VECKA 38
Lördag
23
September
BT-annons
2008-02-01
photo


Tradingpsykologi 4: Socialpsykologi III - Tradinggrupper
I den fjärde delen av av vår artikelserie om tradingpsykologi fördjupar vi oss ytterligare i tradingens sociala aspekter, genom att gå igenom de olika grupper som en trader – på gott och ont – kan tillhöra.

Analysmetodgrupper
Inom aktiehandel finns det två stora grupper, som särskiljs genom deras respektive val av analysmetod: fundamentala analytiker, som koncentrerar sin analys på själva företaget, dvs aktiebolaget; och tekniska analytiker, som fokuserar på aktiens utveckling. De två grupperingarna och dess utövare har av tradition haft svårt att samspela; de som arbetat med teknisk analys har stängt ute den fundamentala aspekten och vice versa.

I dag har avståndet mellan de två minskat något och det har blivit allt vanligare att fundamentala analytiker också inkluderar någon teknisk indikator i sitt system, lika väl som en teknisk analytiker kan inkludera fundamentala data. Generellt gäller dock att ju kortare tidshorisont analysen avser, desto mer tekniskt blir perspektivet.

Internetgrupper
Behovet för ensamma traders att tillhöra en grupp syns inte minst på alla de Internetgrupper som bildats. Internet är fullt av olika chattrum för aktieintresserade, där den ena gruppledaren skriker och skrävlar högre än den andra. Här finner den osäkre tradern trygghet och gemenskap, ofta en falsk sådan.

En trader måste finna trygghet i sig själv och inte hos någon annan. Det finns givetvis mycket bra forum på Internet med läsvärd information för den som vet att filtrera bruset. För en nybörjare som ännu inte vet vilken väg han skall ta, är chansen dock stor att han blir ledd av en gruppledare som har knappare insikt i verkligheten än han själv, men ledarens språk och övertygande sätt att skriva kan inge förtroende.

Tradingcaféer
En internetgrupp ger ingen fysisk gruppkontakt. Internetgrupper kan fylla behovet av att bli sedd av andra, men den gemenskap och kompisanda som lätt uppstår i arbetsgrupper är svår att finna på Internet. Ett tradingcafé, som hyr ut en stol med tillhörande utrustning för trading, kan dock fylla detta tomrum.

I Sverige är gemensamma tradingrum inte ett lika utbrett fenomen som i USA. Men även där har denna typ av samvaro minskat de senaste åren, då allmänintresset för börsen, som var som störst under IT-haussen, stagnerat.

Att trada med andra kan vara till hjälp för många, men det stora flertalet saknar det kapital och den inre styrka som krävs för att dra nytta av det som erbjuds. För det första: hyran av utrustningen är normalt skyhög i förhållande till traderns egna kapital, pengar som istället kunnat användas till utbildning. För det andra: i ett tradingrum är det lätt att söka råd och hjälp av andra med positionering, vilket ofta kan leda i fördärvet.

Att trada från ett tradingcafé är enbart för dem som har mycket kapital och kan ta den fasta kostnad som månadshyran innebär, eller för dem som redan har erfarenhet och kunskap inom trading.

Dessa personer tenderar dock att redan ha löst problemet med avsaknaden av fysisk kontakt och grupptillhörighet. Det ligger i den duktige traderns natur. Vidare är det inte normalt för en erfaren och vinstgivande trader att söka sig till främlingar och trada med dem. Det är istället vanligare att de startar upp egna kontor tillsammans med vänner och bekanta som eftersöker en dylik gemenskap.

Institutioner
En trader som börjar sin karriär på en bank, har större chans att lyckas, än den som startar på egen hand. Det beror till stor del på att tradern, som jobbar för en bank, ingår i en gemenskap; en grupp vars uppsatta regler måste följas för att man ska få vara kvar. Han känner arbetsglädje och trygghet med sin ledare, som ofta är en erfaren och kompetent riskmanager.

Sociala skyddsnät
Människan har ett starkt behov av samvaro med andra och ett socialt nätverk där vi kan få stöd vid problem. Isolering och ensamhet kan leda till allvarliga psykiska störningar och i vissa fall förkortad livslängd. En framgångsrik trader har oftast detta skyddsnät vid sidan av tradingen, så att han i sitt arbete kan vara helt fristående från andra.

De personer som saknar en primär grupp för stöd, som t ex en familj, och försöker finna en sådan i börsens värld, är dömda till miserabla resultat. Här finns ingen som stöttar dig och skyddar ditt kapital; marknaden äter dessa små, ensamma, rädda aktörer till frukost.

Tradingpsykologi 1

Tradingpsykologi 2: socialpsykologi - inledning

Tradingpsykologi 3: socialpsykologi II – börsens psykologi

Tradingpsykologi 4: Socialpsykologi III - Tradinggrupper

Tradingpsykologi 5: Socialpsykologi IV - Social Anpassning

Tradingpsykologi 6: Socialpsykologi V - Propaganda

Tradingpsykologi 7: Socialpsykologi VI - Tips och rykten


Fler artiklar finner du här!

 
Börstjänaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 
 
 
 
 
 
Annons