BT-annons
Tisdag 20 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2015-02-26
photo


Sterling nära köpzon
I det brittiska pundet bör man behålla sina sålda och köpta positioner.

 

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__3011.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Senast vi tittade på sterling, det brittiska pundet hade vi en liten tajt kortsiktig konsolidering som vi kunde trejda utbrott från.

Det blev en köpsignal som stoppade in oss i en köpt position och därefter har uppgången fortsatt.

Vi ser dock ingen bottenformation som kan utgöra bas för en stigande dagstrend. Vad vi trejdat var utbrott från en kortsiktig räjong.

Det tekniska läget i dagsgrafen är rekyl upp mot en fallande trend och just nu testas ett motstånd från decemberkonsolideringen.
 

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__3012.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
För att sterling skall ta sig upp i köpzon krävs att kursen stiger så högt att 18 EMA skär upp över 55 EMA (grå linje).

Får vi ett medelvärdeskors kan vi definiera dagstrenden som stigande och köpa svaghet om trenden är stark.

Men vi är ännu inte där och det tekniska är fortfarande negativt på 4-6 månaders sikt. 

Rekommendation
Behåll sålda blankade på 4-6 månaders sikt.

Behåll köpta på några veckor till någon månads sikt.

http://borstjanaren.se/images/twitter077_marg.png

 Fler analyser finner du här!


 
Henrik Hallenborg

1 2 3 Nästa Sista Sid 1 av 3
GA