BT-annons
Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2010-03-03
photo


NCC: intressant först vid utbrott
NCC kan bli intressant för ett köp eller blankning beroende på vilket håll kursen bryter ut ur den region där kursen pendlat de senaste månaderna.
[image]

Läs mer om reglerna för BT-kanalen här!

[image]
Dagsgraf med BT-kanalen.


BT-kanalen
Efter en uppgång från 35 kr till 125 kr är NCC dyr, vilket innebär att potentialen för ett köp är starkt begränsad. Det fanns mycket större möjligheter för något år sedan.

På vilken nivå toppen hamnar före en kraftigare sättning ned, är omöjligt att veta. Men när kursgrafen visar på lägre lägsta, vet vi att trenden skiftat och då kan kursen stå redo för ett fall.

Så länge som dagstrenden är stigande kan man dock följa den.

Till vår lista för köp väljer vi i första hand ut aktier som ännu inte dubblats i pris, men då dessa är få och sällsynta i dag, är alternativet att följa trenden i de starkaste aktierna.

Det som är intressant i NCC är att kursen hoppat upp och ned inom en relativt bred konsolideringsrange de senaste fyra månaderna. Ett utbrott upp mot en ny högre topp skulle ge klarhet i trenden och är köparna då starka, kan entré göras på efterföljande rekyl.

Men om kursen istället faller under tidigare botten vid 107 kr, får vi en lägre lägsta dvs. trendskifte och då är det istället blankningar som är aktuella.

Systemet ger: invänta en ny topp före köp, eller lägre botten för blakning.

Långtidsgraf
[image]


Tidigare artiklar på Börstjänaren:
09-09-30 NCC: stark trend
09-08-31 NCC: mycket mer att ge
09-06-18 Update: NCC
09-05-13 NCC: på entrénivå

[image]
Henrik Hallenborg
hallenborg@morningbriefing.se
 
1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA