VECKA 33
Fredag
19
Augusti
BT-annons
2006-12-06
photo


HAJ PÅ RISK: riskhantering IV
Läs avslutningen på Henrik Hallenborgs artikelserie om riskhantering, där han går igenom hur en adekvat stop loss skall placeras. Och även säger några väl valda lovord om den bästa lärobok trading du någonsin kommer att lägga vantarna på: din egen tradingdagbok!

Stop loss-placering
Nu när vi vet vilken risk vi tar i varje trade och hur mycket vi riskerar totalt sett kan vi gå närmare in på hur stop loss-placeringen bör göras.

Tidigare konstaterade vi att själva nivån bör placeras utefter den strategi man använder för entré. Det är annars inte ovanligt att man köper 1000 aktier, beslutar sig för att riskera 1000 kr och därefter placerar ut stop loss-nivån. Det är helt fel och direkt skadligt, eftersom nivån då endast baseras på hur mycket du vill riskera i kronor, och därmed inte tar hänsyn till instrumentets tidigare rörelser.

Det rätta stegen i stop loss-placeringen bör istället vara att besvara dessa frågor:

1. På vilken nivå skall jag placera min stop loss, utefter kursens tidigare rörelser?
2. Vart gjordes/görs entré?
3. Vilken procentsats, av det totala kapitalet, skall jag riskera för denna enskilda affär?
4. Hur stor position kan jag då ta?

Vi beslutar alltså antalet aktier/kontrakt i det sista steget. När vi valt ut stop loss-nivå och vet hur stor procentsats som skall riskeras är det en enkel ekvation att räkna ut hur stor positionen får vara.

Låt säga att en trader har 100 000 kr i depån. Han kommer att riskera 2 procent, vilket innebär maximalt 2000 kr. Entrénivån görs på 50 kr och stop loss placeras på 45 kr. Risken är här fem kr per aktie/kontrakt och då han enbart är tillåten att riskera 2000 kr, delas den summan med fem, vilket då blir 400. Den maximala positionsstorleken som kan köpas, grundat på en dylik, sund riskhanteringsstrategi, är således 400 aktier/kontrakt.

[image]Om positionen behöver anpassas till börsposter, skall den rundas av nedåt, aldrig uppåt, eftersom man då agerar utefter girighet och känslan av att man vill ha mer i vinst. Istället bör tankegången vara; om jag går ned lite i position, för att uppnå en hel börspost, riskerar jag mindre och förlusten kommer därmed att bli mindre.

Det är något av en gyllene regel inom trading, att de affärer som ser klara och fina ut ofta resulterar i förlust, medan de tveksamma ofta genererar större vinster. Tar du då position utefter vad du tror, om det ser extra bra ut, eller om det ser lite halvdant ut, kommer positionerna att vara större i de affärer som såg bra ut men gick dåligt och mindre i de som såg dåliga ut men gick bra.

När något ser extra bra ut och inte fungerar, hänger det ihop med att många andra också ser samma tillfälle. De flesta tradingsystem grundar sig på samma variabler: priset och volymen. Därför kan andra se samma sak som du, även om både tradingsystem och indikatorer må skilja sig åt. Och när det är allt för många som gör samma sak, kommer det inte att gå vägen. Pengarna finns istället att tjäna på de vägar och stigar som massan inte vågar beträda.

Risk/reward-kvot
Risk/reward-kvoten är något som tillhör området tradingstrategi, men vi skall snabbt beröra ämnet här. Det innebär att när vi valt stop loss-nivå, måste vi också ha ett målområde för att vi skall kunna mäta risken i affären i förhållande till den möjliga belöningen. Vi vill ju inte riskera 10 kr för att tjäna 5 kr.

Den risk som tas vid varje affär bör således vara lägre än det mål, den möjlighet vi kommit fram till i vår analys. Är målet för kursen 60 kr och vi köpt på 52 kr, ser vi således en möjlig vinst på 8 kr. Går det då att placera en stop loss, enligt den strategi man valt för detta, på 48 kr, innebär det att risken är 4 kr. Vi riskerar därmed 4 kr för att tjäna 8 kr, ett hyggligt odds som sedan kan vägas in i den tradingstrategi man valt för att se om det totala utfallet blir positivt efter en serie av trades.

Viktigt för nybörjare
Riskhanteringsstrategier är viktigare än själva köp- och säljstrategin för en nybörjare, men även för den erfarne. Det är tråkig pappersexercis men något som måste göras. Det är bra mycket roligare att leta färgglada kursraketer. Till det tråkiga arbetet hör också att skriva din egen lärobok i trading: nämligen en dagbok över dina egna affärer.

Om du för en tradingdagbok eller inte är avgörande för om du kommer att förbättras som trader eller inte. I denna kommer du att lära dig av alla misstag och när du fört den tillräckligt länge vet du vad som fungerar och inte.

För en nybörjare som ännu inte funnit sin rätta tradingstil, är riskhanteringen avgörande för fortlevnaden inom börsens värld. Genom att riskera små summor på varje trade, över en längre period, riskerar en nybörjare inte att drivas ut ur marknaden pga en dålig tradingstrategi.

Om det visar sig att det som du bygger din handel på inte är hållbart, (trots att din trading-guru påstår annat), om din track-record består av ständigt upprepade förluster, kommer du likväl att ha pengar kvar att trada för i morgon (och då förhoppningsvis med ett bättre system) om och endast om du jobbar med en hållbar och sund riskhanteringstrategi.

God och sund trading börjar – och slutar – med riskhanteringen.

Avslutning
Vi har nu gått igenom något som – vilket aldrig nog kan understrykas – är viktigare än själva köp- och säljstrategin. Med en rätt fungerande riskhantering kan även en dålig tradingstrategi generera vinst. Medan även ett bra tradingsystem kommer att vara förödande utan en fungerande kontroll av riskerna.

Vikten av riskhantering ser man främst hos framgångsrika traders, som ofta tillbringar mer tid på exit och riskprofilering än själva entrénivån. De flesta professionella har någon gång startat med ett litet konto för att sedan bygga kapital.

Att lära sig dessa regler är således lika viktigt för små traders som för större, eftersom när den dagen kommer då kapitalet vuxit, måste man också ha lång erfarenhet av en korrekt riskhantering.

Genom att inte riskera mer än två procent per trade försäkrar du dig mot stora enskilda förluster, och genom att riskera maximalt 6 procent per månad förvissar du dig om överlevnad även vid dåliga perioder. När den maximala förlusten är uppnådd bör således inga fler affärer göras denna månad och istället får man inrikta sig på att rulla tummarna i rätt hastighet.

[image]Den försäkring som här presenterats är mycket enkel och kan följas av alla – och den följs på ett eller annat sätt av varje trader, som lyckats hålla sig kvar i marknaden tio år eller mer. De traders som emellanåt dyker upp i affärspressen med sensationella resultat och drar till sig läsare, är en annan historia. Få journalister har insikt i vad trading egentligen handlar om; deras uppgift är just att framhäva sensationer och locka till läsning – inte att ha någon välgrundad uppfattning om verkligheten och hur länge stjärnskottet för dagen kommer att klara sig levande.

HAJ PÅ RISK: riskhantering I

HAJ PÅ RISK: riskhantering II

HAJ PÅ RISK: riskhantering III

HAJ PÅ RISK: riskhantering IV

Fler artiklar finner du här!

 
Börstjänaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 
 
 
 
 
 
Annons