BT-annons
Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2013-02-08
photo


Trendskifte i SKF
Efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp har SKF skiftat dagstrenden till fallande.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading_1123.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Sedan slutet av förra året har SKF trendat upp inom en stigande trendkanal. Köparna har styrt men för någon vecka hände något då de inte lyckades driva kursen upp mot en ny högre topp.

SKF föll därefter kraftigt och när rekylbottnen, markerad med en röd linje i grafen ovan, passerades skiftade dagstrenden till fallande.

Tekniska utbrottshandlare kunde då gå kort. Nu kommer nästa sättupp vid en eventuell rekyl.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading_1124.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
För att trejda rekylen applicerar vi indikatorerna för BT-kanalen.

Men det krävs fortsatt nedgång för att en sättupp för blankning skall fullbordas.

Även om trenden nu står redo att skifta är den ännu inte bekräftad av ett medelvärdeskors, vidare saknar vi noteringar vid det undra bandet i den fallande trendkanalen.

För att vi skall sälja SKF blankt på rekyl, krävs först en starkare momentumrörelse ned.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading_1125.png

Veckograf med stöd och motstånd

Stöd och motstånd
Just nu testas ett starkt stöd, bryts detta kan vi få den rörelse vi söker för att sedan gå in på rekyl.

I SKF bör man ligga kort just nu men för att vi skall trejda rekylen måste säljarna först visa framfötterna.

Rekommendation
Behåll sålda trendföljande positioner, avvakta med nya.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA