Söndag 25 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2013-10-08
photo


Följ med Getinge nedåt
Säljarna har kopplat greppet om Getinge som nu inlett en negativ trend.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__486.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp i början av september fick vi en lägre högsta, vårt första tecken på att köparna tappat kontrollen och att trenden var svag. Nästa varning kom vid trendlinjebrottet och när tidigare rekylbotten passerades fick vi ett klassiskt trendskifte där dagstrenden bekräftades som negativ.

Trejdar man utbrott bör man därmed ligga kort i dag.

Nu när trenden är etablerad kan man sluta hoppas på högre högsta för att istället följa med ned och sälja blankt.

 http://borstjanaren.se/images/twitter077.png


http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__487.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
Grafen ovan visar exampel på hur väl vår modell BT-kanalen fungerat i Getinge de senaste månaderna.

Först hade vi en köpsättupp i juni därefter en negativ divergens och trendskifte.

Längst till höger i grafen bekräftas trenden av våra indikatorer och därmed kan man sälja nästa rekyl upp blankt.

 

 http://borstjanaren.se/images/nyhetsbrev.png


http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__488.png

Veckograf med stöd och motstånd

Stöd och motstånd
Veckografen visar att Getinge har en fallhöjd på minst 30 kr.

Efter en längre tid i stigande trend är det troligt att nästa dipp kan då under 200 kr, nu när tidiga köpare säkrar snabbt krympande vinster.

Rekommendation
Sälj rekyler blankt!

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA