Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2017-11-29
photo


Valutastrategier inför 2018
Göran Högberg ger sin syn på valutamarknaden

VALUTOR (kommande året)
Vinnare kommer sannolikt bli AUD, CAD och NZD (lite större risk men högre ränta).

AUD är nr. 1: Den har vid ett flertal tillfällen dippat under 0,755 USD och har en uppsida på 20 till 30% mot USD.

Den hänger på råvarupriserna uppåt.

Räknat i SEK kan det grovt räknat bli hälften dvs. 10 till 15%.

Euron och SEK´s popularitet under innevarande år har verkat dämpande på råvaruvalutorna.

AUD följer ett liknande mönster som GDXJ (junior gold mines ETF).

EURON på 4 till 5 års sikt är klart nedåtriktad.

Under 0,90 USD är mycket sannolikt. Dvs. ett fall på minst 25% från dagens 1,19 USD.

Skulle bli 12% mot SEK om Riksbanken tillåter det, om ej så stiger bara huspriserna mer eller faller mindre.

USD kommer att falla under det kommande året.

Därefter kraftigt upp under den globala recessionen.

Vi ämnar sälja GDXJ, AUD, råvaror, Emerging Markets och liknande risktillgångar före detta sker.

 
Göran Högberg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 136
GA