BT-annons
Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2010-09-09
photo


Clas Ohlson vid vägskäl
Clas Ohlson noteras sedan tre månader tillbaka i en tajt region. Ett utbrott kan vara inledningen på nästa trend.

Clas Ohlson. Veckograf med trendlinjeanalys

Veckograf
Clas Ohlson noteras vid ett tekniskt stöd som kan vara slutet på den fallande långsiktiga trend vi ser i grafen ovan. Det innebär dock inte att stödet är värt att köpa på, men om kursen nu vänder upp kan entré göras vid tillfällig svaghet i den kortsiktiga trenden.

Bryts stödet runt 105-108 kr ligger nästa nivå vid 90 kr, men inleds resan upp är ett test av 130 kr att vänta.

Det vi får ut av grafen ovan är att ett köp kan bli aktuellt, men bara om vi får en bekräftelse i dagsgrafen.

 


Clas Ohlson. Dagsgraf med Trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Dagsgrafen ovan visar på en trendlös marknad där kursen konsoliderat i över tre månader. Det gör ett utbrott från denna region intressant, det kan då vara början på en resa upp mot 130 kr eller ned till 90 kr.

Då kursen noteras mitt mellan tidigare toppar och bottnar, är dagsgrafen så neutral som den kan bli. Man bör alltså inte ta position i dag eftersom varken köpare eller säljare dominerar.

Noteringar över 117 kr skulle dock visa att köparna växer sig starkare och då är det dags att haka på med köp. Noteringar under junibottnen visar på motsvarande sätt att det är säljarna som tar över och då det är relativt stödlöst inunder, kan man förvänta sig ett test av 90 kr.

Redan vid ett brott av det lite svagare stödet vid 110 kr får vi dock en förvarning om en ökad säljkraft.

Rekommendation
Köp eller sälj utbrott.

[image]
Henrik Hallenborg