VECKA 39
Onsdag
23
September
BT-annons
2017-10-15
photo


The Complete Börstjänaren Add-on Package!
Ta del av Börstjänarens alla strategier i ett och samma chartprogram: Kandelaber, BT Utbrott, BT-kanalen, Henry Boy, IDNR5 mm med Börstjänarens nya MetaStock Add-on!
The Complete Börstjänaren Package!

• BT-kanalen Add-on på svenska
• Börstjänarens trendtrejdingsystem i Metastock
• Börstjänarens Add-on till Metastock innehåller allt du behöver för att
   trejda de strategier som förekommer på webbplatsen Börstjänaren

Köp den i BT-Shop nu!

ALLT I ETT

Heltäckande Metastock Add-on!

Professionellt handelsverktyg

Börstjänarens Add-on med innehållande strategier och indikatorer är framtagen av Henrik Hallenborg för att i första hand användas i Hallenborg & Sandström Fund Managements (HASAFUMA:s) CTA-handelsprogram. Nu kan du därmed själv ta del av grundvalarna till den "quant trading" HASAFUMA utför.

 

Kompletta strategier

Denna Add-on är en samling kompletta strategier som du kan börja handla med direkt, så som de beskrivs. Du behöver ingen längre erfarenhet för att förstå och komma igång med din handel efter de beprövade modeller som presenteras.

I Börstjänarens nya Add-on till Metastock får du allt som behövs för att trejda våra handelsmodeller. Alla strategier presenteras med exakta nivåer för köp- och säljbeslut men även med en analys på svenska som hjälper dig att tolka grafen.

 

Expertrådgivning

I Metastock presenteras modellerna med en Expert Advisor som hjälper till att analysera marknaden efter den valda strategin och tar fram nivåer för köp och sälj. Med en template(sv. mall) för varje strategi kan du snabbt applicera vald modell på det instrument du är intresserad av. Och med våra layouter kan du snabbt få en bred överblick över de marknader och strategier du trejdar.

Med funktionen Explorer kan du med bara en knapptryckning snabbt scanna igenom tusentals marknader för att hitta intressanta sättupper.

 

Fullsmockat Action-paket!

Börstjänaren Add-on innehåller också ett stort antal indikatorer som mäter styrkan i trenden, volymen och volatiliteten. Och en släpande nödutgång som avgör exit på vinnande positioner i en befintlig trend.

Metastock och Börstjänarens Add-on innehåller allt du behöver för att komma igång med teknisk handel!

Ja tack, ta mig till BT-Shop nu!

ALLT I ETT

 


Innehåll:

 

STRATEGIER/EXPERT ADVISOR
BT KANDELABER BT-KANALEN AUTOMATIC
INDIKATORER BT-KANALEN BT-KANALEN DAYTRADING
LAYOUTER BT UTBROTT BT FOREX
MALLAR BT TREND IDNR5
SCANNING HENRY BOY BT-KANALEN LICENS


(Navigera med länkarna i listan ovan. För att komma tillbaka till listan, klicka på i-symbolen eller använd webbläsarens backtangent.)

ALLT I ETT

 

Strategier/Expert Advisor

Du behöver bara en enda strategi för att trejda med vinst. Frågan är inte vilken metod som är bäst, utan vad som passar just dig bäst. I Börstjänarens add hittar du olika typer av handel i olika tidsskalor, du kan välja vad som passar dig och din trejdingstil bäst.

Expert Advisor är en mycket avancerad funktion där varje strateg presenteras utförligt med automatiska analyser som hjälper dig att tolka grafen men också ta ut exakta nivåer för när man skall köpa eller sälja samt när det är dags att göra exit, vinst eller med förslut.

I Börstjänarens Add-on ingår analyser och handelsnivåer för följande modeller:

BT-kanalen

Börstjänarens handelsmodell för rekylhandel som ofta ligger till grund för analyser på sajten.

