Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2011-02-15
photo


Ny trend i SKF
SKF trendar ned i en starkt fallande trend och då kursen noteras nära snittvärdet för de senaste 18 dagarna, gör vi oss beredda på att gå kort, sälja aktien blankt i hopp om att kunna köpa tillbaka den billigare om några månader.

 

http://borstjanaren.se/images/article_images/img5/skf.tekniskanalys2.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
I mitten av januari bröt SKF ned till en ny lägre botten. Då bekräftades dagstrenden som fallande med en ny lägre botten och utbrottshandlare kunde sälja aktien blankt.

Nu när vi haft en kraftig rörelse ned, kan vi slå fast att utbrottet var äkta, trenden är stark och det är dags att sälja blankt på rekyler.

För att trejda rekyler, använder vi oss av handelsstrategin BT Kanalen.

 

http://borstjanaren.se/images/article_images/img5/skf.tekniskanalys2.png

Dagsgraf med BT Kanalen

BT Kanalen
I grafen ovan ser vi våra indikatorer för BT Kanalen applicerade. En ny lägre topp i MACD-indikatorn bekräftar då det starka utbrotttet ned som vi såg i trendlinjeanalysen. Vidare noteras det korta medelvärdet under det lägre och ger såldes en hint om att trenden är negativ både på kort och lång sikt. Slutligen har vi noteringar under det lägre bandet i den fallande trendkanalen, vilket är ett tecken på aggressiva säljare; aktien såldes då långt från det som är normalt.

För att tajma entré använder vi oss av ett medelvärde för de senaste 18 dagarna, röd linje i grafen ovan. Om den träffas eller inte kan vi inte veta i dag, men om rekylen når vår entrénivå fullbordas vår sättupp, i annat fall går vi till nästa trejd och lämnat SKF tills det att vi får en regelrätt sättupp att trejda.

Då vi nu ser en första rekyl i en ny trend, kan man dock vara lite mer aggressiv och sälja aktien blankt något under snittvärdet. Nödutgången placeras något över tidigare topp, eftersom det är där först om vi får en högre topp som dagens fallande trend är hotad.

Rekommendation
Sälj blankt något under 18 EMA, i dag 174 kr.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA