Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2012-06-14
photo


Varning för SKF
Säljarna har nu kopplat greppet om SKF, så länge trenden är starkt fallande, bör man göra den till sin vän och blanka.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!
Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.aktieanalys_526.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
SKF rasade i går med över sju procent. Det handlar om ett återtest av tidigare botten i en starkt fallande trend.

Till Kanalportföljen tog vi in en blankning vid den senaste rekylen upp till snittvärdet för de senaste 18 dagarna, 18 EMA, den vinröda mittlinjen i grafen ovan.

Det var andra chansen att sälja SKF blankt, första var på ett utbrott ned från en toppformation. Tekniska trendföljare bör nu vara inne i blankade positioner, både rekyl- och utbrottshandlare.

Så länge trenden är starkt fallande, är ett köp inte aktuellt.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.aktieanalys_525.png

Veckograf med stöd och motstånd

Stöd och motstånd
I veckografen kan vi ta ut stöd inunder som mål. Dessa nivåer bör bara ses som en riktkurs för hur lågt kursen kan falla, de erbjuder inte bra sättupper för köp.

Nästa stöd har vi då vid 125 kr från fjolårets bottnar. Detta är dock långt från exakt, utan töjbart som ett gummiband (varför det är så svårt att köpa vid stöd).

Först om SKF tar sig upp över 150 kr ser det lite bättre ut, då kan vi ta sikte på 200 kr.

Rekommendation
Behåll blankade positioner.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA