Tisdag 16 oktober 2018
ANNONS
strip

photo
2018-05-15
photo


Äntligen läge i Starbreeze!
Volatiliteten i Starbreeze ökar när priset bryter ut.

Dagsgraf med trendlinjeanalys, graf från Metastock

Starbreeze från BT@Large
Starbreeze bryter nu upp över tidigare toppar efter en bottenformation, en bas att bygga en positiv trend på.

Efter en längre tid i fallande trend är det således dags att köpa.

Även om man missat någon krona från utbrottsnivån, är man inte för sent ute. Entré kan göras direkt på dagens nivå med ett mål på att kursen dubblas.

Det är inte något vi förutspår eller tror men potentialen är en dubbling för en köpt position, eftersom det är först runt 20-25 kr vi finner motstånd som är avgörande.

Den naturliga nödutgången ligger på 7,90 kr, vilket ger oss en mycket trevlig risk/reward-kvot.

 Detta var en analys från senaste utgåvan från BT@Large!  

Långtidsgraf från Metastock

Starbreeze långtidsgraf
En långtidsgraf visar att volatiliteten varit hög, varför man bör jobba med breda stoppar och höga mål.

Läs även "Starbreeze kan ha bottnat"

Rekommendation
Köp med en nödutgång på 7,90 kr. När BT@Large publicerades kostade aktien 13 kr. I dag får man betala lite mer men stoppen är fortfarande densamma. 

Portföljutvärdering +160% på 2 år!

Att ta position
Starbreeze kan handlas med Börstjänarens sponsor CMC Markets.

 
Henrik Hallenborg

 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS
BT-annons
BT-annons