VECKA 38
Fredag
22
September
BT-annons
2008-03-15
photo


Tradingpsykologi 6: Socialpsykologi V - Propaganda
Propaganda är något vi möter dagligen - inte enbart inom politiken och reklamen. Även börsen är full av smarta cyniker, som ständigt försöker manipulera våra åsikter. Om detta skall vi tala i dag.

Vilseledande information
Att vi alla faller för grupptryck och blir påverkade av andra är ett välkänt fenomen. Detta är något som de större aktörerna kan dra nytta av, genom att med hjälp av de enorma pengar de förfogar över sprida propaganda.

Vi tangerar nu perceptionspsykologin, som handlar om hur vi intar information om vår omvärld och oss själva genom våra sinnen. Vi skall dock för ögonblicket negligera den aspekten och enbart gå in på hur en ledare eller en grupp lätt kan påverka den enskilde individen.

Ordet propaganda kommer från latinets ’propagare’, som betyder att sprida. När vi hör ordet propaganda associerar vi gärna till totalitära regimers önskan att styra informationsflödet, eller kanske reklamens försök att via massmedierna påverka en större grupp människor och skapa mer eller mindre falska opinioner, föreställningar eller behov.

Vad som är mindre uppenbart, är all den propaganda som dagligen forslas ut av de större aktörerna på börsen. Enorma resurser satsas för att påverka mottagaren på ett sätt som enbart gynnar spridarens syfte. Alla analyser och råd som skrivs och publiceras har en baktanke och den är knappast att göra läsaren rik!

Påverkan och baktanke
Det finns givetvis bra och mindre bra analyser, och hur var och en tar till vara informationen och förvaltar den är individuellt. En del kanske har arbetat fram en strategi som bygger på att följa vissa rekommendationer och finner det till fördel. Erfarenheten talar då om vilka analyser som är vederhäftiga och vilka som man bör avstå från.

För de allra flesta är påverkan från de större aktörerna stor. Deras analyser publiceras oftast gratis och vi blir dagligen överösta med denna information. Det finns dock en baktanke. Om en större aktör vill sälja ut ett större innehav i en aktie, så är det knappast lämpligt att gå ut med säljrekommendation före denne sålt sitt innehav.

Då lämpar det sig bättre med en positiv analys, som förespeglar lysande framtidsutsikter, så att aktien lockar till sig köpare. Så länge det finns köpare kan den större aktören finna avsättning för sina stora positioner, som då säljs ut till finfina turistpriser! Någon risk för dåligt rykte löper de dock inte, eftersom de alla agerar efter samma mönster, och ingen strävar efter att ge ut korrekta gratisanalyser.

De som påverkas av propaganda är personer med dålig självkänsla, som ofta är lätta att övertala. Så leder propagandan också in i en ond cirkel, då den, i större eller mindre utsträckning, bidrar till minskat självförtroende och en försämrad förmåga att tänka självständigt.

Bristande utbildning
Medvetet, eller i många fall helt omedvetet, som en joker i leken, står våra medier i centrum av planen och förmedlar just den information som de stora spelarna vill att vi skall höra. Varje dag står stora summor på spel och alla aktörer agerar på börsen i eget intresse.

Bristande utbildning och godtrogenhet hos allmänheten ger reklamspridarna ännu större fördel mot de små, som aldrig kommer att förstå sammanhanget. De ser upp till de stora aktörerna och är så godtrogna att de verkligen tror att någon vet mer än dem, fast sanningen är den att ingen vet med säkerhet hur börsen kommer att röra sig.

Hur de stora spelarna agerar och vilka strategier de jobbar med är knappast något de går ut med i medierna och i många fall inte ens till sina nära medarbetare.

Det är inte lätt för den outbildade ”Svensson” att finna rätt väg. En del har turen att hitta rätt litteratur och rätt hjälp, men mycket av det som finns i bokform är ren och skär propaganda. De stora summor som är i rörelse, gör att böcker inte enbart skrivs i utbildningssyfte utan också för att påverka läsaren.

Författare eller förfuskare?
Analyser skrivs förvisso inte i bokform, men vill en aktör få upp intresset för ett speciellt finansiellt instrument, som kanske är svårsålt till professionella pga. hög risk och volatilitet och där insatsen kan gå förlorad, är det ju också passande att samtidigt ge ut en ”utbildningsbok” i ämnet.

Böcker skrivs också av giriga författare, vars enda syfte är att locka folk att köpa hans analyser och råd. Att tjäna pengar på trading är det få författare som klarar av, trots egna utsagor om motsatsen och ibland t.o.m. uppvisad statistik, som dock ofta lämnar mycket i övrigt att önska – och som dessutom inte säger någonting om framtiden.

Varje tradingsystem har sin tidsepok men få klarar testet över en längre period, varför många författare skriver mer än en bok. Problemet är att varje sådan ny bok och strategi kommer ut då det redan är för sent.

Det är alltid lättare att vara smart i efter hand och skriva om vad som tidigare fungerat utan att ta hänsyn till framtiden. Få författare kan presentera en strategi som fungerar NU och över en längre tidsperiod, men desto fler visar sig gärna duktiga på gamla data.

Den stora gruppen
Allmänheten, den stora massan, har svårt att läsa innantill när det gäller börsen. Alla konstens regler finns där mitt framför ögonen, men de kan inte kombinera reglerna med de känslor som uppstår i marknaden. Det är något som de större, kapitalstarka, välutbildade och erfarna aktörerna kan dra nytta av och på så sätt få ytterligare en fördel gentemot de små.

Den stora massan, inklusive många av dess ledare, kommer aldrig att lära sig reglerna för spekulation på börsen. Hela systemet är uppbyggt så. När allmänintresset är svagt i marknaden blir dock konkurrensen hårdare för de professionella, som då måste handla med (och mot) varandra. Enbart de starkaste ledarna överlever sådana perioder. När allmänheten åter intresserar sig för marknaden, har de som hängt kvar från tidigare vässat sina vapen ytterligare.

I nästa del avslutar vi socialpsykologin och tittar bland annat närmare på den vanliga folksjukdomen beslutsångest.

Tradingpsykologi 1

Tradingpsykologi 2: socialpsykologi - inledning

Tradingpsykologi 3: socialpsykologi II – börsens psykologi

Tradingpsykologi 4: Socialpsykologi III - Tradinggrupper

Tradingpsykologi 5: Socialpsykologi IV - Social Anpassning

Tradingpsykologi 6: Socialpsykologi V - Propaganda

Tradingpsykologi 7: Socialpsykologi VI - Tips och rykten


Fler artiklar finner du här!

 
Börstjänaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 
 
 
 
 
 
Annons