VECKA 42
Måndag
18
Oktober
BT-annons
2018-11-19
photo


Klassisk teknisk analys: dubbelbotten
I vår serie om klassisk teknisk analys presenterar vi omslagsformationen dubbelbotten.

 

Fakta
En dubbelbotten är en omslagsformation dvs. den varnar om ett möjligt skifte av den rådande trenden.

Formationen ser ut som ett W och är mycket enkel att förstå. Dess psykologiska grund är sund, varför träffsäkerheten är relativt hög.

Det engelska namnet är Double Bottom.

Definition
Kriterierna för en dubbelbotten är som följer:

[image]

Dubbelbotten.

 
1) Kursen skall befinna sig i en fallande trend och notera en ny, lägre botten.


2) En rekyl upp inleds, varifrån kursen åter faller ned till tidigare botten. Volymen bör vara avtagande.

3) När kursen stiger från punkt 2, skall två bottnar vid ungefär samma nivå ha bildats. Köpsignal utlöses vid punkt 3; när rekyltoppen mellan de två bottnarna passeras.

När en köpsignal utlösts innebär det att den fallande trenden har skiftat, eftersom mönstret med allt lägre bottnar och toppar, vilket definierar en fallande trend, är brutet. När utbrottet upp sker, bekräftas den nya trenden med en ny, högre topp.

[image]

Dubbelbotten.

Efter ett utbrott upp över toppen mellan de båda bottnarna, inträffar det ibland att kursen åter faller tillbaka och testar utbrottsnivån som ett stöd. När det sker gäller följande.


4) Uppgången till punkt 4 bör ha skett under tilltagande volym.

5) När rekylen ned till punkt 5 inleds bör volymen minska. Köp gäller vid ett test av stödlinjen.

 

 

 

 [image]

Dubbelbotten med målområde.


Genom att mäta distansen mellan bottnarna och rekyltoppen i formationen kan ett prisobjekt (målområde) räknas ut. Det görs genom att addera detta avstånd till utbrottslinjens värde.

Typfall

[image]
INTC. Dubbelbotten.


I grafen ovan kan vi se en dubbelbotten i Intel. Volymen var hög vid den vänstra bottnen men vid den högra visade säljarna liten entusiasm.

Det fanns två tillfällen för köp i Intel: vid utbrottet och vid rekylen ned tillbaka mot stödnivån. Vi kan konstatera att prisobjektet från formationen infriades.

[image]
BA. Dubbelbotten.


Boeing bildade en dubbelbotten före trendskiftet, som kom att vara under flera månader. Volymbilden var inte perfekt, men det visade sig gå bra ändå.

Köppositioner kunde intas vid utbrottet eller vid rekylen ned.

[image]
AXP. Dubbelbotten.


I grafen ovan kan vi se American Express bilda en dubbelbotten, men den högra bottnen är något lägre än den första. Det är dock fullt normalt att de båda bottnarna inte ligger på exakt samma nivå.

Kommentar
När en dubbelbotten bildas visar det på en försvagad säljstyrka, eftersom säljarna inte orkade pressa ned kursen till en ny lägre botten. Om det sker under låg volym innebär det att intresset för att sälja varan är låg.

Vid en dubbelbotten behöver inte de båda bottnarna ligga på exakt samma nivå. Det viktigaste är att invänta ett utbrott över motståndslinjen före köp, eftersom om det uteblir har den nya trenden inte verifierats. Den stigande trenden bekräftas ju först vid en högre topp.

Aktiva traders tar dock ibland position redan vid bildandet av den högra bottnen. Det innebär en hög risk, men i gengäld görs köpet vid den exakta bottnen de gånger det går bra och premien blir då relativt hög. För att tajma entré vid denna typ av trading bör en momentumindikator används för att avgöra säljarnas styrka vid den högra bottnen.

Här kan du läsa mer om Klassisk Teknisk Analys!

Artikeln är en repris från 2008.

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2