VECKA 09
Onsdag
28
Februari
BT-annons
2023-05-09
photo


Aggressiva räntehöjningar i USA

 

Efter den senaste räntehöjningen i USA den 3 maj har räntorna nått nivåer som inte setts sedan 2007. Federal Reserve har genomfört aggressiva räntehöjningar i ett försök att tackla hög inflation, med en ökning på nästan fem procentenheter på bara 14 månader. I grafen ovan jämförs hastigheten och allvaret i de nuvarande räntehöjningarna med dem från andra perioder med penningpolitisk åtstramning under de senaste 35 åren.

Perioder av räntehöjningar mättes med hjälp av den "effective federal funds rate" (EFFR), som beräknas baserat på den viktade genomsnittliga räntan som banker använder för att låna till varandra över natten.

Det påverkas av Federal Reserves målområde, men bestäms av marknaden. 

Turbulens inom banksektorn är en orsak till oro, eftersom stramare kreditvillkor troligen kommer att tynga ned ekonomisk aktivitet.

Arbetslösheten är fortfarande låg och jobbtillväxten fortsätter vara positiv.

Arbetskraftskostnaderna, i form av lön och förmåner, ökar också, även om de i princip är oförändrade på en inflationsjusterad basis.

Inflationen ligger fortfarande över Federal Reserves mål på 2%, men har minskat under det senaste året.

För närvarande verkar det som om Federal Reserve har bromsat upp framtida räntehöjningar.

Dess senaste uttalande indikerade att det skulle "avgöra i vilken utsträckning ytterligare policyåtstramningar kan vara lämpliga", istället för tidigare uttalanden som förväntade sig framtida höjningar.

 
Börstjänaren

1 2 3 4 5 Nästa Sista Sid 1 av 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5