VECKA 21
Tisdag
24
Maj
BT-annons
2021-10-31
photo


Klassisk teknisk analys: motståndslinjer
Vår serie om den klassiska tekniska analysen fortsätter i dag med en genomgång av motståndslinjer. Eftersom motståndslinjer är en del av basen för den tekniska analysen, är förståelsen för dessa viktig. I följande artikel förklarar vi hur och varför de uppstår.

Motståndslinje (resistance)

Fakta
I en graf över en aktivt handlad vara har man alltid kunnat se att priset finner motstånd vid vissa områden. Det finns även nivåer i en graf som utgör stöd.

Stöd- och motståndsnivåer är själva grundstommen till den tekniska analysen. Genom att förstå varför och hur ett stöd eller motstånd byggs upp, är det också lättare att begripa bildandet av tekniska formationer såsom tex dubbeltoppar.

En stöd- eller motståndslinje kan vara antingen statisk eller dynamisk. Ett dynamiskt stöd är rörligt och bildas från trendlinjer och indikatorer som medelvärden. Det statiska stödet är emellertid fast och återfinns bland de horisontella linjerna.

Tolkning
Kriterierna för att en motståndslinje skall definieras är som följer:

[image]
Motståndslinje.

1) Den underliggande varan kan befinna sig antingen i en trend eller konsolidering. Vid punkt ett i grafen ovan träffar kursen på en motståndsnivå. Uppgången bromsas av och priset skall sedan falla från denna nivå.

2) Efter nedgången stiger kursen åter upp till tidigare topp (1). Om den inte passeras och kursen åter vänder ned från detta område (2), kan en horisontell linje förbinda de båda topparna, vilken bildar en motståndslinje.

3) Vid punkt tre bryts motståndslinjen och man säger att en köpsignal utlösts. Sker det under ökad volym är signalen extra stark.

Ju fler punkter en motståndslinje sammanbinder, desto starkare anses motståndet vara. En motståndslinje bör därav ritas in i grafen så att den förbinder det största antalet toppar som möjligt. Det är viktigare än att dra linjen vid den exakta toppennivån.

[image]
Motstånd- och stödlinje.

När ett motstånd bryts övergår den nivån till att istället bli ett stöd. Således är de linjer som befinner sig över kursens höjdläge motståndslinjer, och de som ligger inunder klassas därmed in som stödlinjer.

4) Vid punkt fyra rekylerar kursen tillbaka ned mot utbrottsnivån. Det tidigare motståndet utgör då stöd. Sannolikheten att kursen vänder upp är större än ett utbrott ned. En andra chans att köpa erhålles således.

Typfall

[image]
HON. Stödlinje.

I Honeywell kan vi se en motståndslinje som bildats under en längre tids konsolidering. Vid utbrottet upp ökade volymen, vilket ger en hög träffsäkerhet.

Efter uppgången föll kursen åter ned till den tidigare motståndslinjen. Denna gång utgjorde den dock ett stöd och gav ett andra tillfälle för köp.

[image]
HON. Motståndslinje.

Vi fortsätter en med Honeywell som i grafen ovan bröt upp över ett stark motstånd.

Köparnas kraft var så pass stark att en rekyl ned uteblev. Volymen var extremt hög.

Kommentar
Stöd- och motståndlinjer är som sagts basen för det mesta inom den tekniska analysen. Därför är det viktigt att förstå både hur dessa konstrueras och de bakomliggande psykologiska faktorerna.

När ett motstånd bildas innebär det att vid dess specifika nivå ökar säljkraften gång på gång. Det kan bero på att många anser att varan är dyr vid denna nivå och således säljer. När en motståndsnivå testats flera gånger är det ett bevis på att säljkraften verkligen är stark vid denna nivå.

Om en motståndslinje bryts och kursen noteras över, innebär det att den säljkraft som tidigare uppstod vid denna nivå avtagit. Säljarna kan dock åter samla kraft och driva ned priset, men det är mest troligt är att det sker vid nästa motståndsnivå, eftersom det är där säljkraften en gång tidigare ökat.

Man kan därmed säga att marknaden alltid rör sig mellan stöd- och motståndsnivåer.

Att ett motstånd alltid övergår till ett stöd om kursen bryter upp, beror till viss del på att de som tidigare sålde blankt vid och under motståndet (säljkraften som fick priset att falla) ligger med förlust vid noteringar över motståndslinjen. Det kan tänkas att de tar tillfället i akt och återköper sina positioner om kursen åter faller och närmar sig deras entrénivåer.

Att motstånd övergår till stöd har även att göra med den stora grupp som tidigare stod utanför marknaden och vid utbrottet ser ett tillfälle att ta position.


Här kan du läsa mer om Klassisk Teknisk Analys!

Artikeln är en repris från 2008.

 
Börstjänaren

1 2 3 Nästa Sista Sid 1 av 3
  • 1
  • 2
  • 3