BT-annons
Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2008-09-15
photo


Clas Ohlson: trendsvag
[image]Clas Ohlson noteras vid ett stödområde, vilket gör att vi kan börja söka efter köp. Men då vår dagsgraf är negativ, innebär det att tajmingen inte är den bästa i dag.
[image]

Sedan slutet av förra året har Clas Ohlson halverat sitt aktiepris.

Trenden är fallande både på kort och lång sikt, men den är svag och då aktien nu befinner sig vid ett stöd, kan vi rikta in oss på ett köp.

[image]
CLAS_B. Månadsgraf.


I en månadsgraf över Clas Ohlson kan vi ta ut betydande stöd- och motståndsnivåer.

Vid 105 kr har vi då ett lite starkare motstånd från topparna 2003-2004. Om trenden vänder till stigande är den nivån ett bra mål.

Stödnivåerna är dock lite mer tveksamma men vi kan ändå ta ut 65 kr som ett viktigt stöd och över det har vi 74 kr som testas just nu, värdena är inte exakta. I månadsgrafen ser vi dem som områden.

[image]
CLAS_B. Veckograf med 20 EMA samt MACD-histogram.


Eftersom vi vet att ett stöd just nu testas, kan det vara intressant att agera med köp om den fallande trenden är svag.

Med hjälp av ett MACD-histogramme bestämmer vi styrkan i trenden och då det nu divergerar mot priset, är trenden så svag att den inte är värd att följa.

Därmed är köp att föredra.

[image]
CLAS_B. Dagsgraf med 18 EMA samt MACD-histogram.


När vi går in i dagsgrafen för att tajma ett köp ser det dock lite värre ut.

En positiv divergens mellan MACD och priset gav visserligen en köpsignal under förra veckan (vid uppticket från den högre bottnen), men dagens snabba fall är mycket negativt.

En divergens som inte ger något utslag är negativ och visar ett trenden ånyå växer sig allt starkare. Det är just vad som hänt i Clas Ohlsson.

Från veckografen vet vi att aktien noteras vid ett stöd, men den nivån ligger runt 74 kr, vilket gör att aktiekursen kan falla med 10 kr utan att stödet bryts. Tajmningen för köp är därmed inte den bästa i dag.

Om medelvärdet för de senaste 18 dagarna skulle vända upp till stigande, ser det dock desto bättre ut.

Rekommendationen i Clas Ohlson blir: avvakta. Köp om 18 EMA vänder upp till stigande.

Henrik Hallenborg
hallenborg@morningbriefing.se
 
Henrik Hallenborg