VECKA 21
Tisdag
24
Maj
BT-annons
2022-03-19
photo


Klassisk teknisk analys: huvud/skuldra-botten
När en huvud/skuldra-formation bildats visar det att trenden har vänt. Formationen bildas både vid bottnar och toppar, det vi i dag skall gå igenom är hur den ter sig vid en botten.

 

Fakta
Omslagsformationen huvud/skuldra är en av de mest omskrivna bottenformationerna inom den tekniska analysen. Framför allt kanske på grund av dess höga träffsäkerhet, men även dess enkelhet kan ha en viss inverkan.

Under formationens bildande får vi en varning om en möjlig trendvändning och när den är fullbordad får vi en bekräftelse på att trenden vänt.

Huvud/skuldra-botten är som namnet blottar en bottenformation och visar att den fallande trenden vänt till stigande. Det engelska namnet är Head and Shoulders bottom.

Tolkning
Namnet huvud/skuldra-formation kommer från dess likhet med överkroppen på en människa med två axlar (eng. shoulder) och ett huvud i mitten. Kriterierna är som följer:

[image]
Huvud/skuldra-botten.

1) Kursen skall befinna sig i en fallande trend, dvs. notera nya lägre bottnar och toppar. Vid punkt 1 bildas vänstra skuldran och allt är än så länge normalt för den fallande trenden.

2) Vid andra punkten bildas själva huvudet. Trenden är fortfarande fallande men volymen bör vara avtagande i denna botten och därmed varna för en svag säljstyrka.

3) Från botten skall kursen sedan inleda en rekyl upp under ökad volym. Nästa topp vid punkt tre kan ligga i nivå med den tidigare, något över eller under.

4) Fallet ned till punkt 4 bör ske under minskad volym. Den nya bottnen vid punkt 4 måste ligga högre än punkt 2 och således bilda den högra skuldran. När kursen stiger från denna nivå kan en nacklinje ritas in mellan de två föregående topparna.

5) Nacklinjen representeras av den röda linjen i grafen ovan. När den bryts utlöses en köpsignal och formationen är fullbordad; trenden är stigande eftersom kursgrafen då innehåller en högre topp och botten. Volymen bör öka vid uppgången från punkt 4.

[image]
Huvud/skuldra-botten.

I vissa fall återtestas nacklinjen som ett stöd. När det händer gäller följande:

6) Uppgången till punkt 6 bör ha skett under ökad volym.

7) Om nedgången till punkt 7 sker under minskad volym, skapas en andra chans att köpa.

[image]
Huvud/skuldra-botten med målområde.

När distansen mellan bottnen och nacklinjen adderas från nacklinjens värde, får vi ett målområde för den nya trenden.

Typfall
[image]
CL. Huvud/skuldra-botten.

I slutet av 2006 befann sig Crude Oil i en fallande trend. En huvud/skuldra-botten bidades dock och ett skifte av trenden följde.

Vid den vänstra skuldran kunde vi se en volymökning, den fallande trenden var således intakt. Men när bottnen bildades minskade volymen för att sedan öka i uppgången som följde. Det kan vi tolka som starkt positivt.

Den högra bottnen ligger något över den vänstra, vilket gör att nacklinjen pekar uppåt. När den väl bryts är den nya trenden bekräftad.

För den som inte köpte vid utbrottet fanns det ett tillfälle vid rekylen ned till nacklinjen.

[image]
BA. Huvud/skuldra-botten.

I en veckograf över Boeing kan vi se att en huvud/skuldra-botten varnade för ett viktigt skifte av trenden.

Volymen är dock inte exemplariskt, men det är sällan som den är. Målområdet i formationen träffades med råge.

[image]
MSFT. Huvud/skuldra-botten.

När Microsoft bildade en huvud/skuldra-botten var det slutet av den fallande trenden. Aktien inledde sedan en starkt stigande trend.

Volymen gav stöd åt formationen enligt de regler vi tidigare gick igenom.

Kommentar
En huvud/skuldra-botten fungerar därför att den psykologiska grundstommen är sund. Givetvis finns det inget system som har rätt till 100 procent, men när denna formation bildas bör man vara extra vaksam.

Vad formationen upplyser är att trenden vänt till stigande. Den högra skuldran visar på en högre botten och utbrottet upp genom nacklinjen ger bekräftelse på att en ny högre topp är på väg att bildas.

När den högra skuldran formas visar det att säljarna tappat kraft, eftersom de inte orkar driva kursen ned till en ny botten. Vid utbrottet upp, visar köparna sin dominans då en ny topp bildas.

Formationen kan förekomma i alla tidsskalor. En veckograf visar större rörelser medan en 60-minuters graf enbart indikerar att den kortsiktiga trenden kan komma att vända.

Men en huvud/skuldra-botten i en månadsgraf som kanske tagit flera år att bildas, har mindre betydelse. Tekniska analys är ett instrument för tajming på kortare sikt. På lång sikt är den fundamentala analysen överlägsen


Här kan du läsa mer om Klassisk Teknisk Analys!

Artikeln är en repris från 2008.

 
Börstjänaren

1 2 3 Nästa Sista Sid 1 av 3
  • 1
  • 2
  • 3