VECKA 33
Fredag
19
Augusti
BT-annons
2006-11-13
photo


HAJ PÅ RISK: riskhantering II
I dag fortsätter vi vår "tråkiga" men viktiga serie om riskhantering. Vi tittar bland annat lite närmare på stop loss-tekniker med dess för- och nackdelar. Vikten av dessa råd har de flesta svårt att insupa, men den som förstår sammanhanget tar omedelbart ett jättekliv i sin trading och befinner sig plötsligt huvudet högre än gemene man.

Tradingsystem
När vi har en strategi som vi vet fungerar över en längre period, kommer vi till nästa steg: hur mycket skall riskeras vid varje affär och hur mycket är jag, som mest, beredd att förlora av mitt kapital. De flesta ställer sig helt motsatta frågor: hur mycket kommer jag att tjäna? Eller: hur mycket pengar kommer varje affär att generera i kronor?

Det är viktigt att känna till de olika tradingsystem som finns, antingen köper man på utbrott, rekyl eller counter-trend. Att köpa på rekyl innebär att du köper med trenden, varför stop loss kan placeras relativt nära entrénivån. När du istället köper på utbrott, betalar du dyrt för varan. De flesta utbrott är i dag falska, mycket på grund av att många aktörer i dag använder sig av samma typ av teknisk analys.

Allt fler ser då samma sak samtidigt. Eftersom de flesta känner sig bekvämast att köpa när det stiger, och sälja när det faller, kommer de flesta också att handla på utbrott. En strategi som dock inte fungerar, om det stora flertalet använder den. För när de flesta redan köpt eller sålt, finns det helt enkelt inte tillräckligt med aktörer kvar för att ge kraft åt en rörelse.

Att ta en counter trend-position innebär att gå mot trenden och köpa eller sälja vid en ny topp eller botten i tron på att marknaden skall vända. Det är en strategi som kräver en väl fungerande riskhantering. Stop loss i dessa affärer kan placeras nära entrénivån, varför förlusterna kan hållas små, men vinsterna kan bli stora om trenden verkligen vänder. Det är därför inte ovanligt att 2-4 affärer av 10 kan stå för hela den totala vinsten, övriga 6-8 är då förluster eller break even-affärer.

När man vet vilket system man skall handla efter, bör man räkna ut ett snitt på vad den maximala förlusten kan bli. Att testa ett system görs bäst manuellt; scrolla bar för bar på gammal data och markera dina affärer. Datoriserad backtesting lär du dig inget av.

Om ett system ger 6-8 förlustaffärer av 10 måste de få vinstaffärerna täcka förlusterna för att det skall gå runt. Det är också troligt att ett sådant system kan ge 10 eller fler förluster på raken utan att en enda vinst realiseras. Riskhanteringen måste då vara utformad för att klara av detta. Räkna alltid med ett värsta scenario och kalkylera dina risker för att leva även i morgon.

Det är därmed inte sagt att ett tradingsystem som ger 8 vinster av 10 är bättre. Det är nästan tvärt om! Ett system som genererar 8 vinster av 10 kan vara svårare att handla efter än ett system med ratio 5 av 10. För ju högre antal vinster, ju mer självsäker blir du i din trading och ju större blir risken att du låter dessa två förlustaffärer löpa, för att få rätt till varje pris och bevisa att du "minsann kan detta"! Det kan också vara så att de 8 vinsterna uppstår för att de realiseras alltför snabbt, så att vinsten blir liten i förhållande till förlusterna.

Att själva vinstprocenten i ett tradingssytem inte är avgörande för framgång eller misslyckande, kan illustreras med erfarenheterna från den erkända och mycket skickliga tradern Martin Schwartz. Schwartz berättar i sin bok Pit Bull: Lessons from Wall Street´s Champion Day Trader, att av årets alla tradingdagar går han plus minus noll tvåhundra dagar, medan de resterande 50 dagarna står för hundra procent av hans tradingvinst.

Stop loss
[image]För att ett tradingsystem skall fungera måste stop loss användas, det finns helt enkelt inga alternativ. I denna text skulle vi kunna argumentera i evigheter för stop loss, mot de som påstår annat. Vi skall dock hålla detta kort: den som inte är beredd att använda stop loss, oberoende av orsak, skall vi inte övertala, istället låter vi erfarenheten tala. För den som envist står fast vid sin mening att inte använda stop loss, kommer dess vikt i praktiken att visa sig förr eller senare, helt enligt Aristoteles tidigare omnämnda tes om smärtan som den bästa, eller rent av, enda, läraren.

Det talas ofta om mentala och automatiska stop loss-order. En mental stop loss innebär att du själv, manuellt, lägger ut ordern då den underliggande varan nått den i förväg utsatt stop loss-nivån. Det kräver sin man och är inte att rekommendera för de flesta. Alternativet är då automatiska order som går in i marknaden när stop loss-nivån träffas och säljer instrumentet oberoende på vad du tror eller hoppas på. Givetvis är det mycket bättre, att själv inte behöva oroa sig när stop loss-nivån närmar sig, antingen går det eller inte.

[image]Den som börjar med en automatisk stop loss kommer med stor säkerhet att någon gång frångå detta. Kanske på grund av slöhet, eller tron att man klarar av att bita i det sura äpplet då det verkligen gäller. Det må hända att det går bra några gånger, men när du sedan har lite mer erfarenhet, kommer du att se att många gånger träffades din stopp loss och kursen fortsatte sedan i rätt riktning utan dig. Det är vardagsmat och ingår i spelets regler.

Men när det inträffat flera gånger kommer du att påverkas av dessa situationer. Har du då inte en automatisk stop loss, kommer du istället kanske att börja tro och hoppas att det kommer att gå bra och falla för frestelsen och börja experimentera med att inte lösa ut den manuella stop lossen. Och då är man inne på en mycket farlig väg!

Detta, som jag skriver utifrån egen kostsam erfarenhet, är också något jag tror att de flesta traders förr eller senare får erfara. Ett naturligt steg i ens utveckling som trader.

I dag har jag inte några problem med att hantera manuella stop loss-order, eftersom min dyra erfarenhet har lärt mig att göra exit på i förväg utsatt nivå. Jag använder alltid automatiska order i min swing trading, eftersom jag inte följer dessa innehav i realtid. Men i min daytrading använder jag dock manuell orderläggning då jag följer varje tick och kan med erfarenheten låta kursen penetrera den utsatta nivån utan att lösa ut stop lossen, om jag fortfarande tror att positionen är rätt.

Att lita på sina känslor och sin tro vid sådana lägen är givetvis ingen hållbar strategi så länge du inte kunnat dokumentera att din intuition är rätt och leder till ett bättre resultat över en längre period. Det är någon som enbart kommer med lång erfarenhet och inget som en nybörjare kan jobba efter.

Ett vanligt argument för att inte använda stop loss är att den nästan alltid träffas innan kursen går i rätt riktning. Som jag tidigare påpekade är detta en traders vardag, men inträffar den allt för ofta beror det helt enkelt på att du placerar stoppen på fel nivå. Eller så gör du entré på helt fel ställe, så att en rätt placerad stop loss måste sättas långt från entrénivån.

Det är också så, att marknaden söker sig dit där det finns mest volym. Sätter du stop loss på en naturlig nivå, kan du vara säker på att många andra också gör det. Det är därför vanligt att kursen drivs ned till dessa nivåer, av professionella aktörer, för att stopparna skall utlösas innan kursen vänder. Detta är också vardagsmat och ingår helt i spelets regler, även om Stockholmsbörsen kanske ännu inte tillägnat sig detta i lika stor utsträckning som t.ex. de amerikanska börserna.

Val av stop loss
[image]När vi skall välja nivå för stop loss-placeringen är det ofta en subjektiv bedömning som finjusteras efter efterenhet. Det är sällan lönsamt att välja en viss kapitalsumma som skall riskeras och därefter sätta ut nivån i förhållande till positionens storlek. Bättre är då att först göra en grundlig analys av varan och utifrån grafen välja en passande stop loss-nivå, för att sedan räkna ut hur stor positionen skall vara och hur stor summa som skall riskeras.

Det finns mängder av olika strategier för stop loss-placering. Som en generell regel för börsen som helhet, gäller att man inte bör göra som alla andra. I var och varannan tradingbok rekommenderas; placera stop loss något under tidigare topp eller botten. Detta system funderades ut redan i början av 1900-talet och har hängt kvar till dags dato.

Andra alternativ är att räkna ut den dagliga volatiliteten och lägga stop lossen utifrån detta. Valet beror till stor del på vilket tradingssystem man valt att handla efter. Som tidigare påpekats bör stop loss-nivån vara tajt vid counter trend trading, men större vid trend trading och ännu större vid utbrottstrading. Den som placerar en tajt stop loss vid ett utbrott tar position på att utbrottet är äkta, en strategi som kan vara svår att få till i en vinstgivande form.

HAJ PÅ RISK: riskhantering I

HAJ PÅ RISK: riskhantering II

HAJ PÅ RISK: riskhantering III

HAJ PÅ RISK: riskhantering IV

Fler artiklar finner du här!

 
Börstjänaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 
 
 
 
 
 
Annons