BT-annons
Torsdag 18 juli 2019
ANNONS
strip

photo
2018-05-27
photo


Portföljutvärdering +160% (257%) på 2 år!
Sedan början av 2016 har Börstjänarens Multi-portfölj stigit med 160% – eller 50% för den som inte tar så stor risk – och befinner sig nu nära All Time High-nivå.

BT Multi, riktig trading av en riktig förvaltare

Börstjänarens BT Multi-portfölj är en ”riktig” portfölj, vilket innebär att du får insyn i hur en professionell förvaltare och trader placerar ut köp- och säljorder samt hur han resonerar inför varje affär. Och framför allt innebär det att du själv har god tid och möjlighet att i lugn och ro agera på varje sättupp.

Varje vecka kommer en ny uppdatering med de mest intressanta affärsmöjligheterna just nu. Fokus ligger på handel med svenska Large Cap-bolag samt aktier noterade på Nasdaq 100 och S&P 100.

Alla affärer presenteras i god tid före entré. Eftersom vi handlar med jättar som Facebook, AstraZeneca, IBM m.fl. finns det ingen risk för att någon abonnent inte skall kunna göra samma avslut som vi. Vårt slippage (svinn) är lågt och entré görs nästan alltid på önskad nivå pga. hög likviditet.

BT Multi-portföljerna är alltså inte en portfölj som uppvisar resultat pga. rekommendationer i mindre bolag som rör sig när abonnenterna tar position samtidigt (pump and dump). Vi skulle kunna ha 1000 användare och ändå inte nämnvärt röra de marknader vi handlar.

BT Multi-portföljerna är seriös trading där varje avslut förs in i ett excelark till allmän beskådan. Det föreliggande backtestet bygger på de senaste 141 avsluten, dvs. från januari 2016 till i dag.

Portföljen har varit aktiv sedan 2007 med en rekylhandelsstrategi (med 70 procent träffsäkerhet). Sedan några år varvar vi dock rekylhandeln med en utbrottsstrategi. Tanken var också att handla divergenser men dessa affärer är få, då denna typ av handel är lite mer utmanande. Därav namnet BT Multi-portföljen.

Utvärderingen som följer är gjort ”på riktigt” dvs. varje affär har noga förts in med ett kapital som utgångspunkt. Vi har tagit 2 procent i risk per affär och utifrån det räknat ut positionens storlek, vilket innebär större positioner när det går bra och mindre under sk draw downs (nedgångsperioder), dvs när det går dåligt.

Under dessa år har vi mottagit utdelningar men dessa är inte medräknade. Uppskattningsvis skulle de täcka kostnaden för handel, courtage m.m. och möjligen ändå ge en slant över beroende på vilken mäklare man använder.

I samband med att Börstjänarens portfölj övergick till att kombinera strategier i en multimodell, presenterades portföljen med riktiga statments på en depå. Dessa utdrag visade sig dock vara så svåra att läsa av och förstå, att vi gick tillbaka till vår presentation av ett excelark för att behålla abonnenterna och nå ut till en större publik.

Det unika med Börstjänarens Multi-portfölj är att du kan "ta rygg" och själv göra exakt samma sak. Varje affär presenteras så som det ser ut på riktigt. Resultatet som följer är inte ett resultat av kreativt bollande med siffror, utan genererat av verkliga handelssättuper. Be oss gärna om excelarket för evidens!

(OBS! Nya siffror: +89% i år, +257% på 2 år, läs mer här!)

BT Multiportföljen vs OMXS30 mellan 2016-2018 med 2 procent risk 

BT Multi 50% med låg risk

Det är hur mycket man riskerar per affär som bestämmer volatiliteten i kapitalet. Till BT Multi-portföljerna rekommenderar vi 2 procent, vilket brukar vara standard i en seriös portfölj. Det betyder att vi aldrig förlorar mer än 2 procent av portföljens värde när en nödutgång eller stop loss träffas. Om kapitalet är 100 000 kr och vi gör en förlust, blir den alltså bara 2 000 kr.

Med 2 procent i risk har BT Multi avkastat 51 procent sedan 2016. Under samma period har OMXS30 gått upp med 9 procent. 


I grafen ovan kan vi se att det dock inte gått spikrakt upp, det gör det aldrig. All typ av handel på börsen har perioder när det inte går så bra, då gäller det att förlora så lite som möjligt. 

Under en period sjönk BT Multi från +50 procent ned till +30 procent. Det var en period när kapitalet sjönk från 150 000 kr till 130 000 kr, vilket är en dipp på 13 procent. Jämfört med andra börshandelsmodeller, är en nedgång på 13 procent extremt lite i förhållande till vinsten på 51 procent.

Tidigare i kurvan kan vi se en nedgång från 20 procent till 10 procent. Det var när kapitalet sjönk från 120 000 kr till 110 000 kr dvs. minus åtta procent. 
 

BT Multiportföljen vs OMXS30 mellan 2016-2018 med 5 procent risk

BT Multi 160% med hög risk

Om vi istället för 2 procent per affär riskerar 5 procent, betyder det att vi förlorar 5 000 kr varje gång vi har fel istället för 2 000 kr.

Denna procentsats är för den som går för stor avkastning och kan sova gott om nätterna när kapitalet rasar med 30 procent eller mer.


Om vi riskerar 5 procent per affär, hade vi haft en draw down från 260 000 kr ned till 180 000 kr, vilket motsvarar 30 procent.

Det är inga fel att riskera 5 procent men man måste vara medveten om att svängningarna blir mycket större än vid 2 procent. Kanske man har riskkapital att riskera med målet på extraordinärt resultat, då är 5 procent helt ok!

Vår rekommendation är dock 2 procent för att sova gott om natten.
 

BT Multiportföljen resultat per affär i procent

BT Multi gjorde 141 avslut

Från 2016 till i dag har 141 avslut gjorts. Det går perioder när portföljen är inaktiv, knappt något händer och vi vet knappt om det är köp- eller blankningsknappen som gäller. Men sedan plötsligt händer det att marknaden rör på sig och då blir vi mer aktiva.

Under dessa perioder när vi inte är så aktiva, kommer det allt som oftast mejl från missnöjda kunder som "betalt för action". Men alltsedan 2007 har vi inte tagit en enda affär i syfte av att tillfredsställa dessa abonnenter.

På Börstjänaren erbjuder vi kvalitet, dvs. vi agerar bara när vi kan se en klar fördel. Abonnenter som inte har tålamod att vänta ut rätt läge blir kortvariga kunder – och sannolikt blir de kortvariga även på börsen, då tålamod är en förutsättning för att lyckas.

Börstjänarens portfölj är en inblick i vad vi gör, ingenting annat. Det är inga rekommendationer och inga affärer genomförs alltså i syfte att sälja abonnemang och tillfredsälla en skara otåliga traders som förväntar sig det omöjliga.

Av 141 affärer var det bara en förlust som blev större än 2 procent. Detta kan ske när priset öppnar med ett gap och vi inte blir fyllda på utsatt nivå. Det är sällan som dessa förluster blir särskilt stora, eftersom vi generellt sett jobbar med väldigt breda stoppar. I detta enda fall blev förlusten 2,76 procent.

Vinsterna blir dock större än 2 procent, det är när vi kommer in i "home runs". En släpande exit innebär att vi kan rida långa trender. Men av historiken att döma krävs det många försök för att komma in i en riktig vinnare. Den affär som gick bäst under perioden lyfte portföljen med 8,64 procent. 

 

BT Multi med endast rekylaffärer enligt BT-kanalen mellan 2016-2018

Rekylhandel med hög träffsäkerhet

Med 2 procent i risk per affär har den som endast agerat på rekylaffärerna sedan 2016 avkastat 36 procent.

En anledning att endast ta dessa affärer kan vara att hålla träffsäkerheten hög. Så snart man börjar med utbrottshandel sjunker antalet ”gröna” affärer och kapitalkurvan blir genast lite hackigare.

Rekylhandel är perfekt för nybörjare som vill ha många rätt. Med lite erfarenhet kan man sedan applicera sättupperna för utbrott.


Vi får ofta kritik pga. "för breda stoppar” dvs. för stort avstånd till exitnivån, nödutgången. Men inte heller där lyssnar vi på våra abonnenter. Just på grund av att vi är helt orubbliga när det gäller att anpassa tradingen efter marknaden och våra strategiers inneboende krav, snarare än kundens önskemål, lyckas vi visa resultat år efter år.

Portföljen skulle vara mindre lyckosam om den anpassades efter alla idéer och förslag. Med dessa siffror visar vi att breda stoppar är en väg till framgång!

Räknar man avståndet till nödutgången i procent bör man tänka om; det är volatiliteten som är viktig. Om vi sätter en stopp på 5 eller 10 procent har ingen betydelse. Är volatiliteten hög tar vi helt enkelt mindre positioner.

Abonnenter som vill jobba med tajta stoppar kan dock också göra det. T.ex. är det enkelt att lägga in en sk ATR-stopp (byggd på den aktuella aktiens genomsnittliga ”dagsmarsch”). Det är inte säkert att modellen blir dålig för det, det kan faktiskt vara mycket lyckat. Men det är inte vad vi gör i BT Multiportföljen.

Unikt för denna portfölj och modell är att det inte finns en version 2. Vi jobbar med samma strategier som för 10 år sedan, eftersom de fortsätter att fungera år efter år. Vi gör inte detta för att sälja tradingsystem, om vi gjorde skulle BT-kanalen vara uppe i version 10!

BT Multi med endast rekylaffärer enligt BT-kanalen med start 1 januari 2018 

BT Multi rekylhandel i år

Sedan 1 januari i år har rekylhandeln i BT Multi gått upp med 15 procent.

Kurvan ovan visar att vi just nu är inne i en period där vår handelsmodell är lönsam. Ökad volatilitet och oroligheter i marknaden är något positivt för vår portfölj som inte har någon korrelation med ett aktieindex. Bara för att OMXS30 går upp betyder inte det att vi visar resultat.

Portföljen både köper och blankar, vi är med i negativa trender och tjänar en slant på panik. Under det stora raset år 2008 låg vi 100 procent i blankningar och det kommer vi att göra även i nästa bear-marknad.

Det är så våra modeller är konstruerade; vi följer trenden upp eller ned. Så länge det stiger köper vi, vänder det ned byter vi fot och blankar.

För att vi då skall visa resultat behöver vi trender antingen upp eller ned. Med alla svenska Large Cap-aktier samt bolagen på de amerikanska listorna, finns det alltid objekt som trendar upp eller ned. Bara för att indexen rör sig sidledes betyder inte det att vår handel kommer att gå dåligt.

Och trendar indexen, är det lite extra plus för när hela marknaden rör sig brukar det vara som att skära guld med täljkniv.

Passa på!
Abonnera på portföljen och få en utbildning i rekylhandel på köpet!

Läs mer här!

Träffsäkerhet

Under testperioden gjordes 85 rekylaffärer. Av dessa var 25 förluster, tre break even och resterade större eller mindre vinster. Det ger oss en träffsäkerhet på 71 procent, en siffra som varit konstant sedan 2007.

Givetvis har vi perioder när träffsäkerheten är mycket lägre men över en serie med affärer når vi siffran 70 procent ”gröna”.

Av alla 141 affärerna var 87 affärer vinst, 7 break even och 47 förluster. Det ger oss en träffsäkerhet på 67 procent om vi räknar break even som ”gröna” (de var i varje fall inte röda).

Bland utbrottsaffärerna låg träffsäkerheten på 60 procent, allt över 50 procent kan anses som över förväntan.

Ta tag i dig själv och din trading!

Nu har du chansen att göra något positivt av din trading. Bli inte sittande med Svarte Petter i nästa Bear-marknad. Med BT Multi-portföljen finns det inga garantier, men du kan se hur en trader med över 20 års erfarenhet av en aktiv handel agerar och tänker.

Och blir det ingen bear-marknad är det hög tid att lära sig en aktiv börshandel för att själv ta tag i sin portfölj.

Upplägget med BT Multi är att du får allt, strategier och riskhantering för att sedan en dag ta steget ut i det fria och göra detta själv. 

Abonnemanget både utbildar och kommer med förslag på intressanta marknader.

BT Multi visar hur professionell trading går till på riktigt, något unikt!

Slå till!

Passa på att teckna dig för Börstjänarens BT Multi-portföljen, klicka här!

 

 

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS
BT-annons