BT-annons
Söndag 25 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2017-10-27
photo


Getinges vd missnöjd men kursen rusar
Getinges vd Mattias Perjos inte nöjd med minskad nettoomsättning och ökade rörelsekostnader, aktien stiger dock.

Getinge med trendlinjer, graf från CMC Markets

Getinge
Medicinteknikbolaget Getinge är fast inom en jättelik räjong, dvs. bolaget saknar en stabil pristrend i dagsgrafen. På lång sikt i en veckograf, visar sig detta som en vanlig liten flagga.

Det gör att bolaget är svårt att handla med i en dagsgraf. Först skulle vi behöva ett utbrott från konsolideringen.

På lite kortare sikt är trenden positiv, då kursen gått från under 140 kr till 160 kr.

Getinges ebita-resultat för det tredje kvartalet blev före engångsposter 659 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2017. Analytikerna hade räknat med 903 miljoner kronor.

Omsättning för kvartalsperioden uppgick till 6 696 miljoner kronor, lägre än förväntade 6 864 miljoner.

Orderingången uppgick till 7 334 miljoner kronor, mot förväntade 7 199 miljoner.

Nettoomsättningen påverkades negativt av lägre orderingång under det andra kvartalet. De högre kostnaderna är relaterade till arbetet med att förbereda den föreslagna utdelningen av affärsområdet Patient & Post-Acute Care (PPAC).

Getinges vd Mattias Perjos inte nöjd med resultatet men marknaden verkar gilla bolaget även efter rapporten, då kursen fortsatt upp.

Rekommendation
Avvakta med teknisk handel i Getinge, eventuellt kan rekyler längre fram bli köpvärda om vi nu får en momentumrörelse upp mot 180 kr.

På lång sikt är stödet vid 135 kr avgörande. Under detta område är det fritt ändra ned till 75 kr, vilket innebär att man kan förvänta sig kraftigt fall i aktiekursen om den går under 135 kr.

Att ta position
Getinge kan handlas med Börstjänarens sponsor CMC Markets.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA