VECKA 02
Söndag
17
Januari
BT-annons
2018-03-07
photo


CFD – framtidens derivatprodukt V
Det är nu dags att gå närmre in på vilka fördelar vi finner med CFD. I dag presenterar vi en strategi kallad par-trading, som är ett sätt att minimera den höga risk som hävstången kan medföra.

Handelsstrategier
Fördelarna med CFD är stora för dem som är väl medvetna om riskerna. Små och stora börsaktörer jobbar ofta med detta derivat på olika sätt, med anledning av att de inte har samma kapitaltillgångar. För en större aktör handlar det oftast om en försäkring av kapital när CFD används, medan de mindre drar nytta av möjligheten att omsätta ett större kapital genom den höga hävstång produkten ger.

[image]De handelsstrategier som finns specifikt för CFD går ofta ut på att reducera risken, såsom hedge- eller pairs-trading. Men till skillnad från tex optionshandel, krävs det ingen extra analys av CFD för att inta en position. Fundamental- och teknisk analys är även vid CFD-trading de dominerande analysmetoderna, eftersom strategin appliceras direkt på den underliggande varan, vars graf är identisk med grafen för CFD.

Det som lämpar sig bäst för CFD är handelsstrategier för day- och swingtrading. Men för investeringar på 6-12 månader sikt, kan räntekostnader äta upp en stor del av den möjliga vinsten. Därför är det ofta bättre att investera direkt i den underliggande varan, så länge som tradern kan finna täckning, kapital, till hela positionen.

Köp och blankning
Den enklaste handelsstrategin för CFD är en lång eller kort position. Om du i din analys kommer fram till ett köp- eller säljbeslut av den underliggande varan, kan positionen intas med hjälp av CFD, med en liten kapitalinsats.

En köpt eller blankad position kan i princip behållas hur länge som helst. Men eftersom en ränta debiteras på långa positioner, kommer det en tidpunkt när CFD-positionen blir olönsam.

Kostnaden för att inta en kort position är exakt samma som för en lång.

Par-trading/spread trading/pairs trading
Par-trading är en populär och framgångsrik strategi bland derivattraders. CFD är en utmärkt produkt till denna typ av trading. Benämningen varierar dock mellan olika aktörer, kärt barn har många namn; par-trading, spread trading och pairs trading är de vanligaste. Vi skall dock inte förväxla detta med den spread trading-strategi som en ”market maker” jobbar med då han sätter ut köp- och säljkurser.

Den strategi för par-trading som vi nu skall gå igenom går ut på att ta position i två korrelerande instrument. Själva grunden hänger ihop med att vissa instrument följer varandra men ibland avviker från detta mönster. Denna strategi går ut på att under de avvikande perioderna sälja den starkaste varan blankt och köpa den svagare.

[image]Några exempel på korrelerande marknader är: S&P 500/Nasdaq, Ford/General Motors och Coca-Cola/Pepsi.

För den som handlar med CFD gäller det att dra nytta av hävstången men samtidigt minimera risken. Denna strategi har mycket låg risk eftersom den korta positionen täcker upp för den långa vid kraftiga rörelser. Nackdelen är att hävstången slår åt båda håll och därmed minskas vinsten något.

Ett par exempel på par-trading-strategin är en lång position i Nasdaq och en kort i S&P 500 eller kort i guld och lång i silver. Normalt tar man två lika stora positioner, men det måste man inte göra. Är du positivt inställd till teknologiaktier kanske du vill ta en större köpposition i Nasdaq och som en hedge sälja en mindre del i S&P 500 kort.

Om positionernas storlek är lika stora och Nasdaq köps samtidigt som S&P 500 blankas kommer du att göra vinst om Nasdaq utvecklas bättre. Men även om S&P 500 faller mer än Nasdaq. Förlust uppstår om S&P 500 är starkare än Nasdaq, och, förstås, om Nasdaq faller och S&P 500 stiger.

Det går också att vända på strategin och köpa den vara av de två som är starkast och därmed sälja den svaga blankt. Valet är upp till tradern, det är dock svårt att säga att den ena metoden är bättre än den andra.

Par-trading är således en mycket enkel strategi med låg risk och goda utsikter till vinst. Denna typ av trading förtjänar en större spridning bland de mindre aktörerna, eftersom den minimerar risken.

Nästa del
I nästa del kommer vi fortsätta med strategier och då gå igenom skattefördelar samt hur CFD kan användas som en portföljhedge.

Föregående delar finner du här:

CFD – framtidens derivatprodukt: del I

CFD – framtidens derivatprodukt: del II

CFD – framtidens derivatprodukt: del III

CFD – framtidens derivatprodukt: del IVArtikeln är en repris från 2008, se fler läsvärda artiklar:

Fler artiklar finner du här!

 
Henrik Hallenborg

1 2 3 4 5 Nästa Sista Sid 1 av 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
 
 
 
 
 
 
Annons