 

BT-kanalen Automatic

En automatisering av BT-kanalen som tar bort den subjektiva bedömningen helt

 

BT-kanalen Daytrading

BT-kanalen är anpassad efter vad som krävs för att aktivt följa intradaytrenden

 

BT Utbrott

Garanterar entré före alla stora trender

 

BT Forex

Trejda 24h om dygnet måndag till fredag med en modell som också tillåter lite nattsömn

 

BT Trend

Tar tempen på trenden, volymen och volatiliteten. Ger divergenssignaler i en svag trend

 

Kandelaber

Börstjänarens försvanskning av Candelsticks med exakta nivåer för köp och sälj för varje sättupp

 

Henry Boy

Trejdar utbrott från en insidesdag

 

IDNR5

Försöker ta sig in i en långsiktig trend med en kortsiktig sättupp

ALLT I ETT

 

Indikatorer

Börstjänaren släpande nödutgång är konstruerad för att rida starka trender så långt som möjligt utan att ge tillbaka för mycket vinst när det vänder. Det innebär att man blir utstoppad om trenden stiger men accelerationen avtar. Vår släpande nödutgång baseras på tidigare högsta- och lägstanoteringar samt hur snabbt kursen stiger i förhållande till tidigare noteringar.

Utöver en mängd med strategier ör Börstjänarens Add-on fylld med de indikatorer som vi själva jobbar med och som ligger till grund för de medföljande handelsmodellerna. De indikatorer som ingår är följande:

 

Släpande köpstopp

En släpande nödutgång som stegvis följer med upp beroende på volatilitet och accelerationen i trenden.

 

Släpande säljstopp

En släpande nödutgång för blankade positioner som stegvis följer med ned beroende på volatilitet och accelerationen i trenden.

 

Hallenborg band

Är den kanal som omsluter kursen. Banden baseras på de dagliga svängningarn, likt Bollinger Bands, skillnaden är att de inte rör sig lika snabbt. Det är alltså inte band som ger köp- eller säljsignaler, utan merkerar ut de extrema nivåerna i grafen.

 

BT trendstyrka

Mäter styrkan i trenden, hur snabbt kursen rör sig i förhållande till tidigare noteringar. Med denna insikator kan man avgöra om trenden är stark nog att följa

 

BT volymstyrka

Mäter volymen i förhållande till volatiliteten, de dagliga svängningarna. Indikatorn bekräftar trenden så länge som volymen ökar och rörelsen har momentum.

 

BT handelsvolym

Ett stapeldiagram visar den dagliga omsättningen för att t ex. få ett utbrott bekrftad av volym vilket skulle ge en starkare signal.

 

BT snittregion

Hur mycket kursen rör sig i snitt per dag. Ett ökad snitt innebär att volatiliteten stiger. Indikatorn kan användas för placering av nödutgång där det är mycket viktigt att ta del av just de dagliga svängningarna.

 

BT Momentum

Mäter styrkan i den senaste rörelsen i förhållande till tidigare noteringar. Accelererar trenden kan den sägas ha momentum och på så sätt vara säl värd att följa.

 

BT RSI

RSI används för att mäta hur snabbt kursen rör sig i förhållande till tidigare noteringar. Divergenser mellan RSI och priset varnar för en svag trend.

 

BT ADX

Kanske det enklaste sättet att mäta styrkan i en trend är med ADX. Ett högt ADX-värde innebär en stark trend väl värd att följa.

ALLT I ETT

 

Layouter

Med Börstjänarens Add-on följer det med olika layouter. På så sätt kan man snabbt ta upp en layout för daytrading, Kandelabertrejdning, FOREX-handel, BT-kanalen eller en summering av alla modeller. Följande layouter medföljer:

 

BT Charts

I BT Charts kan du snabbt analysera en aktie med flera olika modeller; Kandelaber, BT-kanalen, BT Utbrott, Henry Boy, IDNR5 och Trend.

 

BT Forex

Denna layout innehåller de sex större valutaparen med vår BT FOREX-strategi applicerad. I första hand bör man rikta in sig på majors som punder, euron, aussie, kiwi, loonie och yen. Sedan går det bra att lägga in aktiva valutakors.

 

BT Daytrading

Daytrading bör utgå från enkla modeller för att man skall kunna ta snabba beslut. I vår layout för daytrading finner du intradaygrafer med handelsmodellerna Kandelaber, Henry Boy, Trend, BT Utbrott och BT-kanalen.

 

BT-kanalen

Denna layout samlar BT-kanalen, BT-kanalen Automatic och BT-kanalen Daytrading på ett och samma ställe. Här finner man också en graf med modellens släpande nödutgång.

ALLT I ETT

 

Mallar

Med en template eller mall kan man snabbt applicera en strategi på det valda instrumentet. Alla modeller har sin egna template:

BT-kanalen
BT-kanalen Automatic
BT-kanalen Daytrading
BT-FOREX
BT Trend
BT Kandelaber
Henry Boy
IDNR5
BT Utbrott
BT Charts

ALLT I ETT

 

Scanning

Med Börstjänarens Add-on finns det också möjlighet att scanna marknaden efter intressanta sättupper. På kort tid och med en knapptryckning kan man ta fram en lista över aktuella sättupper och intressanta marknader. Följande modeller går att scanna marknaden med:

BT-kanalen
BT-kanalen Automatic
IDNR5
Henry Boy

Varje handelsmodell är programmerad så att köp och säljsignaler syns direkt i grafen. Till de tekniska sättupperna presenteras sedan exakta nivåer för när köper skall göras och när det är dags att ta hem vinst eller stoppa förlusten. En förklarande text hjälper till att analysera marknaden utefter vald strategi. BT-kanalen presenteras t ex. med en automatiserad analystext som förklarar trenden, dess styrka och om den är värd att följa.

Med automatiserade analyser och nivåer för varje sättupp kan du trejda Kandelaber, BT Utbrott, Henry Boy, IDNR5 och BT-kanalen som nybörjare. En expert kan ta grunderna för dessa modeller och utveckla dem efter eget tycke. Bara genom att göra en strategi till sin egen har man vad som krävs för att kunna lita på den.

Med Börstjänarens Add-on behöver du aldrig mer lite på mäklare eller analytiker, du behöver aldrig mer tveka inför ett köp eller exit, allt finns där.

ALLT I ETTStrategibeskrivningar


BT Kandelaber

Trejda kandelabersättuppen!

Kandelaber är Börstjänarens försvenskning av den japanska Candlestick-metoden. Följ den dagliga utvecklingen av marknaden grafiskt med poetiska och träffsäkra kandelaberformationer.

 

Kandelaberanalys

Kandelaber är en gammal japansk analysmetod med anor från 1700-talets risbörs i Osaka. Ryktet gör gällande att skaparen av analysformen, Muneisha Homna, en gång gjorde 100 vinstaffärer i rad.

De sista tjugo åren har de uttrycksfulla graferna med de sällsamma formationsnamnen erövrat västvärldens analyshus och handelskammare.

 

Kandelaberformationerna

Kandelaber är Börstjänarens översättning av den engelska beteckningen Candlestick, där även själva formationerna fått svenska namn såsom: Björkram, Gravstenskors, Stigande vindöga, Svart moln, Tvärvändning etc - alla med sina speciella betydelser.

Vår expertkommentar ger den exakta entrénivån för varje sättupp som bildas i grafen, och även säljnivåer för vinsthemtagning respektive nödutgång. Varje signal presenteras med en utförlig analys och värderas utifrån förväntad träffsäkerhet och marknadspotential.

ALLT I ETT

 

BT-kanalen

Börstjänarens träffsäkra strategi för rekylhandel

BT-kanalen är Börstjänarens pålitliga metod för handel med trenden. Följ dagliga trendanalyser med köp- och säljförslag i de marknader som intresserar dig.

 

BT-kanalen strategibeskrivning

Börstjänarens strategiför handel med trender är utformad för att uppnå en hög träffsäkerhet med bibehållande av goda vinstmöjligheter.

Du köper på nedrekyler, tillfällig svaghet, i en starkt stigande trend, eller säljer blankt i fallande trender när kursen återhämtar sig.

BT Kanalen lämpar sig utmärkt för dig som vill sköta en egen investeringsportfölj med trygg vägledning av en väl beprövad handelsstrategi.

 

Kanalgrafen

Varje dag uppdateras graferna med kort och långt medelvärde, trendkanal samt trendstyrkeindikatorn MACD, som tillsammans utgör grunden i handelsmodellen.

Längst ner i grafen markeras om marknaden befinner sig i köp- eller säljzon, och när systemet fullbordat en handelssättupp markeras denna ut med grön resp röd pil för köp resp. sälj.

Beroende på trendens styrka skriftar staplarna färg: grön för köp, röd för sälj samt grå för neutral.

 

Expertkommentaren

Vår expertkommentar gerdaglig analys och utvärdering av trenden och talar om när det är dags att förbereda sig för köp eller sälj. Analysen snabbsummerar ur teknisk synvinkel vad som är positivt resp negativt för marknaden i fråga.

Varje dag presenteras även nivåer för släpande nödutgång, som låter dig rida starka trender till deras slut, samtidigt som du försäkrar dig om att ta hem vinsterna i tid när det vänder.

Utöver exakta nivåer för entré, exit och målkurser innehåller kommentaren också Börstjänarens trendsignaler samt en indikator som visar trendens styrka på en skala 1-10.

För hjälp att välja ut affärsförslag och tolka graferna, se Börstjänarens kanalportföljabonnemang!

ALLT I ETT

 

BT Utbrott

Köp dyrt med BT Utbrott!

BT Utbrott är Börstjänarens strategi för att tidigt fånga trender. Följ den dagliga trenden från första början i alla marknader!

 

Utbrottshandel

Börstjänarens modell förutbrottshandel går ut på att köpa "dyrt" och sälja ännu dyrare. Rekylhandel i all ära – men de stora rörelserna fångar man genom att vara med från början i starka trender som aldrig tittar tillbaka.

Strategin är avancerad i den bemärkelsen att det kan krävas ett flertal försök innan man kommer in rätt i en trend. Detta ställer höga krav på utövaren och är endast att rekommendera för erfarna trejdare.  

 

Utbrottsgrafen

Grafen innehåller fyra linjer: en heldragen linje ovanför kursen anger köpnivå och en motsvarande linje under kursnoteringen anger blankningsnivå. Däremellan finns de streckade linjerna för den släpande nödutgången.

Varje gång en köp- eller säljsignal inträffar anges detta med en speciell symbol i kursgrafen, som också innehåller en indikator för snittregion.

 

Expertkommentaren

Vår expertanalys underlättar hanteringen av strategin, med angivande av exakta köp- och säljkurser. Entré görs alltid i fyra delar, enligt en pyramidstrategi, där man ökar positionen endast om kursen går i rätt rikting. På så sätt kommer man in i en stor postition bara när en trend väl är etablerad – vid falska utbrott hålls positionen liten.

Strategin arbetar med två olika nödutgångar (stop loss-nivåer): en fast, som presenteras vi köpet och en släpande, som tar vid när kursen börjar trenda och rör sig i rätt riktning.

ALLT I ETT

 

BT Trend

Graftjänsten som ger dig koll på trenderna!

BT Trend är Börstjänarens modell för att hålla koll på trend, volym, styrka och riktning. Följ den dagliga utvecklingen i över alla marknader som intresserar dig med våra utvalda volym- och trendindikatorer.

 

BT volymstyrka

BT Volymstyrka är Börstjänarens egenutvecklade indikator som kombinerar volymen och volatiliteten (kurssvängningen) för att bestämma trendens styrka. BT Volymstyrka kan på ett enkelt sätt användas för att bekräfta eller avfärda både stigande och fallande trender.

 

Handelsvolym

Genom att hålla koll på handelsvolymen kan man bilda sig en uppfattning om de senaste dagarnas aktivitet i den aktuella marknaden.
En ökad handel kan ses som en bekräftelse på den aktuella, stigande eller fallande, pristrenden.

 

Bollinger band

Den välkända Bollinger band-indikatorn används främst för att avläsa volatiliteten i en marknad. Är rörelserna små och sidledes kan man förvänta sig ett utbrott åt något håll, följt av en stark rörelse. Men är volatiliteten hög och banden breda ökar sannolikheten för en paus i trenden.

 

RSI

Welles Wilders Relative Strength Index (RSI) jämför dagens kurs med tidigare noteringar och avgör om marknaden är extrem över- eller undervärderad ur ett tekniskt perspektiv. Indikatorn mäter också trendens styrka och ger köp- resp. säljsignaler mot trenden när är svag. Dessa signaler förekommer relativt sällan men är automatiskt programmerade i vår graftjänst BT Trend.

 

Stöd och motstånd m.m.

BT-trendstyrka visar hur stark en trend är på en skala 1-10; de viktigaste stöden och motstånden i grafen baserat på den klassiska tekniska analysen; statistik, över daglig handelsregion, snittregion (ATR), ettårshögsta, ettårslägsta mm. samt sist men inte minst: Börstjänarens trendsignaler på kort och lång sikt.

ALLT I ETT

 

Henry Boy

Dagliga signaler för kortsiktig handel

Henry Boy är Börstjänarens modell för att på egen hand trejda utbrott från en kortsiktig trend. Denna lättfattliga handelsmetod bygger på att trejda s.k. insidesdagar, då marknaden gör en tillfällig paus.

 

Henry Boy – insidesdag

Graferna i Henry Boy automatiska köp- och säljsingaler enligt fasta regler.

Strategin lämpar sig utmärkt för dig som vill komma in i en aktie i samband med  bolagsrapporter eller andra högintensiva perioder. Du kan också trejda utbrott när en aktie rört sig sidledes en längre tid. Eller dra nytta av de snabba och stora svängningarna i råvarumarknaderna, där denna strategi firar sina största triumfer.

 

Insidesgrafen

Grafen markerar ut insidesdagarna när det är aktuellt att förbereda en trejd.
Köp- och säljsigaler visas direkt i anslutning till insidesdagen.
Vid "falska" utbrott visas Lappkastsignaler (stop-and-reverse), där man byter fot: gör exit och tar motsatt position.

 

Expertkommentaren

Vår expertkommentar ger den exakta entrénivån för varje trejd och även nödutgången. I varje sättupp väljer du mellan fyra olika målnivåer för att anpassa affären till din egen riskprofil.

Varje affärssättupp anger också risk och möjlig utdelning, så att du enkelt kan avgöra risk/vinst-kvoten – är affären värd att ta eller ej? För varje affär anges också en släpanden nödugång för dig som vill sikta högt.

Som alaterntiv vinsthemtagningsmodell anges också den dagliga snittregionen (ATR), som ger dig möjlighet att skräddarsy din exitnivå. Läs detaljerad info om Henry Boy här!

ALLT I ETT

 

BT-kanalen Automatic

Trejda en automatiserad version av BT-kanalen!

Börstjänarens handelsmodell BT-kanalen Automatic är ett enkelt system för rekylhandel med trenden. Med hjälp av chartprogrammet Metastock och vår Add-on, kan du varje dag få hjälp med att välja ut intressanta aktier, råvaror och valutor för handel med trenden.

