VECKA 42
Tisdag
19
Oktober
BT-annons
2008-12-12
photo


Handla med derivat II
I andra avsnittet av vår derivatutbildning går vi igenom de grundläggande begreppen "hävstång" och "risk". Vi tar oss också en snabb titt på "grekerna", som inte är så skrämmande som de kan verka vid första anblicken. Slutligen konstaterar vi att det viktigaste inom optionstrading, är att ha en klar och tydlig strategi.


Hävstång
I den inledande delen konstaterade vi att derivat härrör från en underliggande produkt som kan vara t ex. aktier eller råvaror. Orsaken till att man tar position i dessa är ofta den höga hävstången, vilket innebär att en större position kan kontrolleras med ett mindre kapital.

Det innebär förstås samtidigt (som vi såg i exemplet med husköpet i det förra avsnittet), att en mindre rörelse i den underliggande varan/aktien kan generera en större rörelse i derivatet.

Stor hävstång är dock inte samma sak som hög risk. Risken bestäms av storleken på den position man intar. Med stor hävstång kan man dock med små medel inta en stor position och därmed ta på sig en stor risk.

Risk
Options- och terminshandel kan således vara förenat med hög risk, och är också verkligen det för den som inte gjort sin läxa. De flesta av oss har säkert hört talas om folk som förlorat pengar, mycket pengar, på derivat. Men det är inget fel på produkten, det största problemet är istället spekulanter som handlar med dessa höghastighetsinstrument utan att förstå dem. De som läst på och framgångsrikt handlar med derivat gör det ofta för att minska risken, så som de professionella aktörerna.

Det är allmänt känt att många av börsens aktörer förlorar pengar, det finns en icke bekräftad standardsiffra, som brukar nämnas, men som mäklarna försöker tala tyst om, och det är att nio av tio aktiehandlare förlorar. Den som använder derivat och brister i kunskap, ställer sig inte bara i förlorargruppen, de snabbar också på förlustprocessen. Den höga hävstången slår hårt mot en position som inte går åt rätt håll.

I en del handelsstrategier för derivat talas det om en teoretiskt obegränsad risk. Det klingar inte något vidare, men det är faktiskt dessa strategier som erbjuder de bästa möjligheterna till handel med låg risk. För att göra det gäller det givetvis att känna till hur den obegränsade risken stryps åt, vilket i själva verket, som vi skall se lite längre fram, är mycket enkelt.

Med en obegränsad risk råder det förstås inte någon tvekan om att derivat är förenade med en extremt hög risk, vilket är skälet till en säker ruin för dem som spekulerar i dessa instrument utan att först förstå vad det handlar om.

[image]

Greker och amerikanare
Alla yrkesgrupper har sitt eget fackspråk och låter det inte som rena grekiskan när två doktorer för en diskussion, så är det väl latin. När två optionstraders talar låter det inte bara som grekiska, det ÄR ofta grekiska, då de vanligaste begreppen namngetts med grekiska alfabetets bokstäver. Det mest skrämmande från derivatterminologin kan vara: delta, gamma, epsilon, theta och implicit volatilitet.

Sedan finns det en rad optionsstrategier som till exempel: Fence, Straddle, Covered call och Protective put. Namnen på de olika strategierna härstammar dock från engelskan och de är inte alls så komplicerade som de kan ge intrycket av. Inte heller de grekiska uttrycken är svåra att förstå och lära sig:

• Volatilitet är ett mått på en varas rörlighet.
• Implicit volatilitet är den underförstådda (förväntade) framtida volatilitet som finns inbyggd i marknadspriset på en option.
• Delta mäter optionens rörelse i förhållande till den underliggande varan.
• Epsilon (vega) talar om hur mycket optionsvärdet bör ändras vid en förändring i implicit volatilitet.
• Gamma visar hur deltavärdet rör sig.
• Theta talar om hur mycket tidsvärde som optionen tappar per dag.

Mycket mer komplicerat än detta blir det inte och det bästa är att förståelsen av dessa inte är en avgörande faktor för om du kommer att lyckas med derivat eller inte.

Strategi
Det absolut viktigaste för den som jobbar med derivat är att har grundkunskaper i vanlig aktiehandel. Man bör vara bekväm med orderläggningen och gärna har ett system för att köpa och sälja. Det finns dock optionsstrategier där det krävs liten insikt i den underliggande varan, men generellt sett bör man först läsa på om den marknad man skall handla i och ta reda på så mycket som möjligt. Det är när nybörjare går direkt på derivat som vi får se på skräckexemplen på personer som går bankrutta.

Att ha en strategi för när man skall ta position är det absolut viktigast vid all typ av handel. Hur den ser ut varierar och det finns inget rätt eller fel, gemensamt för duktiga traders är att de har hittat sin strategi, något som passar dem och deras personlighet. Man kan dock säga att de som investerar i aktier, eller handlar på lång sikt, bör jobba med fundamental data medan den kortsiktige tradern bör lägga större vikt vid teknisk data såsom kursens rörelser vid såkallade stöd och motstånd.

Utan en strategi som bas, kommer handel med derivat att bli svår. Första steget till derivat är således att tillägna sig en strategi som är lämplig för de syften och mål som man bör sätta upp för sin handel. Först när det är gjort kan strategier för derivat som optioner, terminer och CFD integreras i systemet.

Standardiserad marknad
De fyra vanligaste derivatkontrakten i Sverige är terminer, CFD, optioner och warranter som är en typ av option. Terminer och optioner är ofta standardiserade medan warranter och CFD kan ha olika villkor beroende på emittent.

Med en standardiserad marknad menas att alla kontrakt skrivs efter samma villkor och kan därmed handlas i en öppen gemensam marknad. Warranter och CFD har dock olika villkor beroende på vilken emittent man väljer att handla med. Det är dock inte någon större skillnad mellan dem men det omöjliggör en gemensam marknadsplats där ett kontrakt kan stängas med en annan motpart än den som det först ingicks med.

Standardiserade optioner och terminer har alltså samma struktur och kan därmed handlas på en gemensam marknad där i princip vem som helst kan agera både köpare och säljare. Nackdelen med dessa kontrakt är att det ibland kan vara en låg likviditet, liten handel, vilket göra att det kan vara svårt att göra exit. Men i aktivt handlade varor bör det inte vara några större problem.

Fördelen med warranten framför en standardiserad option är att en market maker garanterar marknaden. Normalt är det emittenten som agerar market maker och därmed försäkrar att det alltid kommer att finnas köp- och säljkurser att handla på. Givetvis ställs köp- och säljkurser inte ut av välgörenhet; emittenten får sin del av kakan genom att handla på spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkurs, och genom att det är han som sätter priset på warranten. Detta kan ibland innebära att warranter är dyrare än vanliga optioner, men det är priset man får betala för att handla i en garanterad marknad.

Vi kan inte säga att den ena typen av derivat är bättre än den andra. Valet av optioner, warranter, terminer eller CFD:er beror till stor del på den utvalda strategin.

Handla med derivat del I

Handla med derivat del II

Handla med derivat del III

 

Fler artiklar finner du här!

 
Börstjänaren