VECKA 29
Fredag
19
Juli
BT-annons
2023-08-29
photo


Tradingpsykologi 1
"Pank igen, skuldsatt och bortgjord! Efter alla dessa framgångsrika år, låg jag nu sämre till än när jag en gång som skolpojke inledde min karriär på tradingens bakgator. Jag hade lärt mig en hel del om spelet aktiespekulation, men jag hade inte lärt mig riktigt lika mycket om vilka spratt den mänskliga svagheten kunde spela."

"Inget psyke är så maskinmässigt att det alltid fungerar lika effektivt. Nu lärde jag mig att jag inte kunde räkna med att jag alltid skulle vara lika opåverkad av människor och motgångar. Jag studerade min katastrof i detalj och hade förstås inga problem att se exakt var jag hade varit korkad. Jag fann den exakta tiden och platsen. En människa måste känna sig själv grundligt om hon ska göra ett bra jobb som spekulant på finansmarknaderna. Att veta vad jag var kapabel till i fråga om dårskap var ett jättekliv i min tradingutbildning. Ibland tänker jag att inget pris är för högt för en trader att betala för att lära sig det som kan avhålla honom från uppblåsthet. Många kraschlandningar av briljanta människor kan spåras direkt till deras uppsvällda egon – en dyr sjukdom överallt för alla, men särskilt på Wall Street för en aktiespekulant."
(Reminiscences of a Stock Operator, Lefévre/Livermore s. 159f. Börstjänarens [fria] översättning)


Trading består av tre viktiga delar: strategi, psykologi och riskhantering – en definition som först presenterades på 1930-talet, av den berömde tradern Jesse Livermore (bilden). För att bli en bra trader krävs god insikt i alla tre.

Strategien behandlar vi dagligen i våra analyser här på Börstjänaren och riskhanteringen är något som tas upp i varje affärsförslag vi lämnar – men som också kommer att behandlas separat, i kommande krönikor.

I denna artikelserie skall vi fördjupa oss i ämnet tradingpsykologi.
Vad är psykologi? Hur är psykologi relaterat till börsen? Varför är psykologin en viktig del av tradingen? Dessa är några av de många frågor vi skall försöka besvara.

Psykologi – läran om mänskligt beteende
Ordet psykologi används flitigt av börsens aktörer och skribenter, men få tycks förstå dess fulla innebörd. Det är alltför vanligt att slöa journalister, i brist på annat, missbrukar ordet och tar till det i tid och otid, för att avfärda allehanda till synes oförklarliga kursrörelser.

Det grekiska ordet psykologi betyder ”läran om själslivet”, vilket var Aristoteles definition i mitten av 300-talet f Kr, inspirerad av den känsliga mytologiska kungadottern Psyche.

Ett modernare uttryck är "läran om beteendet" eller beteendevetenskap.
En definition som nu är vanligt förekommande, om än inte heltäckande, är att psykologi är en vetenskap om individers handlingar, tankar och känslor.

Tradingpsykologi
Psykologivetenskapen kan indelas i många undergrupper såsom perceptionspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, neuropsykologi mfl.

Stoffet i denna artikelserie kommer att hämtas från många av dessa, och vårt fokus ligger naturligtvis på de delar som berör trading.

Det som här kommer att presenteras är min personliga tolkning av psykologins vikt för en trader. Kunskaperna har inhämtats genom dels studier av psykologi- och tradinglitteratur, och dels, för all del, diskussioner med andra traders, men framför allt, genom det allra viktigaste: min egen tradingerfarenhet!

Självövervinnelse – vägen till framgång
Det är vårt invanda eller naturliga beteende som ger upphov till de flesta av våra problem inom tradingen. Lyckas vi ändra de beteenden/egenskaper som saboterar vår trading, så har vi också en stor chans till framgång.

Vägen till framgång är för de allra flesta lång och snårig. Det finns förvisso de, som tycks vara födda med de egenskaper som en trader behöver, och för dem kan det hela vara mycket enkelt – men räkna inte med detta!

För det stora flertalet är det en lång väg att gå, där det krävs mycket självövervinnelse för att lyckas.

Tradern ...
När det talas om börspsykologi är det vanligen relaterat till socialpsykologi, massbeteende eller de formationer som ligger till grund för den tekniska analysen. Vad som oftast glöms bort är vikten av att känna sig själv: att se hur man reagerar och försöka utröna varför man reagerar på ett visst sätt.

Fokus för denna artikelserie kommer att ligga på det personliga planet och på de problem som kan uppstå för en trader på grund av dennes naturliga och inlärda beteenden.

… och samhället
Vi har vuxit upp i ett samhälle med normer, lagar och riktlinjer, som ofta går stick i stäv mot det tänkesätt som krävs för framgångsrik trading. En trader måste tänka rätt, och ofta träna bort naturliga och inlärda beteenden, som kanske hängt med sedan barnsben.
En trader måste vara helt fristående från den övriga gruppen och acceptera att det agerande som känns och uppfattas som felaktigt, ofta är det rätta.

Vi har redan som barn lärt oss att det är fel att bryta mot normen, att icke-normativt beteende är något negativt som kan leda till bestraffning. Men som trader behöver man ofta agera tvärt emot sina spontana känslor – och detta agerande måste ske på rutin.

