa ledare och guruer, bryr sig inte ett dugg om dig eller din trading. Dessa ledare och deras lärjungar ingår själva i den stora massa, som aldrig kommer att lära sig trada, utan endast - enligt inbyggda logik - fungerar som kanonmat åt proffsen.

De grupperingar vi skall gå igenom är analysgrupper, internetgrupper, tradingcaféer och instutitioner, som alla kan spela en roll i vårt sociala skyddsnät.

Att vi påverkas av andra och den grupp vi tillhör, är allmänt känt, den funktionen finns där för att underlätta social anpassning. Men för en trader kan det lätt leda till stressande situationer. Vi behöver insupa råd från andra, men måste vara på det klara med vad som är uppbyggliga råd och vad som är ansvarsfrånkännande hjälp med positionering.

Den värld vi lever i graderar individen i förhållande till pengar och makt. Förhoppningar om rikedom är sannolikt det som driver de flesta till börsspekulation; men det måste finnas en annan drivkraft för att man ska lyckas. En svag grundtrygghet och en desperat jakt efter pengar leder de flesta traders till ruin.

Att de flesta av marknadens aktörer är nybörjare med mycket bristfällig utbildning är något som de professionella aktörerna kan dra nytta av genom att överösa marknaden med propaganda: glädjekalkyler, reklamanalyser och böcker, som leder personer med svag grundtrygghet i fördärvet.

Vi får alla tips och råd från andra, även oönskade sådana, som tränger in i vårt undermedvetna och påverkar oss på ett negativt sätt. Det gäller att vara så pass stark att man kan stänga ute, och sålla bort, den skadliga informationen.

För många känns det dock bra att handla på tips, eftersom man då själv slipper ta ansvar för sitt agerande. Ansvaret för en förlust kan läggas på någon annan, varvid man skyddar sitt känsliga ego.

Två tradingprofiler som tidigt insåg socialpsykologins vikt inom trading var Jesse Livermore och Nicolas Darvas, vars erfarenheter i den sjätte artikeln, kommer att få avsluta vår genomgång av ämnesområdet.

I nästkommande del skall vi gå in lite närmare på de tre undergrupperna till den socialspykologi som berör börsen, nämligen: trenden, masspsykoser och den enskilde individen. Vi kommer också att titta närmare på tillhörighetsgrupper och vilken betydelse dessa kan ha för oss som traders.

Artikeln är en repris från 2008.

Tradingpsykologi 1

Tradingpsykologi 2: socialpsykologi - inledning

Tradingpsykologi 3: socialpsykologi II – börsens psykologi

Tradingpsykologi 4: Socialpsykologi III - Tradinggrupper

Tradingpsykologi 5: Socialpsykologi IV - Social Anpassning

Tradingpsykologi 6: Socialpsykologi V - Propaganda

Tradingpsykologi 7: Socialpsykologi VI - Tips och rykten


Fler artiklar finner du här!

 
Börstjänaren

1 2 3 4 Nästa Sista Sid 1 av 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 
 
 
 
 
 
 
Annons