VECKA 29
Fredag
19
Juli
BT-annons
2024-06-15
photo


Ökad politisering leder till ökad polarisering
Vilken anledning finns det då för att sänka räntorna? Endast en. Billigare finansiering för finansiellt ansvarslösa stater.

Klippt från Göran Högbergs Finanskrönika – klicka här för att abonnera! 

Man kan tänka sig att åtminstone de med ”goda avsikter”, ”good intensions”, inför politisering för att minska polarisering, medans de med dåliga avsikter inför politisering väl medvetna om att det leder till ökad polarisering och därmed mer moget för ett maktövertagande av ”The Bad Boys/girls”.

”I´m just a soul whose intensions are good, don´t let me be misunderstood.”  Gammal härlig låt från 1978 om jag inte mins fel.

Den spelades ofta i korridoren i Lund 1978 i alla fall.

”Ökningar i penningmängden sätter igång en utbyte av ingenting mot något. Detta leder till att verkliga besparingar omfördelas från förmögenhetsgenererare till icke-förmögenhetsgenererare. Följaktligen försvagas processen för förmögenhetsgenerering och därmed takten av ekonomisk aktivitet. När pengar sedan kommer in på varumarknaderna innebär det att vi har mer pengar per vara. Detta innebär att varornas pris har stigit.

Därmed har vi här ökningar i varupriserna och en försvagning i ekonomisk tillväxt. Det är detta som stagflation handlar om. Vi föreslår att resultatet av penningpumpningen alltid är stagflation. Det är dock inte alltid synligt. När den verkliga poolen av besparingar kommer under tryck, blir fenomenet stagflation mer synligt.

Keynesians har ingen bra förklaring för stagflation, det vill säga ökande inflationstakt och arbetslöshet. Däremot har den österrikiska skolan länge pekat på att långvarig inflation följer ett förutsägbart mönster som leder till stagflation i slutändan.

Till skillnad från Keynesianerna, som tror att statliga utgifter och byråkrati är nycklarna till ekonomisk tillväxt, är det den byråkratiska staten som slukar resurser och kväver entreprenörer. 

Den första effekten av ECBs räntesänkning var en snabb nedgång i euro-dollarväxelkursen, vilket kommer göra medborgarna fattigare och importen dyrare. 

Ekonomin i eurozonen är inte i stagnation på grund av räntehöjningar. Den är i stagnation på grund av felaktiga finans-, industri- och energipolitik. Vilken anledning finns det då för att sänka räntorna? Endast en. Billigare finansiering för finansiellt ansvarslösa stater. Staten lovar dig gratis saker och tar betalt med mindre köpkraft, högre skatter och utarmning. Det finns inget som heter den så kallade inkluderande monetär och finansiell politik. Det är receptet för stagnation.

Det är talande när man ser omkring sig idag och identifierar vilka som har vapnen, klubborna, elchocksvapnen och stormtrupperna... när vi korrekt identifierar de som har makten att beskatta, frihetsberöva, fängsla, tortera och att skicka unga män och kvinnor i strid... när vi inser vilka som plågar företag, hindrar handel, reglerar framsteg, devalverar valutor och kräver privat egendom för sina egna syften, då ser vi tydligt och klart, präglat rätt där på förövarnas uniformer, det fettryckta, omisskännliga märket av Staten.”

Bill Bonner

Ett av de mest märkliga offentliga politiska idéerna i dagens Amerika är att ge kompensation till grupper av människor för skador lidna av deras förfäder. Det låter rimligt tills man inser att 'reparations' betalningarna måste komma från de levande, som inte hade någon del i missdåndet, och gå till andra levande människor som inte led av dem

 

 
Göran Högberg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 180
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180