BT-annons
Söndag 25 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2014-02-19
photo


Norska kronan stärks mot svenska
Norska kronan stiger kraftigt mot den svenska och snart har dagstrenden vänt till stigande.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__1464.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Efter ett trendlinjebrott i valutaparet NOK/SEK kan ett köp bli intressant.

En uppgång i NOK/SEK innebär att den nordka kronan stärks mot den svenska. Men för att vi skall gå in med köp behöver vi först en teknisk sättupp, en edge.

Normalt sett kan vi köpa när kursen stiger upp mot en högre högsta. I grafen ovan är det lite svårt att ta ut en exakt nivå för att tajma entré. Lösningen på problemet blir två medelvärden på 55 och 18 dagar.

http://borstjanaren.se/images/twitter077_marg.png


http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__1465.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
När 18 EMA, den vinröda linjen, skär upp över den grå, 55 EMA, går NOK/SEK upp i köpzon.

Då råder det inte längre någon tvekan om att dagstrenden är positiv. Med ett par medelvärden kan vi alltså få en tydligare signal om den klassiska tekniska analysen är svårtolkad.

I dag noteras NOK/SEK fortfarande i säljzon men det är inte långt kvar till ett medelvärdeskors och köpzon.

Rekommendation

Avvakta, men NOK/SEK kan bli intressant att lägga på bevakningslistan om valutakorset går upp i köpzon.

 
Henrik Hallenborg