Sättupperna är automatiserade, vilket innebär att köp- och säljsignaler inte har någon subjektiv bedömning. Till skillnad från BT-kanalen där man har möjlighet att välja bort tveksamma sättupper som inte ger en trevlig risk/reward-kvot, har BT-kanalen Automatik ett mer systematiskt närmande där handlaren själv har lite att säga till om på vilken nivå nödutgången skall placeras eller när vinst säkras, allt är automatiserat!

Varje affärsförslag innehåller nivåer för entré och exit. Väl inne i en vinnande trejd, tar vår släpande nödutgång över så att du aldrig behöver fundera på när det är dags för vinsthemtagning.

 

Automatiserad handel

Automatiserad handel eller inte, frågan är inte vad som är bäst utan vad som är bäst för just dig. För en del kan det vara lättare att ha fasta regler uppsatta när det stormar, när en strategi går dåligt och befinner sig i en draw down. Genom att i förväg veta exakt när entré och exit skall göras, kan man sätta på autopiloten (dvs. placera ut stoppar i marknaden) och fokusera på annat än att stirra på skärmen.

 

BT-kanalen i praktiken

BT-kanalen Automatic köper och säljer rekyler mot en redan befintlig trend. Med en subjektiv bedömning, vanliga BT-kanalen, kan ett tränat öga få upp träffsäkerheten. Med en automatisering av modellen kan man räkna med något lägre träffsäkerhet men det betyder nödvändigtvis inte att strategin är mindre lönsamt. Modellen tar bara position när en stark trend tar paus, därför kommer man att stå utanför många stora rörelser i marknaden.

Målet är alltså att fånga en liten del i mitten av en längre trend.

BT-kanalen Automatic kan användas i önskat tidsintervall, från intraday till månadsgrafer. Strategin kan med fördel appliceras i en 5-minutersgraf för daytrading, men det går också bra att välja sin egna tidsintervall för intradaygrafen. Den som är lite mer långsiktig kan t ex. använda en graf på 89 minuter eller dagsgraf.

 

Expertkommentaren

Vår expertkommentar ger exakta entré- och exitnivåer för varje sättupp. Medan BT-kanalen innehåller en lång utförlig analys, har BT-kanalen automatik enbart det nödvändigaste i expertkommentaren, eftersom man inte behöver analysera marknaden eller sättuppen när det sker automatiskt. Nivåerna för entré är kända långt före signalen kommer, varför det går bra att placera ut order dagen före om man trejdar i en veckograf. Sedan sker allt automatiskt.

ALLT I ETT

 

BT-kanalen Daytrading

Dagshandla med BT-kanalen

Skillnaden mellan BT-kanalen Daytrading och vanliga BT-kanalen är att denna strategi är anpassad efter de krav som ställd vid en kortsiktig handel av intradaytrenden i aktivt handlade marknader som S&P 500 och EUR/USD. Modellen köper lika mycket som den säljer blankt och är något förenklad för att snabba på beslutsprocessen.

BT-kanalen Daytrading är alltså inte helautomatiserad som BT-kanalen Automatic (som också går att använda för daytrading).

 

Daytrading

Daytrading innebär att man följer intradaytrenden istället för t ex. den i en dagsgraf. Man analyserar trenden i en femminutersgraf och där tar sig in i trenden på tillfällig svaghet dvs. rekyler.

Tidsskalan på grafen väljer man dock själv. Vi rekommenderar 3 eller 5 minutersgrafer men det går även bra att exprimentera med längre intervall.

 

Börstjänarens Daytrading-strategi

Strategin BT-kanalen går i dess orginalform mycket bra att trejda de kortsiktiga trenderna. Men när marknaden rör sig snabbt och man trejdar i en femminutersgraf i 15-20 marknader samtidigt, kan det bli svårt att hinna med att göra rätt bedömning snabbt i det subjektiva moment strategin har.

Med BT-kanalen Daytrading kan man snabbt se om en sättupp är värd att trejda eller inte, har momentum eller inte samt ta ut nödutgång och exitnivå.

Denna modell väntar på en stark rörelse och hoppar på först efteråt för att fånga en bit i mitten.

