VECKA 49
Måndag
04
December
BT-annons
2008-09-02
photo


Klassisk teknisk analys: trendlinjekanal
Ett av de mest grundläggande verktygen inom den klassiska tekniska analysen är trendkanalen. Denna konstrueras med hjälp av trendlinjer och visar oss var de normala och extrema nivåerna befinner sig i en graf.

Fakta
En trendlinjekanal består av två trendlinjer som omsluter priset. När en aktie rör sig i en positiv trend pekar kanalen upp och vice versa i en negativ trend. För att förstå innebörden av en trendkanal bör man först vara bekant med trendlinjer.

Att rita in en trendkanal med hjälp av trendlinjer är det absolut äldsta sättet att föra in en kanal i grafen. Men i dag finns det moderna variater av detta verktyg, såsom medelvärdeskanaler eller kanaler grundade på standardavvikelser.

Tolkning
En trendkanal är alltid stigande eller fallande. (Om den vore horisontell skulle det innebära att tidigare toppar och bottnar ligger i nivå med varandra; sålunda trendar aktien inte utan konsoliderar mellan stöd- och motståndslinjer.)

[image]
Stigande trendkanal.

När priset befinner sig i en positiv trend kan en stigande trendlinje ritas in som förbinder de allt högre bottnarna. En stigande trend definieras även av allt högre toppar, vilka ofta går att förbindas med en trendlinje som löper parallellt med den undre.

Om de båda linjerna följer varandra parallellt, har en trendkanal bildats.

[image]
Fallande trendkanal.

En fallande trendkanal bildas i en negativ trend när kursen noterar lägre bottnar och toppar. Första steget i att konstruera en fallande trendkanal är att förbinda de lägre topparna med en trendlinje. Sedan sammanfogas bottnarna med en linje och är den parallell med den övre, har en fallande trendkanal formats.

I en trend utgör kanallinjerna dynamiska stöd- och motstånd, som förflyttar sig med tiden, till skillnad från horisontella stöd och motstånd som är statiska.

Typfall
[image]
SPX. Dagsgraf. Stigande trendkanal.

I grafen ovan har vi först ritat in den stigande trendlinjen i S&P 500 dvs. den linje som förbinder bottnarna.

Därefter sammanbinder vi topparna i trenden med en linje. Om den visar sig vara parallell med den undre linjen, skapas en stigande trendkanal. Linjerna bör förbinda så många toppar/bottnar i priset som möjligt. De kan vid behov dras bredvid enstaka bottnar eller toppar, för att förbinda fler punkter och därmed utgöra ett starkare stöd eller motstånd. Det är inte den exakta nivån som är viktig, utan träffbilden.

[image]
IBM. Veckograf. Stigande trendkanal.

Både den övre och undre linjen måste sammanbindas med minst två punkter. Det innebär att den övre linjen förbinder minst två toppar och den undre minst två bottnar.

Trendkanalen i IBM ovan är korrekt men har för få träffpunkter, vilket innebär att linjernas betydelse som stöd respektive motstånd, är mindre.

Observera att tidsintervallet ovan är veckor. Trendkanaler förekommer i alla tidsskalor.

[image]
YHOO. Fallande trendkanal.

I Yahoo kan vi se ett stort antal träffar både vid den övre och undre trendlinjen. När kursen bröt sig ut ur denna kanal, innebar det slutet på den fallande trenden.

Ett utbrott från en trendkanal som förbinder ett stort antal toppar och bottnar, kan således varna för ett kommande skifte i trenden.

[image]
SOX. Stigande trendkanal.

En trendkanal kan bildas och pågå i alla tidsskalor. I SOX (Semi Conductor Index) ovan kan vi se en trendkanal som löper över ett år.

I juli 2007 handlades kursen upp ovanför trendkanalen men föll snart tillbaka och visade därmed på ett falskt utbrott. Nästa resa blev sedan åt motsatt håll, vilket ofta är fallet efter falska utbrott.

[image]
COMPQ. Stigande trendknal.

En trendknal kan även användas för att avgöra när den dominerade aktörsgruppen tappat sin kraft.

I grafen över Nasdaq Composite kan vi se att indexet rört sig inom en stigande trendkanl med regelbundna test av den övre linjen. Men i området markerad med en pil, uteblev en uppgång till den övre linjen och därmed kan köpana sägas vara svagare än tidigare.

Ett uteblivet test av den övre linjen innebär ofta att kursen inte noterar en ny högre topp, vilket är negativt för den stigande trenden.

[image]
COMPQ. Stigande trendkanaler.

Ett brott av en trendknal behöver inte alltid betyda att en ny trend åt motsatt håll tar vid. I fallet ovan kan vi se att den stigande trenden i Nasdaq Composite fortsatte efter trendlinjebrottet, men med mildare lutningsgrad på den nya trendkanalen.

Generellt kan man säga att ju brantare en kanal stiger/faller, desto mindre vikt har ett trendlinjebrott.

Kommentar
Trendkanaler ger analytikern en klar bild över den rådande pristrenden och ger även information om kursen är förhållandevis dyr eller billig. Den övre linjen visar på överköpta, höga, nivåer, medan det undre markerar mera normala förhållanden.

Den övre linjen utgör ett starkt motstånd, eftersom det är vid detta område kursen tidigare vänt ned. Det visar vad som är normalt för en uppgång och när den nivån träffas kan vi säga att det ät lite för sent för ett köp i en stigande trend.

Den undre linjen representerar sålunda en nivå där säljarna tidigare tappat kraft och köparna gjort entré. Eftersom en pågående trend ofta fortsätter, kan det kan därmed vara idé att köpa vid den undre linjen i en stigande trend.

I en fallande trend gäller således; sälj blankt vid den övre linjen och köp vid den undre. Trendkanaler erbjuder på så sätt ett komplett tradingsystem, där affärer kan göras vid båda linjerna.

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2
 
 
 
 
 
 
 
Annons