Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2008-11-09
photo


SKF – 9 november 2008
Föregående aktie: Skanska | Nästa aktie: SSAB

[image]
SKF. Dagsgraf med 18 EMA trendkanal och 55 EMA (tunn) samt MACD-histogram. Klicka här för en stor graf!

[image]

BT-kanalen
I tidigare analyser har ett köp presenterats i SKF med stöd från en positiv divergens mellan MACD-histogrammet och priskurvan. Första målet är träffat där positionen borde halverats. Stop loss är uppflyttat men det är för tidigt att placera den på break even.

Vårt system ger oss i dag avvakta, eftersom om vi skall köpa med trenden måste både den långsiktiga och kortsiktiga peka åt samma håll, vilket inte är fallet i dag då medelvärdet för de senaste 18 dagarna pekar uppåt samtidigt som värdet för de senaste 55 dagarna är fallande.

Systemet ger: avvakta

[image]
SKF. Dagsgraf med stöd och motstånd. Klicka här för en stor graf!

Trendlinjeanalys
I trendlinjeanalysen framgår det att den långsiktiga trenden är negativ, kursen noteras dock långt från den fallande trendlinjen. På kortare sikt har vi redan haft ett trendbrott då den fallande linjen med start i september bröts i slutet av oktober.

Närmsta stöd kan vi ta ut vid 66,50 kr och ett motstånd vid 77,50 kr. Faller kursen under stödet är det mycket negativt och vi kan ta sikte på 60 kr. Men passerat motståndet kan nästa nivå på 88 kr komma att testas.

Motstånd: 77,50 kr och 88 kr
Stöd: 66,50 kr

Kommentar
SKF har goda utsikter för en fortsatt uppgång varför vi höjer det andra målet till 87 kr, men vi kan inte göra entré på dagens nivå med stöd från vårt system. Den affär som tidigare presenteras var en så kallad "counter trend trade", vilket innebär att entré måste göras nära den absoluta bottnen.

Rekommendationen i SKF blir: avvakta

Tidigare rekommendation
Köp: 70 kr
Ny stop loss: 70 kr
Mål 1 : 74 kr
Nytt mål 2: 87 kr

Derivattips
Den köpwarrant som tidigare rekommenderades är SKF9A 90SHB.

[image]

Föregående analys av SKF | Nästa analys av SKF


Tillbaka till OMXS30-listan


Henrik Hallenborg
hallenborg@morningbriefing.se
 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA