VECKA 48
Måndag
28
November
BT-annons
2008-09-16
photo


Klassisk teknisk analys: fortsättningsgap
I vår serie om den klassiska tekniska analysen har vi nu kommit fram till fortsättningsgap, ett gap som bildas mitt i en trend.


Fakta
När ett gap bildas innebär det att grafen får ett hålrum, ett område mellan två staplar där ingen handel skett.

Det finns fyra olika typer av gap: utbrottsgap, fortsättningsgap, utmattningsgap och allmänna gap. Varje typ har sin egen karaktär.

Ett utbrottsgap inträffar ofta i början av en trend eller efter en längre tids konsolidering.

Det engelska namnen är Continuation gap, runaway gap eller measuring gap.

Tolkning
Kriterierna för ett fortsättningsgap är som följer:

[image]
Fortsättningsgap.

1) Kursen skall befinna sig i en trend, stigande eller fallande.

2) När trenden stiger och gapet sker upp, måste lägstanoteringen (den dagen då gapet bildas) ligga över föregående dags högstanotering. På så sätt bildas ett gap i kursgrafen.

Om trenden är fallande och gapet istället sker nedåt får vi vända runt på resonemanget: högstanoteringen måste ligga lägre än föregående dags lägstanotering.

3) Volymen har liten vikt men ger styrka åt trenden om den ökar vid gaptillfället.

Fortsättningsgap bildas ofta mitt i en trend.

Detta gap ger inte några direkta köp eller säljsignaler, utan snarare en bekräftelse på att trenden är hälsosam och att den därmed kan komma att fortsätta.

Typfall
[image]
KO. Fortsättningsgap.

Coca Cola bildade i grafen ovan ett fortsättningsgap. Det är ett sunt tecken på att köparna fortfarande dominerar och att de kommer in med kraft.

Den ökade volymen visar på styrka.

[image]
MMM. Fortsättningsgap.

I grafen över 3M kan vi se två fortsättningsgap. Vid båda tillfällena fortsatte kursen upp utan att täppa hålrummen.

Det andra gapet kan dock även klassas in som ett utbrottsgap, eftersom kursen konsoliderat en längre tid före utbrottet.

Bestämmande av gaptyp är således en subjektiv bedömning där vi får facit först efteråt.

Kommentar
Ett fortsättnings gap kan vara svårt att skilja från ett utmattningsgap, som istället för att visa på styrka, varnar för en kommande trendvändning.

För att bestämma vilken typ gapet är av, kan tekniska analysverktyg användas såsom momentumindikatorer. Med hjälp av dessa kan man sedan mäta trendens styrka, om den är svag ökar sannolikheten för att det är ett utmattningsgap.

Analysvärdet av detta gap ligger i att vi får en bekräftelse på trenden. Eftersom kursen gapar i trendens riktning visar det att den dominerade gruppen fortfarande har kraft kvar.

Ett fortsättningsgap täpps ungefär lika ofta som det förblir öppet.

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2
 
 
 
 
 
 
 
Annons