 

Expertkommentaren

Expertkommentaren ger den exakta entrénivån för varje sättupp som bildas i grafen. Du får bara det absolut nödvändigaste för att snabbt kunna fatta viktiga beslut.

I en layout för daytrading som också medföljer i Börstjänarens Add-on går det bra att följa även modellerna Trend, Utbrott, Kandelaber och Henry Boy.

ALLT I ETT

 

BT Forex

Trejda Forex med en BT-strategi!

BT FOREX är Börstjänarens favoritmodell för att trejda valutamarknaden, FOREX. Följ med i alla trender både upp och ned i de dagliga svängningarna, lång eller kort.

 

Forex-handel

FOREX är kortnamnet för Foreign Exchange Market där handel sker med valutapar och valutakors. Volymerna i denna marknad är enorma och aktiviteten pågår dygnet runt. Att trejda FOREX kan kräva en ständig övervakning från tidig måndag i asien till sen fredag i USA.

FOREX är en drömmarknad för tekniska handlare och trendföljare, alltid är det något som rör på sig oavsett tiden på dygnet.

 

Börstjänaren On Forex

Strategin BT FOREX är framtagen har som mål att alltid vara med när det händer något. Med automatiska köp- och säljordrar kan man tryggt sova på natten men modellen kräver en ständig övervakning och justering av order.

Med en garanti att alltid vara med när det rör sig, kommer en relativt låg träffsäkerhet i strategin. Det innebär att modellen är mer lämplig för lite mer erfarna handlare som inte är ute efter att ha rätt, utan att tjäna pengar i första hand.

BT FOREX utgår från en 60-minutersgraf men det går att trejda både på kortare sikt i en 5 minutersgraf eller längre sikt som fyra timmars- eller dagsgraf.

 

Expertkommentaren

Vår expertkommentar ger den exakta entrénivån för varje sättupp som bildas i grafen, och även säljnivåer för vinsthemtagning respektive nödutgång. Varje signal presenteras med en analystext om hur man går till väga. Nivåerna för entré vet vi redan före själva entrémomentet, varför man inte behöver sitta klistrad vid skärmen då det räcker att se över sina order med jämna mellanrum.

ALLT I ETT

 

IDNR5

Trejda utbrott med IDNR5!

IDNR5 är Börstjänarens modell för att trejda utbrott från små tajta konsolideringar. Beroende på utbrottets riktning kan det antingen bli köp med trenden eller en blankning mot den. Strategin följer intradaytrenden genom en dagsgraf.

 

IDNR5-handel

IDNR5 är framtagen för att kunna ta sig in i en redan befintlig trend med en relativt stor position där man kan låta en kortsiktig sättupp bli långsiktig vid vinst.

Modellen har extremt tajt nödutgång medan målen är högt ställda. Det ger strategin en förhållandevis låg träffäkerhet men när man väl prickar rätt kan en vinst stå för en lång rad förluster.

 

IDNR5 utveckling

Strategin är utvecklad i en dagsgraf men det går går även att applicera dessa principer i en intradaygraf, dock kan det krävas en graf som filtrerar bort data i grafen före ordeinarie öppetider.

 

Expertkommentaren

Vår expertkommentar ger en mycket kort beskrivning av hur man köper eller säljer efter denna strategi när en sättupp bildats. Exit kan göras antingen med en släpande stopp eller fast mål.

Modellen är mycket enkel, men dess enkelhet är också dess edge!

ALLT I ETT

 

BT-kanalen ADD-on licens

BT-kanalen Add-On-licensen är personlig. Efter beställning, måste personnummer (som används för licensen) skickas in separat. Använd ”Kontakta oss” och ange "Metastock som typ av förfrågan". I rubriken skriver du "BT-kanalen Add-on-licens" och i textrutan anger du namn och personnummer.

ALLT I ETT

BT-SHOP

Klicka här för att beställa!

 

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2