VECKA 48
Måndag
29
November
BT-annons
2008-08-23
photo


Klassisk teknisk analys: rätvinklig triangel
I vår serie om den klassiska tekniska analysen har vi i dag kommit fram till den rätvinkliga triangeln som är en fortsättningsformation. Vad det innebär och vilka kriterier som gäller kan du läsa om i dagens text.

 

Fakta
Den rätvinkliga triangeln tillhör gruppen fortsättningsformationer, vilket innebär att denna formation bildas i en redan rådande trend. Om utbrottet sker i trendens riktning är sannolikheten hög att kursen fortsätter i denna riktning.

De rätvinkliga trianglarna delas in i två undergrupper: stigande eller fallande. De engelska namnen är Ascending (stigande) Triangle och Descending (fallande) Triangle.

Tolkning
Kriterierna för en rätvinklig triangel är som följer:

[image]
Rätvinklig triangel i en stigande trend.

1) Kursen skall befinna sig i en stigande trend och därmed notera högre bottnar och toppar. Den undre linjen i triangeln är en vanlig trendlinje som förbinder två bottnar.

2) Vid den andra punkten noterar kursen en ny topp vilket innebär att den stigande trenden är hälsosam.

3) Även vid punkt 3 är trenden stigande och normal. När kursen stiger från den tredje punkten kan en trendlinje binda samman den första och den andra bottnen i formationen.

4) Vid punkt 4 skall kursen stanna upp i nivå med den senaste toppen. När priset sedan faller kan de två topparna bindas samman med en horisontell motståndslinje, vilket fullbordar den rätvinkliga triangeln. Volymen bör vara avtagande under formationens bildande men öka vid utbrott.

5) Signal utlöses när kursen bryter någon av de två linjerna. Sannolikheten för ett utbrott upp är större än ned om den rådande trenden före formationens bildade var stigande.

[image]
Rätvinklig triangel i en fallande trend.

Kriterierna för en rätvinklig triangel i en fallande trend är omvända:

1) Kursen skall befinna sig i en fallande trend och därmed notera lägre bottnar och toppar. Den övre linjen i triangeln är en vanlig trendlinje som förbinder två toppar.

2) Vid den andra punkten noterar kursen en ny botten, vilket gör den fallande trenden hälsosam.

3) Även vid punkt 3 är trenden fallande och normal. När kursen faller från den tredje punkten kan en trendlinje binda samman den första och den andra toppen i formationen.

4) Vid punkt 4 skall kursen stanna upp i nivå med den senaste bottnen. När priset sedan stiger kan de två bottnarna bindas samman med en horisontell stödlinje, vilket fullbordar den rätvinkliga triangeln. Volymen bör vara avtagande under formationens bildande men öka vid utbrott.

5) Signal utlöses när kursen bryter någon av de två linjerna. Sannolikheten för ett utbrott ned är större än upp om den rådande trenden före formationens bildade var fallande.

[image]
Rätvinklig triangel i en stigande trend.

Om kursen efter utbrottet rekylerar tillbaka uppstår en andra chans att ta position. Entré bör då göras i nivå med tidigare toppar (bottnar i en fallande trend), vilket vi visar vid punkt 6 i grafen ovan.

Signalen blir starkare om volymen ökade vid utbrottet men är avtagande under rekylen.

[image]
Triangel.

När en triangel bildats visar det på en konsoliderande marknad. Varken köpare eller säljare dominerar. Det är normalt att ett utbrott åt något håll sker 2/3 från triangelns apex.

Sker utbrottet före är risken stor att det går lite för fort och att signalen således är falsk. Men tar det å andra sida för lång tid riskeras formationen att rinna ut i sanden i brist på intresse från köpare och säljare. Därför ökar risken för en falsk signal om utbrottet sker i början eller slutet av triangeln.

Typfall

[image]
MMM. Rätvinklig triangel i stigande trend.

I grafen ovan kan vi se att 3M befinner sig i en stigande trend, vilket allt högre bottnar och toppar vittnar om. Mitt i trenden stannar dock uppgången av och mönstret bryts. Köpare och säljare är lika starka, men 2/3 från triangelns spets, bryter kursen upp över motståndslinjen och en köpsignal genereras således.

Den som inte köpte vid utbrottet fick en andra chans några dagar senare när tidigare motståndslinje testas som stöd.

Volymen bör minska i formationens bildande, men det kan vara svårt att få detta krav uppfyllt som tex. i grafen ovan där volymvariationen är liten.

En viktig detalj med denna formation är att redan vid dess bildande är sannolikheten hög att utbrottet kommer att ske upp, eftersom trenden tidigare var stigande samt att mönstret av högre bottnar inte ändrats.

[image]
HD. Rätvinklig triangel i en fallande trend.

Home Depot formade i grafen ovan en rätvinklig triangel i en fallande trend.

Sannolikheten till ett utbrott ned var hög, då trenden som föregick formationens bildande var fallande.

Säljsignal utlöstes när den horisontella linjen bröts. En andra chans att ta position kom något därefter då den tidigare stödlinjen återtestades som motstånd.

[image]
NDX. Rätvinklig triangel trendvändning.

Det händer även att en rätvinklig triangel bildas över en längre tidsperiod och således varnar för en trendvändning.

I Nasdaq 100 kan vi se att utbrottet från en rätvinklig triangel var början på en ihållande trend.

Kommentar
När en rätvinklig tringel i en stigande trend bildats visar det på en styrka. De allt högre bottnarna vittnar om att köparna fortfarande har övertaget mot säljarna. Men då topparna ligger horisontellt på rad, innebär det ett avbrott i trenden till följd av en ökad säljkraft vid denna nivå.

Vid utbrottet upp orkar säljarna inte längre stå emot det ökade köptrycket och när den nya toppen bildas bekräftas åter den stigande trenden.

Omvänt resonemang gäller då en rätvinklig triangel bildas i en fallande trend. Säljarna dominerar med de allt lägre topparna som följd. När den horisontella stödlinjen bryts, visar det att pausen är slut och att trenden åter är intakt.

Om utbrottsnivån återtestas, uppstår som sagt en ny möjlighet att ta position. Det som då inträffar är att kursen rekylerar mot trenden, vilket ger ett bra tillfälle för entré med en låg risk.

Observera att linjerna i den rätvinkliga triangeln inte behöver förbinda de exakta extremnivåerna. Det går bra att dra dem något över eller under en botten eller topp.

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2