De rätta, fungerande reglerna och normerna för framgångsrik trading måste tränas in och integreras i det undermedvetna, vilket inte alltid är så enkelt, då det lätt uppstår omedvetna konflikter.

Psykologiska tradingproblem
En trader som stöter på psykologiska problem har gått in i en återvändsgränd där det är svårt att få hjälp; många är rädda för orden terapi och psykologi, och tar omedelbart avstånd från ämnet – kanske av rädsla och brist på kunskap. Oftast resulterar detta i att personen i fråga slutar trada och sällar sig till förlorarskaran.

Men även för det fåtal traders som tar den psykologiska utmaningen på allvar och har modet att söka upp en psykolog för att få hjälp med sin trading, är chansen liten att få hjälp av rätt person.

Att söka hjälp
En person som lider av en fobi kan finna hjälp av en expert på området: en psykolog som vet vilken typ av terapi som är lämplig. När det gäller trading finns det många experter, men få har så god insikt i tradingens alla tre delar att de kan hjälpa andra.

En duktig analytiker tror kanske att han kan förmedla tillräcklig kunskap om trading genom att presentera sin strategi, men bristfälliga insikter i tradingens psykologi kan göra att han kanske inte ens själv klarar av att tjäna pengar på börsen – trots att han har en utmärkt strategi!

Och vice versa: en psykolog må ha god insikt inom sitt expertområde, men utan djupa studier av den komplexa marknaden och förståelse för strategi och riskhantering, står han svarslös inför tradingproblem relaterade till dessa områden.

”Experter”
Få personer har således kompetens att vägleda en trader, och flertalet av dem som har, är mer intresserade av sin egen trading än andras. Många utger sig dock för att vara kompetenta, men frågar man dem vilken inkomstkälla som är störst, rådgivningen eller den egna tradingen, så får man undvikande svar. Och den rådgivare som till äventyrs uppvisar fantastiska resultat, har oftast också fantastiska resultatuträkningsmetoder – som dock uppvisas mera sällan.

En del så kallade experter försöker inte ens trada själva, för att vara "opartiska i sin analyser", som de säger. Detta är förstås rena gojan! Belöningen för en duktig trader är utan gräns, medan inkomster från försäljning av analyser är starkt begränsad. Så varför inte trada om de nu är så duktiga?

Andra rådgivare tradar inte själva för att de menar sig ha ”specialiserat” sig på psykologin inom tradingen. Detta imponerar ungefär lika mycket som en rådgivare åt en kirurg inför en hjärtoperation med enbart teoretiska kunskaper! "Operationen lyckades men patienten dog" lyder ett skämtsamt talesätt inom kirurgin. En trader med dåliga rådgivare kan på motsvarande sätt tvingas konstatera: "Rådgivningen var utmärkt, men tradingkontot gick upp i rök."

Teori, praktik och nytänkande
För att lyckas som trader måste man således ha både praktiska och teoretiska kunskaper. Det finns inga genvägar till målet och mycket lite hjälp att få på vägen. Du måste därför själv göra allt grovjobb från början till slut. Lyssna gärna på andra men utveckla framför allt dina egna åsikter och ditt eget tänkande.

Att förlorarskaran utgör merparten av alla traders är allmänt känt. Genom att studera denna grupp kan vi inhämta kunskap om hur deras fallgropar kan undvikas. De flesta misslyckanden har sin grund i bristfällig utbildning och en aningslös övertro på vilseledande propaganda från aktörer som tjänar mer pengar på att sälja dyra, dåliga råd än på sin egen trading.

Även motviljan mot att ta till sig något nytt och tänka i nya banor är en bidragande orsak till många misslyckanden. Att acceptera någon annans åsikt och utvärdera den, även om det strider mot ens egen uppfattning, är ett steg på vägen mot mognad som trader.

Syfte
Syftet med denna artikelserie är att du som läsare skall vinna en djupare förståelse för tradingens psykologiska aspekter och inspireras till att öka medvetenheten om de tankar, känslor och beteenden som gör dig till den trader du är idag, för att på så sätt gå vidare i din tradingutveckling. Som du kommer att märka är en hel del stoffet tillämpbart även på det privata planet. Vartän vi oss i världen vänder, bär vi ju med oss själva – och våra beteendemönster.

Vi inleder serien i nästkommande del med socialpsykologi. Då skall vi gå in på hur en trader påverkas av sin omgivning och innebörden av olika tillhörighetsgrupper.

Artikeln är en repris från 2008, se fler läsvärda artiklar:

Tradingpsykologi 1

Tradingpsykologi 2: socialpsykologi - inledning

Tradingpsykologi 3: socialpsykologi II – börsens psykologi

Tradingpsykologi 4: Socialpsykologi III - Tradinggrupper

Tradingpsykologi 5: Socialpsykologi IV - Social Anpassning

Tradingpsykologi 6: Socialpsykologi V - Propaganda

Tradingpsykologi 7: Socialpsykologi VI - Tips och rykten


Fler artiklar finner du här!

 
Börstjänaren

1 2 3 4 Nästa Sista Sid 1 av 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4