Torsdag 22 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2012-06-22
photo


Mörkt för kakao
Priset på kakao har halverats på kort tid, men för att det skall bli riktigt billigt måste det halveras en gång till. Trenden är fallande, väl värd att följa, entré kan göras direkt på dagens nivå.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!
Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/6ertet3.gif

Spekulanternas position enligt statistik från CFTC

Spekulanterna
Under en längre tid har spekulanterna legat tungt i en net short-position av kakao. Det tror alltså på fallande kurser och de har hitintills haft helt rätt.

Sedan toppen för något år sedan har priset halverats. Att större hedgefonder fortfarande ligger kvar med stora positioner, innebär att de förmodligen tror att det finns mycket mer att hämta i trenden.


http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.aktieanalys_656.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
Vid tidigare analys kom vi fram till att man kunde sälja kakao blankt på ett tekniskt utbrott.

Även om rörelsen ned blev klen, var vi i slutet av maj intresserade av att sälja kakao blankt på rekyl upp mot 18 EMA enligt strategin BT-kanalen, vilket vi skrev om i vårt morgonmöte.

Tog man inte den trejden då, har man fortfarande chansen i dag eftersom kursen fortfarande noteras vid entrénivån. Men får vi nu en fortsättning ned och återtest av tidigare botten, har tåget gått för denna gång.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.aktieanalys_657.png

Månadsgraf 

Långtidsgraf
I månadsgrafen ser vi möjligheterna med en blankning och anledningen att vi var lite aggressiva med BT-kanalen. För att kakaopriset skall återgå till det normala för de senaste tio åren måste priset ned ännu mer.

Först vid en halvering av dagens nivå blir det billigt.

Köp är inte aktuellt så länge dagstrenden är negativ, men som vi gick igenom i tidigare analys är vi inte främmande att gå lång om köparna bara kan ta priset upp över tidigare toppar i dagsgrafen. Så länge kursen noteras under dessa, siktar vi på bottnarna från perioden 2003-2006.   

Rekommendation
Sälj kakao blankt, sista utropet!

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA