Måndag 20 augusti 2018
ANNONS
strip

photo
2018-03-13
photo


Starbreeze kan ha bottnat
Starbreeze stiger från en högre botten, nu saknas bara en högre topp för att skifta dagstrenden.

Dagsgraf med trendlinjeanalys, graf från Metastock

Starbreeze
Starbreeze har gått från 27 kr till 7,45 kr som lägst i december förra året.

År 2013 kostade aktien dock bara 60 öre, det finns alltså fortfarande investerare kvar med stora vinster.

Dagstrenden är fallande till neutral då en möjlig bottenformation kan komma att fullbordas.

Går kursen upp över tidigare topp har vi ett trendlinjebrott samt en högre botten där säljarna i februari misslyckades med att ta ut decemberbottnen. 

Vid en högre högsta dvs. noteringar på 13,50 kr går det bra att köpa både på kort och lång sikt.

Först på den nivån kan man börja hoppas på en återhämtning.

Utan en högre högsta, finns möjligheten att priset halveras ytterligare en gång, varför det är så viktigt att tajma entré.

Givetvis kan vi få en högre topp sedan en halvering därifrån, men sannolikheten att kursen fortsätter en trend är högre än att den skiftar.

Rekommendation
Förbered köp och gå lång om kursen stiger till 13,50 kr. 

 
Henrik Hallenborg

 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS
BT-annons
BT-annons