Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2010-06-09
photo


Clas Ohlson: bottenfiske?
Clas Ohlson noteras vid ett tekniskt stöd varifrån kursen kan komma att skifta trenden. Det är dock för tidigt att bottenfiska, något som görs bäst när trenden är svag.

[image]

Clas Ohlson. Veckograf med trendlinjeanalys

Veckograf
Att den långsiktiga trenden i Clas Ohlson är fallande ser de flesta i dagens läge. Vad många ser är även möjliga stöd inunder där trenden kan komma att skifta. Det är lätt att lockas in i bottenfiske vid dessa nivåer, men det är en strategi som är svår att få lönsam.

 

 

Dels pga. att den subjektiva bedömningen gör det svårt att sätta stödköp i system, det kommer alltid handla om traderns egna tro i slutänden. Om man inte kan definiera exakt hur ett stöd värd att köpa på ser ut, vilket är problematiskt med bara trendlinjer.

Den som ligget lång i Clas Oholson bör sälja och ta förlusten, lära sig av misstaget och göra hemläxan till nästa affär; det tekniska skiftade till negativt redan vid toppen i januari då divergenser bildades mellan de senaste topparna och momentumindikatorer, bekräftelse på trendskiftet kom i februari med en ny lägre botten och sedan dess har aktien fallit utan hopp om högre höjder.

 

Clas Ohlson. Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
När vi applicerar vår handelsmodell BT-kanalen är det bara en serie med blankningssetuper som vi kan se. Eventuellt kan en positiv divergens mellan MCD-histogrammet och priset bildas, fullbordas det vid stödområdet runt 107-110 kr, kan man gå in med köp lite försiktigt.

Vi kan alltså ta ut ett stöd med hjälp av en trendlinjeanalys, men dansar in i position först när en handelsmodell med fasta regler ger köp. På det sättet kan man sätta setupen i system och finns det en "edge" resulterar det i vinst efter en serie med affärer.

Rekommendation
Sälj köpta långsiktiga positioner, entré med köp kan dock göras vid en eventuell positiv divergens, men det är för tidigt att dra några slutsatser om det i dag. Tills dess att setupen är fullbordad bör man utgå från att trenden fortsätter.

Henrik Hallenborg