VECKA 42
Måndag
18
Oktober
BT-annons
2021-07-18
photo


Terminstrading med Turtle Soup
Turtle Soup är en favoritstrategi för terminstrading. På Börstjänaren kan du nu ta del av denna strategiserie i två delar. I dag går vi igenom de tekniska variablerna som är mycket enkla att förstå och i den andra delen tittar vi närmre strategins psykologiska fundament.

 

Inledning
Turtle Soup är en strategi för counter trend trading. Det innebär att position intas mot den rådande trenden. Den försöker dock inte peka ut en trendvändning, som annars är vanligt bland counter trend strategier. Entré görs när säljarna haft lite väl bråttom och bränt sitt sista krut, just för stunden. Resultatet brukar bli en stark motreaktion; när säljarna tappat kontrollen står köparna redo för intåg. 

Eftersom position intas mot det rådande marknadsklimatet är sannolikheten stor att trenden förr eller senare kommer att fortsätta. Därför är detta en strategi på kort sikt, men ibland inleds dock en vändning av trenden på detta sätt.

Turtle Soup är en av mina favoritstrategier för trading av index- och råvarutermin. Setupen fungerar bra därför att den psykologiska grundstommen är sund och logiskt. Den inträffar dock relativt sällan i enskilda instrument. Därför är det bra att jobba med ett brett spektrum av marknader – för att få lite aktivitet på tradingen.

Det som är viktigast när det gäller val av marknad är att den är likvid. Detta är A och O för om Turtle Soup kommer att fungera eller inte. Därmed kan strategin vara svår att applicera på enskilda aktier. Egna undersökningar visar att Turtle Soup enbart bör användas till trading av index och råvaror.

En aktie kan enkelt manipuleras, även de med någorlunda hög omsättning. Jag menar inte någon omfattande styrning av kurser i blue chip bolag såsom IBM och Dell, men mindre kursfluktuationer kan direkt relateras till manipulation och därmed får Turtle Soup-strategin en lägre träffsäkerhet.

Upphovsman
[image]
Upphovsmannen bakom Turtle Soup är Laurence A. Connors, som presenterade strategin i boken ”Street Smarts”, som han skrev tillsammans med Linda Bradford Raschke. Boken publicerades 1996 och är mycket läsvärd. De strategier som presenteras är välgenomtänkta och sunda.

Connors utvecklade Turtle Soup i samband med ett misslyckat försök till trada utbrott i tillväxtaktier med hög momentum, vilket var en strategi från William O’Neil. Han var irriterad över hur många gånger stop loss-nivån träffades just före en större rörelse i rätt riktning.

En erfaren trader vet hur ett tradingsystem bör integreras med egna behov för att bli lönsamt. Connors utvecklade helt enkelt en strategi som gjorde tvärt emot vad han tidigare gjort.

Namnet Turtle Soup kommer mycket riktigt från Richard Dennis och William Eckhards elever som världen över blev kända vid namnet ”Turtles”. Denna grupp av traders blev uppmärksammade på 80-talet, eftersom de snabbt nådde framgång.

Entrésignalen var i sin helhet mycket enkel; köp vid en ny 20-dagarshögsta eller sälj vid en ny 20-dagarslägsta. Connors erfor dock att detta system hade många falska utbrott och lade då till ytterligare en variabel till sin strategi som sedan döptes till Turtle Soup. Namnet började som ett internt skämt, då de ju ”levde” på Turtles som blivit utstoppade i sköldpaddssoppa!

Strategin tar således en direkt motsatt position till vad de framgångsrika Turtles gör. Båda har dock visat sig vara framgångsrika. Detta exemplifierar hur liten vikt strategin egentligen har inom trading. Det viktiga är vad som händer efter entré: riskhantering och exit.

Setup
Jag gillar enkla strategier och det är en av anledningarna till varför jag fastnat för Turtle Soup. Ingenting är tillkrånglat och den kräver inte några speciella dataprogram eller templates. Det enda som behövs är en vanlig barchart.

[image]
SPX. Dagsgraf med Turtle Soup setup för köp.


I grafen ovan kan vi se en Turtle Soup setup för köp. De olika stegen är som följer:

1. Kursen skall notera en ny 20-dagarslägsta.

2. En konsolidering eller rekyl inleds på minst fyra dagar. Under denna tid får kursen inte noteras under bottnen vid punkt 1.

3. Efter fyra dagar eller mer skall kursen falla under tidigare botten (nr 1) och således notera en ny 20-dagarslägsta.

4. Händelsen vid punkt 4 inträffar samma dag som utbrottet ned vid punkt 3. Om kursen stiger upp över tidigare botten (nr 1) utlöses en köpsignal. Entré görs direkt till bästa möjliga kurs.

5. Stop loss måste placeras något under utbrottsstapelns (nr 3) lägsta notering.

Det viktiga i denna setup är att minst fyra dagar passerar mellan de två bottnarna. Sker utbrottet på den tredje dagen är strategin således inte fullbordad. Vidare är stop loss viktigt eftersom entré görs mot den rådande trenden. Faller kursen åter ned och träffar stop loss, är det en bekräftelse på en stark säljstyrka och man bör istället fundera på att gå kort med trenden.

Följaktligen är denna strategi enbart för traders med stenhård disciplin, som vet hur viktigt det verkligen är att lösa ut stop loss när utsatt nivå träffas.

För att sälja blankt gäller motsatt resonemang.

[image]
SPX. Dagsgraf med Turtle Soup setup för blankning.


Sälj
1. Kursen skall notera en ny 20-dagarshögsta.

2. En konsolidering eller rekyl inleds på minst fyra dagar. Under denna tid får kursen inte noteras över toppen vid punkt 1.

3. Efter fyra dagar eller mer skall kursen stiga över tidigare topp (nr 1) och således notera en ny 20-dagarshögsta.

4. Händelsen vid punkt 4 inträffar samma dag som utbrottet upp vid punkt 3. Om kursen faller ned under tidigare topp (nr1) utlöses en säljsignal. Entré görs direkt till bästa möjliga kurs.

5. Stop loss måste placeras något över utbrottsstapelns (nr 3) högsta notering.

Även vid blankning är det viktigt att rekylen eller konsolideringen äger rum under minst fyra dagar. Väl inne i position bör man inte förvänta sig en långsiktig vändning av trenden. Detta är en strategi för kortsiktig handel, varför tradens längd kan vara från några timmar till dagar.

Det händer dock att Turtle Soup bildas vid den absoluta bottnen före en trendvändning på lång sikt, men det är inget vi kan räkna med. Stop loss bör flyttas med i kursens riktning direkt när affären blir lönsam.

En rekyl mot den rådande trenden kan ibland ske med explosiva rörelser som sedan helt stannar av. Dessa skall användas för vinsthemtagning. Således bör positionen stängas om kursen öppnar med ett större gap eller bildar en big range day (lång stapel).

Om stop loss träffas direkt efter entré, kan stop-and-reverse göras, eftersom trenden är återupptagen. Själv föredrar jag dock att stå vid sidan av vid dessa tillfällen.

Vidare är träffsäkerheten för denna setup extra hög om utbrottet sker med kraft och således resulterar i en lång stapel som sträcker sig utanför tidigare range. Med andra ord, ju längre tail eller svans, desto högre träffsäkerhet.

Fortsättning följer:

Terminstrading med Turtle Soup II

Se även strategin Anty!


Artikeln är en repris från 2008.

Fler artiklar finner du här!

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2