BT-annons
Torsdag 22 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2017-09-11
photo


Guldet på $10 000 år 2028?
Mycket talar för att guldet kan stå inför en renässans.

Krönika från helgens VM Update, läs den före publicering på sajten, registrera dig för vårt kostnadsfria veckobrev här!

 

Den 10 juli noterades guldet som lägst $1204, i fredags fick man betala över $1360 för ett uns guld. Det är en uppgång på nästan $160, vilket är en normal uppgång mot den långsiktiga negativa trenden som pågått sedan toppen år 2011. Fortsätter guldet nu upp, har vi alltså en onormalt kraftig uppgång, något som indikerar ett skifte även på längre sikt.

Sedan början av år 2013 har guldet pendlat mellan $1100 som lägst och $1400 som högst. Priset bottnade år 2015 och är nu i närheten av taket i denna enorma räjong. Noteringar över $1400 betyder att alla som köpt guld sedan 2013 ligger med vinst, endast de som köpt guld åren 2011 och 2012 ligger med förlust. Det lägger grunden för en ny uppgång; när alla ligger med vinst är säljarna få och svaga, intresset för att trycka på säljknappen är inte lika stort som i nedåtgående marknader.

Mycket talar för guld just nu och mycket har talat för en uppgång i guld under en längre tid. Först i dag ser det dock ut som om vi har alla ingredienser för en ny bull-marknad, då också det tekniska bekräftar: en ny fleraårshögsta, ger guldet en bred, stabil bas att stiga från också på lång sikt. Det är när både den kortsiktiga och långsiktiga trenden går i samklang, som man kan förvänta sig kraftiga rörelser, i trendens riktning. Vad som krävs för att bekräfta den långsiktiga trenden som positiv är en etablering över $1400. Väl däröver och vi kan sikta på tidigare topp vid $1924. Kan vi se ett så högt pris, är det också troligt att $2000 kommer att utmanas, en riktig bull-marknad leder alltid till nya alla tiders högstanoteringar.

Potentialen för guld är dock långt mycket högre än $2000, kanske $4000 i nästa våg upp. Tar inflationen fart, finns det inga gränser, kanske $10 000?

Guldet är ett vanligt skydd mot kaos och ju mer orolig världen blir, desto högre bör intresset bli. Men guldet kan också komma att stiga som följd av att Bitcoin rusat med 1300% på bara några år, eftersom det kan tänkas att många bitcoinmiljonärer söker sig till guld för att diversifiera portföljen, och därmed minska risken.

Större aktörer som hedgefonder och spekulanter har köpt guld som aldrig förr samtidigt som antalet öppna kontrakt skjutit i höjden. I början av augusti var 638 000 kontrakt öppna i terminsmarknaden. Enligt statistik från CFTC är det nu över 860 000 kontrakt öppna, vilket är långt över vad som kan sägas vara en normal ökning. De större aktörernas position är också långt från normal: 250 000 kontrakt, upp från 29 000 kontrakt för någon månad sedan. Något är på gång i guld som kanske bara släpat efter bitcoin.

År 2000 kostade guld runt $250 efter en fleraårig bear-marknad. Toppen år 2011 låg på $1924, varifrån guldet åter fallit och i runda slängar raderat ut 50 procent av uppgången (bottnen från år 2015 låg vid $1050). Tekniska handlare brukar tala om att en dipp på 50 procent mot trenden är normalt för att ”skaka ut svaga händer”. Kanske är det exakt vad vi sett i den långsiktiga guldtrenden som därmed skule kunna vara redo för en ny våg upp? Blir det en kopia av uppgången från år 2000, kan vi se guldpriset runt $10 000 per uns år 2028.

Vid en investering på 11 års sikt gäller det att köpa produkter som inte äts upp av kostnader men som också är säker. Olika typer av derivat som CFD:er och andra kontrakt har en kostnad som kan bli betydande efter 11 år. Ett smycke i guld innebär också extra kostnad, för design och framställande. Men en guldtacka i garderoben ligger där utan kostnad.

Kostnaden vid köp och försäljning av en guldtacka är dock relativt hög, då det finns en guldhandlare som behöver ta betalt för sina tjänster. Detta tillsammans med risken gör att guldtackor inte är den mest optimala investeringen i guld. Risken med en guldtacka är att någon knycker den under dessa 11 år, kanske inte främst ur garderoben, andra riskmoment kan vara vid transport eller försäljning.

Ett terminskontrakt noterat på CME Group är i många fall den bästa lösningen. Kontraktet är registrerat i köparens namn och kan inte stjälas av någon. Men framför allt är det kostnadseffektivt. Skillnaden mellan köp- och säljkurs är bara $0.01 för en position på 100 uns – just så effektiv som vi önskar att den fysiska marknaden vore. Och den totala kostnaden för att köpa 100 uns guld för $135 120 är runt $10 i courtage.

En sådan investeringsprodukt kan man inte läsa om i media. Det finns inte någon reklam om det, eftersom det är ”retail”: man skippar tredje part och gör själv affären direkt med säljaren av fysiskt guld, som man kan få levererat om så önskas. Det finns ingen mellanhand som tar betalt och därmed inte heller någon som marknadsför ”sin” produkt.

Istället för leverans när kontraktet löper ut går det att ”rulla” kontraktet en gång per år. Detta ger en rullningskostnad på $220 för 11 år med en position värd $135 120 till dagens kurs. Ett köp av ett terminskontrakt är ett åtagande att i framtiden köpa en förutbestämd mängd guld till ett förutbestämt pris. Affären är garanterad och enda risken är en total kollaps av USA och dess börssystem över en natt. En kollaps av USA kanske inte är helt orimlig, men den sker knappast över en natt och utan varningssignaler. Om det börjar svaja, kan man ta leverans av fysiskt guld eller göra exit för att skicka pengarna till säkrare platser.

 
Henrik Hallenborg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 11
GA