VECKA 29
Söndag
21
Juli
BT-annons
2024-06-22
photo


Makt korrumperar
och absolut makt korrumperar absolut.

Klippt från Göran Högbergs Finanskrönika – klicka här för att abonnera! 

Keynesianism, John Maynard har fått på tok för mycket uppmärksamhet då hans teorier verkligen inte är ”TRUE ECONOMICS” utan någon slags pseudovetenskap och en politikers våta dröm.

Det är naturligtvis därför han har fått så mycket uppmärksamhet.

Keynes vände upp och ner på världen med sitt argument att sparande inte är livsnerven i investeringar; han hävdade att det tvärtom är en börda för ekonomin.

Hans åsikt var att kloka och allvetande planerare (med andra ord en pseudo-välvillig politbyrå) kunde korrigera makroekonomiska obalanser genom att manipulera marknadssignaler.

Innebörden av ett sådant system, som är helt i överensstämmelse med Marx femte "budord", är att det möjliggör en massiv centralisering av makten. 

Men makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut.

“Centralisering av kredit i statens händer, genom en nationalbank med statligt kapital som ett exklusivt monopol.” Karl Marx femte budord från kommunistiska manifested.

“State-sponsored fiat money has been the norm for more than ninety years, but its very instability makes it vulnerable to a regime of sound money.” – Thorsten Polleit

“Statligt sponsrad fiatvaluta har varit normen i över nittio år, men dess egen instabilitet gör den sårbar för ett system med sund penga.” – Thorsten Polleit

 
Göran Högberg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 180
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180