Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2010-05-12
photo


Sälj NCC nu!
Både den långsiktiga och kortsiktiga trenden har skiftat till fallande i NCC. Det innebär att man bör göra exit och vänta på bättre tider. Den aggressive säljer aktien blankt direkt på nuvarande nivå.

[image]

 

NCC . Veckograf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
När NCC i förra veckan föll som kraftigast passerades tidigare botten samt den stigande trendlinjen. Ett brott av en trendlinje är alltid första steget vid ett trendskifte, bekräftelsen kommer vid en nya lägre bottnen.

En aktie som befinner sig i en fallande trend har visat sig vara ett dåligt köp, ibland kan det gå bra men över en serie med affärer är det bäst att följa trenden. Den som väljer att gå mot trenden, på ett skifte bör göra det när den är väl etablerad och det finns utrymme för ett skifte.

I NCC har trenden just inletts och därmed är köp helt uteslutet. Istället är det blankade positioner som är aktuella. Punkten där det tekniska åter igen skiftar är 134 kr, först vid en ny högre topp vet vi att trenden skiftat till stigande, redan vid 125 kr har vi dock en varning om att utbrottet ned kanske var falskt alarm.

Men tills dess gäller det att vara förberedd på det värsta och hålla sig ute ur NCC.

 


NCC . Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
Enligt vår handelsmodell kunde entré med den fallande trenden ha gjorts i går, då kursen steg upp till vårt korta medelvärde och således rekylerade mot den starkt fallande trenden.

För att vår setup skall ge en hög träffsäkerhet, bör nödutgången placeras på 133.50 kr och som mål tar vi ut 50 kr. I första hand är det dock bara bottnen vid 99 kr vi siktar på, återtestas den måste nödutgången flyttas ned till break even.

Rekommendation: sälj köpta innehav, både kort- och långsiktiga. På några månaders sikt kan man sälja NCC blankt med entré direkt på nuvarande kurs.
 
Börstjänaren

 
1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA