BT-annons
Lördag 24 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2018-02-05
photo


Priset blir börsfall
Centralbankernas "fix" leder till börsfall.

MAKROLÄGET
Global ekonomisk tillväxt över hela fältet.

Dock inkluderar detta stigande inflation, då centralbankerna runt om har vidmakthållit en helt otrolig penningpolitik alldeles för länge.

Centralbankerna har kört på med ”krisnivå” QE när deras ekonomier inte ens befann sig i recession.

Resultatet blir en inflationsspik uppåt.

Detta tillsammans med starkare global ekonomisk tillväxt hotar obligationsbubblan. 

USD 10-åriga statsobligationsränta har brutit sin långa nedtrend för första gången på nästan 30 år.

Även Tyskland, UK och Japan är med. 

Centralbankerna kommer att ”fixa” detta genom att dra in likviditet i en snabbare takt.

Priset blir börsfall och genom detta en flykt till obligationer ledande till att räntorna faller tillbaka igen.  

Obligationsmarknaden anses av centralbankerna vara enormt mycket viktigare än aktiebörsen.

 
Göran Högberg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 135
GA