Tisdag 20 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2013-10-22
photo


Glada trendföljare i kakao
Kakao har stött på ett starkt motstånd men det hindrar inte ett köp med den mycket starka dagstrenden.

http://borstjanaren.se/images/nyhetsbrev.png

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/54te654654rtg56.gif

Spekulanternas position enligt statistik från CFTC

Spekulanterna
CTFC har ännu inte uppdaterat statistiken för vad större spekulanter gör i kakao. Den senaste datan från slutet av september visade dock att de ligger på en stor mastig lång position samtidigt som antalet öppna kontrakt ökar.

Detta kan tolkas som riktigt positivt så länge dagstrenden stiger och vi har högre högsta i prisets noteringar.

http://borstjanaren.se/images/twitter077.png
http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__646.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Dagsgrafen förklarar varför större aktörer ligger på en så stor position; trenden är helt klart stigande och större aktörer brukar som följa trenden (kanske just därför de växer sig stora).

I en stigande trend gäller köp på rekyler, varför vi kan applicera indikatorerna för BT-kanalen.


http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__645.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
Vi har då i dag fjärde sättuppen för köp sedan slutet av förra sommaren.

Det har gått riktigt bra för trendföljare i kakao.

Dagens sättupp som kommer efter tre gröna är fortfarande intressant att ta, även om priset är dyrt och överköpt i det längre perspektivet.

I en stark trend kan man få både fem och sex vinstgivande signalet på raken med strategin BT-kanalen.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__647.png

Månadsgraf

Långtidsgraf
När vi tar oss en titt på långsiktiga stöd och motstånd skulle vi kunna tippa på att det vänder ned från dagens område eftersom kakao stött på ett mycket starkt hinder, en viktig teknisk nivå som utgörs från tidigare topp och botten.

Men vi vågar inte sätta en enda dollar på att det vänder härifrån. Motståndet är som ett gummiband och kan töjas.

Så länge dagstrenden är stark bör man gå lång och köpa. Bryts motstådet finns det potential för ett fortsatt rally upp mot toppen år 2011.

Möjligheten finns också att motståndet håller och vi i dagsgrafen får en negativ momentumdivergens, först då vågar vi satsa pengar på att priset vänder ned.

Rekommendation
Köp direkt på dagens nivå!

För att trejda kakao använder man enklast en termin men även CFD:er går bra eller ETF:en NIB.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA