BT-annons
Söndag 25 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2009-11-11
photo


Getinge: svaga köpare
Getinge noteras högt upp i den stigande trenden. Köparnas kraft har mattats av och det innebär att vi snart kan spekulera i ett skifte av trenden.
[image]

[image]
Dagsgraf med BT-kanalen.


BT-kanalen
Getinge var intressant för köp då 18 EMA testades i slutet av oktober. Till kanalportföljen tog vi dock inte in aktien men anledning av det stora avståndet till den naturliga nödutgången.

Distansen blev stor därför att kursen gick direkt från en högre topp till en lägre botten.

Affären hade dock gått bra, men det innebär inte att vi gjorde något fel som inte tog position. Fel och misstag är inte relaterat till att gå miste om en möjlig affär eller att göra förlust, utan att misslyckas med att följa regler och det system man jobbar efter.

I dag noteras Getinge vid en ny högre topp, men MACD-histogrammet följer inte med upp till en högre. Det innebär att kursen inte accelererar lika fort som tidigare.

Då köparna tappar kraft brukar säljarna vara redo.

Vid ett nedtick i histogrammet fullbordas en negativ divergens mellan vår indikator och priset och då kan aktien säljas blankt på en möjlig trendvändning.

Systemet ger: behåll köpta positioner, sälj blankt vid nedtick.

[image]
Veckograf med trendlinjeanalys.


Trendlinjeanalys
I trendlinjeanalysen ser vi att det bör finnas några kronor kvar på uppsidan. Först vid 140 kr stöter aktien på ett starkt motstånd.

Det sammanfaller med taket i den stigande trendkanalen som visar vart de extrema nivåerna, i veckogragen, ligger.

Vid noteringar runt 140 kr så finns det en god potential för en blankad position. Det gäller dock att invänta ett nedtick före entré, så att vår setup fullbordas.

Tidigare artiklar på Börstjänaren
09-09-18 Getinge: vid mål 2
09-08-25 Getinge: första exit
09-08-17 Getinge: starkt köp!
09-02-03 Getinge: trend under kontroll

[image]
Henrik Hallenborg
hallenborg@morningbriefing.se
 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA