Torsdag 22 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2012-06-19
photo


Glada miner i Facebook
Facebook har vänt upp från en bottenformation, intradaytrenden är starkt stigande, väl värd att följa.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!
Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.aktieanalys_583.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Det är lite tidigt att trejda Facebook på lång sikt med hjälp av det tekniska. I grafen ovan börjar vi få lite data, men det är inte tillräckligt för att applicera tekniska handelsmodeller.

Bästa sättet att trejda Facebook just nu är att zooma in i en indtradaygraf, 60-minutersgrafen och följa trenden där.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.aktieanalys_584.png

60-minutersgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
I 60-minutersgrafen ovan har vi lite mer data att titta på. I denna graf ser vi trender precis som i en dagsgraf, enda skillnaden är att här går allt mycket snabbare.

Samma sättupper och strategier som vi trejdar i dagsgrafen kan appliceras i en intradaygraf.

I Facebook har vi då haft en bottenformation och ett utbrott upp mot en högre topp som sedan skiftade trenden till stigande. Denna sättupp uppmärksammade vi i ett av våra morgonmöten, och på Twitter blev det dagens trejd.

Eftersom utbrottet upp är starkt, är det rekylhandel som gäller.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.aktieanalys_585.png

60-minutersgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
När vi lägger på våra indikatorer för BT-kanalen har rekylhandlaren redan haft en sättupp för köp enligt BT-kanalen, när den vinröda mittlinjen i grafen ovan träffades.

Nu har vi åter en ny högre topp och trendföljare bör således vara inne i en riskfri position. Trenden är fortfarande stark, så missade man entré har vi ytterligare en chans på nästa rekyl.

En ny högre topp både i priset och MACD-histogrammet bekräftar den nya toppen. Frågan är bara när rekylen kommer, men det är något vi inte fundera på. Vi vet bara att när den kommer är den köpvärd om kursen inte segat sig upp till den senaste toppen och vänt ned efter en negativ divergens.

Rekommendation
Behåll köpta, köp mer på nästa rekyl.

 
Henrik Hallenborg