VECKA 40
Fredag
07
Oktober
BT-annons
2022-06-04
photo


Handla med derivat III
Vi har nu kommit fram till tredje delen i vår artikelserie om derivat där vi går igenom den grundläggande skillnaden mellan warranter och optioner. Vi diskuterar också dessa instruments flitiga användning bland så kallade ruinmakare.


Derivatslag
Vilken typ av derivat som är lämpligast beror på vilken inställning aktören har till den underliggande varan. Optioner, terminer och CFD har olika egenskaper och reagerar olika beroende på marknadssituation.

En option kan antingen vara av typen köp eller sälj och möjligheten finns att ta både långa och korta positioner. Att ”gå lång” innebär att köpa, medan en ”kort” eller sk blankad position, innbär att man spekulerar i en nedgång i marknaden.

Den som blankar säljer en vara utan att äga den, i förhoppningen om att köpa tillbaka den till ett lägre pris i framtiden. Ordet blankning används ofta för aktiehandel men när en option säljs används termen ”utfärda”, eftersom ett nytt optionskontrakt utfärdas.

En köpoption ger innehavaren rättigheten att i framtiden köpa en vara till ett förutbestämt pris. Innehavaren köper alltså ett berättigande (warrant på engelska) av utfärdaren som ju då tar på sig en skyldighet.

På samma sätt ger en säljoption innehavaren rättigheten att i framtiden sälja en vara till ett förutbestämt pris. Den som köpt en säljoption har ett berättigande som garanteras av utfärdaren.

Vanliga optioner kan således köpas eller utfärdas. En warrant däremot, kan endast köpas, vilket är den största skillnaden till vanliga optioner. Den som utfärdar ett warrantkontrakt kallas för emittent. Därmed har vi fyra olika positionsmöjligheter i optioner men enbart två i warranter, vilket också är fallet med terminer och CFD.

Man kan hävda att detta är en nackdel hos warranter gentemot optioner, eftersom en warrantspekulant inte kan ”sälja” tid (få tidsvärdet på sin sida), på samma sätt som en som handlar med optioner. Marknaden utvecklas dock hela tiden och det kommer nya produkter, som tex maxcertifikatet, som kombinerar ett aktieinnehav med en utfärdad köpoption, vilket låter spekulanten "sälja tidsvärde" och tjäna pengar i en stillastående marknad.

Ett CFD-kontrakt fungerar som en fördelaktig ”margin” eller säkerhet på depån. Via ett mindre kapital går det att låna ett större och på så sätt köpa en större position. Den som går kort med ett CFD-kontrakt säljer således varan blankt, men med extra låg säkerhet.

Även i terminshandel krävs en säkerhet men produkten är mer närbesläktad med optioner än med CFD. Ett terminsavtal är en överenskommelse mellan två parter om en framtida affär. Till skillnad från optioner, där enbart en part har en skyldighet, tar båda sidor på sig plikten att genomföra affären, och för det ställs en säkerhet.

Andra derivat
Utöver terminer, CFD:s, optioner och warranter finns det många fler derivata produkter tex. certifikat som handlas likt fonder. Fördelen är att exotiska marknader av olika typer av råvaror blir mer lättillgänglig för mindre aktörer.

Eftersom en vanlig (plain vanilla) warrant bara erbjuder två positionsmöjligheter kan standardiserade optioner ibland vara till en fördel. En del handelsstrategier har därför bara varit möjliga via optioner men via maxcertifikat och turbowarranter öppnas nya möjligheter.

Derivatmarknaden har blomstrat upp på senare år därför att den fyller en viktig funktion både för små och stora aktörer. Allt eftersom efterfrågan ökar kommer vi att se nya produkter även i framtiden. Hur dessa konstrueras beror på investerarnas önskemål.

Köp och sälj
Att handla med optioner och terminer kan upplevas som komplicerat och krångligt medan warranter tillhör den mer behagliga gruppen. Men eftersom warranter är en typ av option, är det inte någon större skillnad i handeln mot vanliga optioner.

För att handla med standardiserade terminer och optioner krävs dock ett avtal där du försäkrar att du har god insikt i produkterna. Det är därmed inte konstigt att dessa produkter ofta upplevs ha en högre risk och kan vara svårare att förstå. Men dessa produkter kan i vissa fall erbjuda en lägre risk än vad warranter kan göra och den som är förberedd med en handelsstrategi har inget att oroa sig för.

En av anledningarna till optionsavtalet är att du i dessa instrument kan ta på dig en skyldighet, som du inte har med warranter. I en warrant kan du bara förlora insatt kapital, liksom när du köper en köp- eller säljoption. Men om du utfärdar en option eller ingår ett teminskontrakt, kan förlusten bli stor om du inte vet hur den begränsas.

Det bästa sättet att begränsa risken är att göra exit när förlusten uppnått en viss nivå, utan att tveka, en så kallad ”stop loss”. På det sättet begränsas den teoretiska obegränsade risken. Att begränsa risken är något som bör, eller faktiskt: måste, ingå i en handelsstrategi.

För att göra entré i derivat används samma grundsystem som vid aktiehandel. Det är inte svårare att köpa en option, warrant eller CFD än en aktie. Den som inte använder en personlig mäklare kommer att se orderdjup, köp- och säljkurser precis som vid aktiehandel.

Inte heller är det svårt att utfärda en option då det enda som krävs är att man trycker på säljknappen istället för köp.

Ruinmakare
Det är inte alltid som derivatavtalet sätter stopp för klåpare som ruinerar sig själv och ibland andra. Vikten av att begränsa risken och känna till hur derivatmarknaden fungerar är A och O för en spekulant.

I Lars Ohlsons bokserie (vars boknamn vi lånat till denna rubrik) om ruinerade privatpersoner skrivs det flitigt om optionshandel. Dessa böcker tar upp hur några av Sveriges största ”ruinmakare” lett sig själva och andra i fördärvet, ibland med derivat. Man trodde dock, tills man läst Lars böcker, att mäklare och bankmän var så pass utbildade att i åtminstone kände till grunderna inom derivathandel.

Men i många fall var det inte okunskap som ledde till ruin, utan girighet och brist på en hållbar handelsstrategi. Derivata produkter blev ett sätt för inkompetenta personer att snabba på ruineringsprocessen, för när den väl tar fart kan det gå fort utför.

Om inte ens marknadens professionella kan hantera dessa produkter, bör varje småsparare som funderar på derivathandel fråga sig om det verkligen är något för dem. Svaret borde emellertid bli ja i de flesta fall — men först efter att ha svurit en ed om att lära sig derivathandelns tre huvudregler:

§ 1. Begränsa risken.
§ 2. Begränsa risken.
§ 3. Begränsa risken.

Handla med derivat del I

Handla med derivat del II

Handla med derivat del III

 

Artikeln är en repris från 2008.

Fler artiklar finner du här!

 
Börstjänaren

1 2 3 Nästa Sista Sid 1 av 3
  • 1
  • 2
  • 3
 
 
 
 
 
 
 
Annons