BT-annons
Söndag 25 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2012-10-05
photo


Byt krona mot krone
Valutakorset NOK/SEK skiftar nu dagstrenden från fallande till stigande som ett resultat av att den norska kronan uppvisar en relativ styrka mot dollarn.
GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!


Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading_257.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Den norska kronan uppvisar nu styrka mot den svenska. Under sommaren var trenden för valutakorset NOK/SEK fallande, just nu ser vi ett trendskifte där kursen bryter upp mot en ny högre topp.

Det ger oss en klassisk sättupp för köp, entré kan göras direkt på dagens nivå. Den naturliga nödutgången ligger något under bottnen från slutet av september, först om NOK/SEK återvänder ned till detta område vet vi att dagens utbrott är falskt.

Får vi sedan en ny stark topp kan efterföljande rekyl tänkas vara köpvärd med vår strategi BT-kanalen. Men eftersom vi inte har en etablerad trend och en stark rörelse upp, är det för tidigt att trejda rekyler.

Ett köp i NOK/SEK innebär att man går lång i den norska kronan och säljer den svenska. Det är en spekulation på att norska kronan kommer att vara starkare än den svenska kronan relativt den nordamerikanska dollarn.

Medan USD/SEK står redo att skifta trenden till stigande, likt NOK/SEK, uppvisar norska kronan fortfarande styrka mot dollarn. Så den svenska kronan är mer intressant att sälja mot den norska kronan än den nordamerikanska dollarn, just nu.

Rekommendation
Köp norska kronan och sälj den svenska, vilket kan göras genom att trycka på köpknappen för valutakorset NOK/SEK.

 
Henrik Hallenborg